Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 93 Mércores, 16 de maio de 2018 Páx. 24517

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello de Goberno do 3 de abril de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo.

O Consello de Goberno da Universidade da Coruña, na súa reunión do día 3 de abril de 2018, adoptou o acordo de aprobar a modificación da relación de postos de traballo da Universidade da Coruña, nos termos que se sinalan no anexo, acordo que foi informado favorablemente polo Pleno do Consello Social da Universidade da Coruña na sesión do 26 de abril de 2018.

Visto este acordo, así como o informe favorable da Consellería de Facenda, esta reitoría, no uso das atribucións conferidas no artigo 36 dos estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio), modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro, resolve que se publique no Diario Oficial de Galicia a modificación da relación de postos de traballo desta universidade que se relaciona no anexo que se acompaña.

A Coruña, 4 de maio de 2018

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Na vixente relación de postos de traballo da Universidade da Coruña prodúcense as seguintes modificacións:

1. Adaptación das denominacións das vicerreitorías, vicexerencias e outras unidades administrativas consonte o establecido na Resolución reitoral do 12 de xaneiro de 2016 pola que se aproba a estrutura orgánica dos servizos centrais da UDC:

Táboa de equivalencias

Denominación en RPT vixente

Nova denominación

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria

Vicerreitoría de Relacións Internacionais e Cooperación

Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación

Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías

Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente

Vicerreitoría de Planificación Económica e Infraestruturas

Vicerreitoría de Economía, Infraestruturas e Sustentabilidade

Sección de Protocolo

Oficina de Protocolo

Vicexerencia Campus da Coruña

Vicexerencia de Asuntos Económicos e Análise de Custos

Vicexerencia Campus de Ferrol

Vicexerencia do Campus de Ferrol e Apoio ao Emprego

Servizo de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica

Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica

Sección de Estudos de Doutoramento

Oficina de Doutoramento da EIDUDC

Gabinete de Comunicación e Medios Audiovisuais

Unidade de Comunicación e Medios Audiovisuais

Técnico en Análise Elemental e HPLC

Técnico en Técnicas Instrumentais de Análise

Técnico en Técnicas Instrumentais de Análise

Técnico en Espectrometría de Plasma-Masas

Técnico en Parámetros Ambientais

Técnico en Técnicas Cromatográficas

2. Postos que se modifican:

Na RPT vixente

Modificación de RPT

Nº de posto

Denominación posto

C. destino

Subgrupo

Nº de posto

Denominación posto

C. destino

Subgrupo

010

Posto base

16

C1/C2

010

Posto base

18

A2/C1/C2

244

Secretario/a administrativo

18

C1/C2

244

Secretario/a administrativo

18

A2/C1/C2

250

Posto base

16

C1/C2

250

Posto base

18

A2/C1/C2

405

Secretario/a administrativo

18

C1/C2

405

Secretario/a administrativo

18

A2/C1/C2

424

Secretario/a administrativo

18

C1/C2

424

Secretario/a administrativo

18

A2/C1/C2

449

Posto base

16

C1/C2

449

Posto base

18

A2/C1/C2

476

Secretario/a de dirección

19

C1/C2

476

Secretario/a de dirección

19

A2/C1/C2

480

Posto base

16

C1/C2

480

Posto base

18

A2/C1/C2

515

Secretario/a administrativo

18

C1/C2

515

Secretario/a administrativo

18

A2/C1/C2

539

Secretario/a administrativo

18

C1/C2

539

Secretario/a administrativo

18

A2/C1/C2

542

Secretario/a administrativo

18

C1/C2

542

Secretario/a administrativo

18

A2/C1/C2

611

Secretario/a de decanato

19

C1/C2

611

Secretario/a de decanato

19

A2/C1/C2

641

Posto base

16

C1/C2

641

Posto base

18

A2/C1/C2

667

Secretario/a de decanato

19

C1/C2

667

Secretario/a de decanato

19

A2/C1/C2

727

Secretario/a administrativo

18

C1/C2

727

Secretario/a administrativo

18

A2/C1/C2

737

Secretario/a de instituto universitario

18

C1/C2

737

Secretario/a de instituto universitario

18

A2/C1/C2