Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 91 Luns, 14 de maio de 2018 Páx. 24164

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 18 de abril de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, pola que se lles notifica ás persoas relacionadas a facturación ao seu nome de servizos sanitarios prestados neste centro no caso de non achegaren os datos necesarios para facturar ao terceiro obrigado ao pagamento.

Pola presente cédula, e debido a que os abaixo relacionados non se atoparon nos domicilios que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintas causas para non recibir as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícaselles ás persoas incluídas na relación que se insire que:

Segundo o recollido no anexo IX do Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos do Sistema nacional de saúde e o procedemento para a súa actualización, así como no artigo 83 da Lei xeral de sanidade e na disposición adicional 10 do texto refundido da Lei xeral de Seguridade Social, aprobado polo Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de octubre, de non achegar no prazo de 10 días os datos e documentación necesaria para poder facturar ao terceiro obrigado ao pagamento a asistencia sanitaria que lle foi prestada neste centro sanitario, os gastos asistenciais serán ao seu cargo, tal e como se recolle no artigo 1 do Decreto 56/2014, do 30 de abril de 2014 (DOG nº 96, do 21 de maio), polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde, polo que se emitirá factura de gastos sanitarios ao seu nome.

Para todo tipo de consulta ou aclaración sobre a documentación a achegar deberán poñerse en contacto co Servizo de Facturación deste centro sanitario teléfono 988 36 91 09/988 36 91 11.

Para que conste, sirva de notificación ao interesado e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, quedando supeditada a eficacia desta notificación á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ourense, 18 de abril de 2018

Julio García Comesaña
Xerente de Xestión Integrada de Ourense,
Verín e O Barco de Valdeorras

ANEXO

Nome

DNI/NIF

Rodríguez Rodríguez, Soledad

45188794G

Bento Codeso, Sandra

45145934Q

Blanco López, Ramón

34244067B

Braga dos Santos, Filipe

Y3736429R

Cordero Ramos, Miguel Ángel

Y2189291G

Duque Ferreira, José Luis

44658534D

Fernández Casabella, Pablo

48624611N

Ferreira Santos Paulo, Jorge

X1646953S

González Díaz Victoria, de los Ángeles

44494306R

De la Fuente Tobon, Shirley Luz

44495772H

Gonçalves Pereira, José Antonio

Y0942262N

González Cruz, Manuel Todd

49713169A

González Fernández, Camilo

34583557K

González Pinillos, José Antonio

X4119811M

Lorenzo Hernández, Ana María

77464129Z

Moreira Vilanova, Brian

Y4765344B

Outomuro Gil Ricardo

44494993K

Pato Soto, Amador Santos

34536922F

Paz Álvarez, María Elena

34959121H

Pérez Pérez, María

44663456D

Rodríguez Zato, Erlantz

20975461J

Serodio Marimón, Miguel Alcides

L5411677F