Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 93 Mércores, 16 de maio de 2018 Páx. 24444

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2018 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 20 de febreiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia.

O artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece a obrigatoriedade de publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención. Así mesmo, segundo o artigo 15 da orde de convocatoria, esta resolución publicarase no DOG, no portal da Rede de bibliotecas de Galicia (https://rbgalicia.xunta.gal) e na páxina web oficial da Secretaría Xeral de Cultura (https://www.cultura.gal). Esta publicación substituirá a notificación persoal e producirá os mesmos efectos.

RESOLVO:

Facer pública a relación dos concellos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 20 de febreiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia (procedemento CT236A) que figuran como anexo I desta resolución. As ditas axudas foron aprobadas con cargo á aplicación orzamentaria 2018 10 20 432A 7603, proxecto 2015 00352, cun crédito orzamentario para o ano 2018 de cento noventa e cinco mil euros (195.000 €).

As entidades excluídas son as que se relacionan no anexo II desta resolución.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben impugnarse directamente a través do recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde a mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición.

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2018

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Anexo I

Concello

Biblioteca ou axencia de lectura municipal

Importe concedido

Abegondo

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Alfoz

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Allariz

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Ames

Biblioteca Pública Municipal Bertamiráns

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal O Milladoiro

855,26 €

Antas de Ulla

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Aranga

Axencia de Lectura Municipal Ponte Aranga

855,26 €

Arbo

Biblioteca Pública Municipal Segundo Gil

855,26 €

Ares

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Arnoia, A

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Arteixo

Biblioteca Central Henrique Rabuñal

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal da Pastoriza Miguel Sande

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal de Froxel Francisco A. Vidal

