Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 77 Venres, 20 de abril de 2018 Páx. 21446

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2018 pola que se amplían os prazos máximos de execución dos proxectos e de presentación da solicitude de cobramento da Resolución do 28 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva.

No Diario Oficial de Galicia núm. 247, do 29 de decembro de 2015, publicouse a Resolución do 28 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva.

No parágrafo segundo do punto quinto da parte resolutiva establécese que o prazo de execución dos proxectos rematará na data establecida na resolución de concesión, sen que nunca poida exceder o 30 de xuño de 2018.

Así mesmo, no parágrafo quinto do punto quinto da parte resolutiva establécese que para aqueles proxectos cuxo prazo máximo de execución sexa o 30 de xuño de 2018, o beneficiario deberá presentar a solicitude de cobramento como máximo o 11 de xullo de 2018.

Tendo en conta o elevado do número de solicitudes presentadas, e que unha parte delas están ata o momento pendentes de instrución e resolución, faise necesario prorrogar o devandito prazo de execución co fin de outorgar aos beneficiarios, cando menos, un prazo de tres meses para a execución dos proxectos desde a data de notificación da resolución de concesión. En consecuencia, faise preciso prorrogar igualmente a data máxima de presentación de solicitude de cobramento.

Por todo o anterior, de conformidade co disposto no artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e dado que non se causan prexuízos a terceiros,

RESOLVO:

Artigo 1

Fixar no 30 de setembro de 2018 a data que non pode exceder o prazo de execución dos proxectos que se estableza na resolución de concesión fixada no parágrafo segundo do punto quinto da Resolución do 28 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva.

Artigo 2

Fixar no 11 de outubro de 2018 a data máxima na que o beneficiario deberá presentar a solicitude de cobramento para aqueles proxectos cuxo prazo máximo de execución sexa o 30 de setembro de 2018 establecida no parágrafo quinto do resolvo quinto da devandita resolución.

Artigo 3

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2018

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica