Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 16 de abril de 2018 Páx. 20675

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 2 de Pontevedra

EDICTO (PO 530/2016).

Patricia Raposo Fernández, letrada da Administración de xustiza, do Xulgado de Primeira Instancia número 2 de Pontevedra, polo presente anuncio:

No presente procedemento seguido por instancia de Caixabank, Sociedad Anónima fronte a Enrique Toucido Dios ditouse sentenza, cuxo teor literal é o seguinte:

«Sentenza número 177/2017.

En Pontevedra o 19 de decembro de 2017.

Vistos por Ignacio de Frías Conde, maxistrado xuíz do Xulgado de Primeira Instancia número 2 de Pontevedra, os presentes autos de xuízo ordinario seguidos neste xulgado co número 530/2016 por instancia de Caixabank, Sociedad Anónima representada polo procurador señor Portela Leirós e baixo a dirección letrada do señor Medina González, fronte a Enrique Toucido Dios, en situación de rebeldía procesual, sobre reclamación de cantidade e exercicio de dereito real de hipoteca.

Decido que estimo a demanda interposta polo procurador señor Portela Leirós e representación de Caixabank, Sociedad Anónima contra Enrique Toucido Dios, e acordo:

1. Declarar o vencemento anticipado da total obriga de pagamento do contrato de crédito hipotecario concertado por escritura pública do 8 de setembro de 2016.

2. Condenar a Enrique Toucido Dios a pagar a Caixabank, Sociedad Anónima a suma de 114.362,55 euros, máis os xuros remuneratorios pactados na devandita escritura sobre 111.564,49 euros desde o 14 de xullo de 2016 ata o seu completo pagamento.

3. Ordenar a realización do dereito de hipoteca constituído naquela escritura mediante a venda en poxa pública do inmoble hipotecado.

4. As custas procesuais impóñense a Enrique Toucido Dios.

Notifíquese a presente resolución ás partes, prevíndoas de que contra esta poderá interpoñerse recurso de apelación, ante este xulgado no prazo de vinte días.

Lévese o orixinal desta resolución ao libro de sentenzas deste xulgado, deixando no procedemento testemuño bastante.

Así por esta a miña sentenza, pronúncioa, mándoa e asínoa».

E encontrándose o devandito demandado, Enrique Toucido Dios, en paradoiro descoñecido, expídese o presente edicto co fin de que lle sirva de notificación en forma.

Pontevedra, 31 de xaneiro de 2018

A letrada da Administración de xustiza