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal de Meicende Antón Castro

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal de Oseiro Dora Vázquez

855,26 €

Arzúa

Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro

855,26 €

Avión

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Baiona

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Bande

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Baña, A

Axencia de Lectura Municipal

855,26 €

Barbadás

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Barco de Valdeorras, O

Biblioteca Pública Municipal Florencio Delgado Gurriarán

855,26 €

Bergondo

Axencia de Lectura Municipal

855,26 €

Betanzos

Biblioteca Pública Municipal Alfonso Castelao

855,26 €

Boiro

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Bola, A

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Boqueixón

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Bóveda

Axencia de Lectura Municipal

855,26 €

Brión

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Burela

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Cabana de Bergantiños

Biblioteca Pública Municipal María Baña

855,26 €

Caldas de Reis

Biblioteca Pública Municipal Martínez Ferro

855,26 €

Camariñas

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Cambados

Biblioteca Pública Municipal Luís Rei

855,26 €

Axencia de Lectura Municipal Castrelo

855,26 €

Axencia de Lectura Municipal de Corvillón

855,26 €

Axencia de Lectura Municipal Vilariño

855,26 €

Axencia Municipal de Lectura Oubiña

855,26 €

Cambre

Biblioteca Pública Municipal Central

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Os Templarios

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Xabier P. Docampo

855,26 €

Cangas

Axencia Municipal de Lectura de Coiro

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Central

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal de Aldán

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal de Darbo

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal do Hío

855,26 €

Cañiza, A

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Capela, A

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Carballedo

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Carballiño, O

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Carballo

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Rego da Balsa

855,26 €

Cariño

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Carnota

Axencia Municipal de Lectura

855,26 €

Carral

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Catoira

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Cedeira

Biblioteca Pública Municipal López Cortón

855,26 €

Cee

Biblioteca Pública Municipal Francisco Mayán

855,26 €

Celanova

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Cerceda

Biblioteca Pública Municipal da Silva

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Cervo

Axencia de Lectura Municipal de Cervo

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal de San Cibrao

855,26 €

Chantada

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Coirós

Axencia de Lectura Municipal

855,26 €

Corcubión

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Coruña, A

Biblioteca Pública Municipal Ágora

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Castrillón

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Estudos Locais

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Fórum

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Infantil e Xuvenil

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Monte Alto

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Rosales

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Sagrada Familia

855,26 €

Covelo

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Crecente

Biblioteca Pública Municipal Crecente

855,26 €

Culleredo

Axencia Xosé Cardoso Liñares

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal González Garcés

855,26 €

Cuntis

Biblioteca Pública Municipal Roberto Blanco Torres

855,26 €

Dodro

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Esgos

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Fene

Biblioteca Pública Municipal Xosé Mª Pérez Parallé

855,26 €

Ferrol

Biblioteca Pública Municipal de Caranza

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal de Ferrol

855,26 €

Foz

Biblioteca Pública Municipal Salgado Toimil

855,26 €

Grove, O

Axencia Municipal de Lectura San Vicente

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal do Grove

855,26 €

Guarda, A

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Illa de Arousa, A

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Lalín

Biblioteca Pública Municipal Varela Jácome

855,26 €

Lama, A

Axencia de Lectura Municipal A Lama

855,26 €

Láncara

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Laracha, A

Axencia Municipal de Lectura de Caión

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal da Laracha

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal de Paiosaco

855,26 €

Laxe

Biblioteca Pública Municipal Antón Zapata García

855,26 €

Leiro

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Lourenzá

Biblioteca Pública Municipal Juana de Ibarbourou

855,26 €

Lugo

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Maceda

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Malpica de Bergantiños

Biblioteca Pública Municipal Eduardo Blanco Amor

855,26 €

Marín

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Meaño

Axencia Municipal de Lectura

855,26 €

Meis

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Melide

Biblioteca Pública Municipal Xosé Vázquez Pintor

855,26 €

Mesía

Axencia Municipal de Lectura Victoria Armesto

855,26 €

Mezquita, A

Axencia Municipal de Lectura

855,26 €

Miño

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Moaña

Axencia de Lectura Municipal de Tirán

855,26 €

Axencia de Lectura Municipal Domaio

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Moeche

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Mondariz

Biblioteca Pública Municipal Xoán Xosé Pérez Labaca

855,26 €

Mondariz-Balneario

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Monforte de Lemos

Biblioteca Pública Municipal Lois Pereiro

855,26 €

Monterrei

Axencia de Lectura Municipal

855,26 €

Monterroso

Biblioteca Pública Municipal Lorenzo Varela

855,26 €

Mos

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Mugardos

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Muíños

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Muros

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Muxía

Biblioteca Pública Municipal Santiago Rey Fdez. Latorre

855,26 €

Neda

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Negreira

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Nigrán

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Noia

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Oleiros

Biblioteca Central Perillo

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro (Sta. Cruz)

855,26 €

Biblioteca Pública María José Ruso (Dorneda)

855,26 €

Biblioteca Pública José Trincado (Mera)

855,26 €

Biblioteca Pública Manuel María

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Ánxel Fole (Nós)

855,26 €

Biblioteca Pública Xograr Mendiño (Nós)

855,26 €

Ordes

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Oroso

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Ortigueira

Biblioteca Juan Fernández Latorre

855,26 €

Ourense

Biblioteca Pública Municipal Carballeira

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal A Ponte

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal San Francisco

855,26 €

Ourol

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Outes

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Paderne

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Padrón

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Pantón

Axencia de Lectura Municipal Pantón

855,26 €

Parada de Sil

Axencia de Lectura Municipal

855,26 €

Pazos de Borbén

Biblioteca Pública Municipal Bibliopazos

855,26 €

Pereiro de Aguiar, O

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Pino, O

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Pobra de Trives, A

Biblioteca Pública Municipal A Pobra de Trives

855,26 €

Pobra do Brollón, A

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Pobra do Caramiñal, A

Biblioteca Pública Municipal Victoriano García Martí

855,26 €

Poio

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Ponte Caldelas

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Ponteareas

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Ponteceso

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Pontecesures

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Pontedeume

Biblioteca Pública Ramiro Fonte

855,26 €

Pontes de García Rodríguez, As

Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco

855,26 €

Porto do Son

Axencia Municipal de Lectura Portosín

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Xerardo Díaz Fernández

855,26 €

Quiroga

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Redondela

Axencia de Lectura Municipal de Chapela

855,55

Biblioteca Pública Municipal Valle Inclán

855,26 €

Rianxo

Biblioteca Pública Municipal Castelao

855,26 €

Ribadavia

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Ribadeo

Biblioteca Pública Municipal El Viejo Pancho

855,26 €

Ribadumia

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Ribas de Sil

Axencia de Lectura Municipal

855,26 €

Ribeira

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Riós

Axencia de Lectura Municipal

855,26 €

Riotorto

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Rodeiro

Biblioteca Pública Municipal Manuel Llamazares

855,26 €

Rois

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Rosal, O

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Rúa, A

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Sada

Biblioteca Pública Municipal Ramón Suárez Picallo

855,26 €

Salceda de Caselas

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Salvaterra de Miño

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

San Sadurniño

Axencia de Lectura Municipal

855,26 €

Santa Comba

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Santiago de Compostela

Biblioteca Pública Municipal José Saramago-Conxo

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal José Saramago-As Fontiñas

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal José Saramago-Sta. Marta

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal José Saramago-Vite

855,26 €

Santiso

Axencia de Lectura Municipal

855,26 €

Sanxenxo

Axencia de Lectura Municipal de Vilalonga

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal de Portonovo

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Emilia Pardo Bazán

855,26 €

Sarria

Biblioteca Pública Municipal Camilo Gonsat

855,26 €

Saviñao, O

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Silleda

Biblioteca Pública Municipal Daniel Castelao

855,26 €

Sober

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Soutomaior

Biblioteca Pública Municipal Luís Seoane

855,26 €

Taboada

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Teo

Axencia de Lectura Municipal dos Tilos

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Grilo-Cacheiras

855,26 €

Toques

Axencia de Lectura Municipal

855,26 €

Tordoia

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Touro

Axencia de Lectura Municipal Xosé Neira Vilas

855,26 €

Trabada

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Val do Dubra

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Valadouro, O

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Valga

Biblioteca Pública Municipal de Cordeiro

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Vedra

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Veiga, A

Axencia de Lectura Municipal

855,26 €

Viana do Bolo

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Vicedo, O

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Vila de Cruces

Biblioteca Pública Municipal Neira Vilas

855,26 €

Vilaboa

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Vilagarcía de Arousa

Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro

855,26 €

Vilalba

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Vilanova de Arousa

Axencia de Lectura Municipal Baión

855,26 €

Axencia de Lectura Municipal Corón

855,26 €

Axencia de Lectura Municipal de András

855,26 €

Axencia de Lectura Municipal San Miguel

855,26 €

Axencia de Lectura Municipal Tremoedo

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal Irmáns Camba

855,26 €

Vilar de Barrio

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Vilar de Santos

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Vilasantar

Axencia de Lectura Municipal

855,26 €

Vimianzo

Biblioteca Pública Municipal de Vimianzo

855,26 €

Viveiro

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Xermade

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Xove

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Xunqueira de Ambía

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Zas

Axencia de Lectura Municipal de Baio

855,26 €

Biblioteca Pública Municipal

855,26 €

Anexo II

Relación de concellos excluídos

Concellos excluídos

* Causa/s de exclusión

Beariz

1

Castrelo de Miño

1

Curtis

1

Neves, As

2

Outeiro de Rei

1

Rubiá

1 e 2

Valdoviño

3

Fundación Ferama

4

* Causas de exclusión:

1. Non estar integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia (capítulo V do Decreto 41/2001, do 1 de febreiro, de refundición da normativa en materia de bibliotecas).

2. Non ter cuberta a estatística de bibliotecas do ano 2016 e remitida á Secretaría Xeral de Cultura, agás as bibliotecas de nova integración.

3. Pechada. Non ter un horario de apertura ao público dun mínimo de 15 horas semanais.

4. A Axencia de Lectura da Fundación Ferama non é de titularidade municipal.