Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 76 Xoves, 19 de abril de 2018 Páx. 21302

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 23 de maio de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, e se convocan para o ano 2017 (cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020).

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; e no artigo 17.1b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, procédese á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 23 de maio de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, e se convocan para o ano 2017, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 105, do 5 de xuño de 2017).

Finalidade da axuda:

– Obras menores de adecuación e mellora das infraestruturas dos centros de atención á primeira infancia, obras novas de escasa contía que melloren a accesibilidade ou doten o edificio de servizos necesarios.

– Adquisición e mellora do equipamento do centro, incluída a compra de mobiliario interior e exterior e de material didáctico e de xogo.

– Dotación de conexión á internet e compra de dispositivos para a integración das novas tecnoloxías na aula.

Norma reguladora: Orde do 23 de maio de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, e se convocan para o ano 2017 (cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020).

Crédito orzamentario: 1.064.306,00 euros con cargo á aplicación orzamentaria 12.02.312B.760.0.

Os concellos beneficiarios e o importe das axudas concedidas a cada un deles, expresado en euros, recóllense no anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2018

María Amparo González Méndez
Directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

ANEXO

Provincia

Concello solicitante

Escola infantil

Importe axuda (euros)

A Coruña

Abegondo

EIM Pasiños de Abegondo

21.379,33

A Coruña

Ames

EIM O Bosque e A Magdalena

34.165,44

A Coruña

Boimorto

PAI de Boimorto

32.902,88

A Coruña

Brión

EIM de Brión

15.875,92

A Coruña

Cabanas

PAI As Viñas

32.325,05

A Coruña

Cee

EIM Vila da Xunqueira de Cee

20.566,63

A Coruña

Cerceda

EIM Os Pillabáns

28.639,85

A Coruña

Coruña, A

EIM Os Cativos

14.487,72

A Coruña

Lousame

PAI de Lousame

26.118,00

A Coruña

Miño

EIM A Ceboliña

33.071,48

A Coruña

Mugardos

EIM As Lagoas

27.494,70

A Coruña

Narón

EIM A Gándara, Os Piñeiros e

A Solaina

20.922,43

A Coruña

Negreira

EIM de Negreira

27.877,31

A Coruña

Ordes

EIM de Ordes

11.716,96

A Coruña

Padrón

EIM de Padrón

31.900,40

A Coruña

Pontedeume

EIM Chalé Rosa

10.073,03

A Coruña

Ribeira

EIM de Ribeira

28.945,36

A Coruña

San Sadurniño

EIM da Rolada

6.450,00

A Coruña

Teo

EIM A Ramallosa, de Calo e Os Tilos

5.999,16

A Coruña

Tordoia

PAI de Tordoia

14.267,55

A Coruña

Trazo

PAI de Trazo

12.797,25

A Coruña

Val do Dubra

EIM de Val do Dubra

14.693,25

A Coruña

Vimianzo

EIM Os Vimianziños

29.730,63

Lugo

Abadín

PAI de Abadín

23.557,40

Lugo

Becerreá

EIM de Becerreá

30.513,26

Lugo

Carballedo

PAI de Carballedo

6.933,25

Lugo

Castro de Rei

EIM Manuela López Besteiro

12.411,96

Lugo

Cervo

EIM de Cervo

11.368,13

Lugo

Lourenzá

PAI Meniños

24.338,81

Lugo

Lugo

EIM Serra de Outes, Gregorio Sanz, San Fiz e María Wonenburger

20.083,26

Lugo

Monterroso

EIM de Monterroso

3.177,88

Lugo

Muras

PAI de Muras

14.852,75

Lugo

O Vicedo

P.A.I do Vicedo

11.612,22

Lugo

Outeiro de Rei

EIM de Outeiro de Rei

16.142,19

Lugo

Pol

PAI de Pol

21.238,64

Lugo

Saviñao, O

EIM do Saviñao

32.605,04

Lugo

Vilalba

EIM de Vilalba

8.552,85

Lugo

Viveiro

EIM de Viveiro

6.520,16

Lugo

Xove

EIM de Xove

28.894,02

Ourense

Avión

PAI Ruliños

27.948,50

Ourense

Barbadás

EIM de Barbadás

2.582,56

Ourense

Barco de Valdeorras, O

EIM do Barco

13.298,58

Ourense

Carballeda de Valdeorras

PAI de Carballeda de Valdeorras

13.308,74

Ourense

Rairiz de Veiga

EIM Rairiz de Veiga

4.000,00

Ourense

Ramirás

PAI Ramirás

14.450,84

Ourense

San Cristovo de Cea

PAI San Cristovo de Cea

26.203,25

Ourense

Vilariño de Conso

PAI Vilariño de Conso

30.468,83

Pontevedra

Arbo

PAI de Arbo

26.157,11

Pontevedra

Cañiza, A

EIM da Cañiza

21.766,58

Pontevedra

Guarda, A

EIM da Guarda

25.532,53

Pontevedra

Meaño

EIM de Meaño

9.799,48

Pontevedra

Ponteareas

EIM de Ponteareas

3.776,12

Pontevedra

Pontecesures

EIM de Pontecesures

17.427,63

Pontevedra

Rodeiro

PAI Rodeiro

1.024,91

Pontevedra

Sanxenxo

EIM O Revel

19.916,95

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

EIM Bonecos

20.000,00

Pontevedra

Vilanova de Arousa

EIM de Vilanova de Arousa

11.441,24