Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 103 Xoves, 31 de maio de 2018 Páx. 26915

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 3 de maio de 2018 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na OU-537, treito parques empresariais (punto quilométrico 0+000-2+030), e na OU-536, treito A Derrasa (punto quilométrico 7+180-7+940), así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado (clave OU/16/269.06).

Antecedentes:

A Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, determina no seu artigo 6.2 que os espazos destinados a sendas para peóns ou para a circulación de ciclistas teñan a consideración de elementos funcionais da estrada. Tendo en conta este precepto, a Xunta de Galicia elaborou a estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia, entre cuxos obxectivos está o fomento dos sistemas de transporte alternativos aos motorizados, que permitan minimizar as repercusións sobre o ambiente e os seus impactos sociais e económicos.

Os beneficios esperados con esta iniciativa son, entre outros, a mellora da mobilidade, a mellora da calidade do aire, da saúde, da igualdade e benestar da economía, do patrimonio e do urbanismo.

Con data do 2 de novembro de 2017, a Axencia Galega de Infraestruturas aprobou, con base na estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia, o documento estratexia en materia de mobilidade alternativa na comarca de Ourense e concellos limítrofes onde se propón, entre outros, a creación de dous itinerarios peonís e ciclistas na OU-537 e na OU-536, que agora se desenvolven mediante o proxecto construtivo do itinerario peonil e ciclista na OU-537, treito parques empresariais (p.q. 0+000-2+030), e na OU-536, treito A Derrasa (p.q. 7+180-7+940), de clave OU/16/269.06.

A actuación desenvólvese nas estradas OU-536 e OU-537, coas seguintes características:

– OU-536:

• Localizada no termo municipal do Pereiro de Aguiar, provincia de Ourense.

• Proxéctase un itinerario mixto peonil e ciclista, pola marxe esquerda da estrada considerada, que comeza aproximadamente á altura da ponte sobre o río Loña no trazado da antiga estrada (p.q. 7+076), e continúa ata o p.q. 7+750, interrompéndose a senda neste punto, debido á presenza dun treito no que se mantén a beirarrúa existente, para continuar en p.q. 7+980 ata o 8+078, no que se sitúa un paso de peóns. A la altura do paso de peóns acondicionarase a zona, proxectando a senda por ambas as marxes.

– OU- 537:

• Localizada nos termos municipais do Pereiro de Aguiar e San Cibrao, provincia de Ourense.

• Proxéctase un itinerario mixto peonil e ciclista, pola marxe dereita da estrada considerada, desde o p.q. 0+000, punto no cal remata a beirarrúa existente e ata o p.q. 2+030, no que entronca co itinerario xa existente e que remata o p.q. 2+255, no que se sitúa un refuxio da parada de bus, conseguindo así un itinerario continuo de maior lonxitude.

As seccións transversais das sendas proxectadas varían en función do espazo dispoñible.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, o mencionado proxecto de construción sométese ao trámite de información pública durante un período de trinta días hábiles, contado a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Regulamento de expropiación forzosa, sométese a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Ourense (rúa Sáenz Díez, 1, 32071 Ourense), e na Casa do Concello do Pereiro de Aguiar (praza do Concello, 1, 32710 O Pereiro de Aguiar, Ourense) e na Casa do Concello de San Cibrao das Viñas (praza da Constitución, 1, 32911 San Cibrao das Viñas, Ourense). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Vivenda (http://civ.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas) atópase a disposición dos interesados o documento completo do proxecto de construción.

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2018

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO
Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Proxecto de construción.

Itinerario peonil e ciclista na OU-537, treito parques empresariais (p.q. 0+000- 2+030), e na OU-536, treito A Derrasa (p.q. 7+180-7+940).

Clave: OU/16/269.06.

Concello do Pereiro de Aguiar.

Ref. catastral

Titular

Solo

Bens afectados

Superficie m2

Clase

Uso

Descrición

Medición

1

32059A099003290000OA

Gómez Quintás, Félix Serafín

104,00

Rústico

Agrario

2

32059A099003270000OH

Iglesias Gómez, Demetrio

105,00

Rústico

Agrario

3

32059A099003260000OU

Iglesias Gómez, Demetrio

30,00

Rústico

Agrario

4

DF0200400NG98F0001TH

Guevara Rousselín, Roberto Luis

Escudero Nuevo, Pilar

280,00

Urbano

Residencial

Muro de fábrica para valado de parcela

19,44 m

5

32059A099003230000OE

Casero, Luis

96,00

Rústico

Agrario

6

32059A099003240000OS

Fernández Quintana, Dolores

19,00

Rústico

Agrario

7

DF0200500NG98F0001FH

Casero González, Cecilio (herdeiros de)

182,00

Urbano

Residencial

– Muro de fábrica para valado de parcela

– Porta acceso a parcela metálica

60,79 m

1 ud

8

9867001NG9896N0001OP

Non especificado en ref. catastral

379,00

Urbano

Deportivo

9

0065217NG9896N0001WP

Descoñecido

3,00

Urbano

Solo sen edificar

10

0065216PG0806N0001HB

Gómez Lorenzo, María José

53,00

Urbano

Solo sen edificar

Muro de fábrica para valado de parcela

3,14 m

11

0065219NG9896N0001BP

Seara Gómez, José

4,00

Urbano

Solo sen edificar

Muro de fábrica para valado de parcela

3,07 m

12

0065206PG0806N0001XB

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

176,00

Urbano

Solo sen edificar

Valado de postes de formigón e arame

4,69 m

13

0065207PG0806N0001IB

Saa Lorenzo, José Ángel

136,00

Urbano

Solo sen edificar

– Valado de postes de formigón e arame

– Porta acceso a parcela metálica

30,05 m

1 ud

14

0065215PG0806N0001UB

Lorenzo Quintás, Josefa

19,00

Urbano

Residencial

– Valado de postes de formigón e arame

– Porta de madeira

– Banco de pedra

6,90 m

1 ud

1 ud

15

0065214PG0806N0001ZB

Saa Lorenzo, José Ángel

5,00

Urbano

Residencial

Banco de pedra

2 ud

16

32059A043000090000OJ

Sandianes Lorenzo, José Antonio

137,00

Agrario

17

32059A043000210000OW

Rodríguez González, Argimiro

345,00

Agrario

18

32059A043000340000OM

Rodríguez González, Argimiro

106,00

Agrario

19

32059A045000010000OZ

Pérez Gil, María del Mar

Gil Quintas, Encarnación

43,00

Rústico

Agrario

Valado de parcela, de malla de simple torsión

61,00 m

20

32059A045000070000OY

Gil Quintas, Encarnación

41,00

Rústico

Agrario

21

32059A045001270000OZ

Gil Quintas, Encarnación

18,00

Rústico

Agrario

22

32059A045001260000OS

Gil Quintas, Encarnación

30,00

Rústico

Agrario

23

32059A045001250000OE

Gil Quintas, Encarnación

17,00

Rústico

Agrario

24

32059A045001240000OJ

Gil Quintas, Encarnación

13,00

Urbano

Agrario

25

32059A045001190000OX

Gil Quintas, Encarnación

57,00

Urbano

Agrario

26

32059A045001180000OD

Gil Quintas, Encarnación

62,00

Urbano

Agrario

27

32059A045001140000OM

Lorenzo Rodríguez, Paula

6,00

Urbano

Agrario

28

32059A045001130000OF

Gómez Pérez, Celestino

Sandianes Lorenzo, María Isabel

156,00

Urbano

Agrario

29

32059A045000210000OO

Gómez Pérez, Francisco (herdeiros de)

24,00

Rústico

Agrario

30

32059A045000250000OX

Blanco Gil, Felisindo

21,00

Urbano

Agrario

31

32059A045004830000OU

Rodríguez González, Argimiro

González Rodríguez, Carmen

9,00

Urbano

Agrario

32

32059A045004820000OZ

Rodríguez González, Argimiro

González Rodríguez, Carmen

45,00

Urbano

Agrario

33

32059A045004810000OS

Rodríguez González, Argimiro

González Rodríguez, Carmen

51,00

Rústico

Agrario

34

32059A045004800000OE

Fernández Pérez, Ana María

Blanco Fernández, José Manuel

53,00

Rústico

Agrario

35

32059A045001400000OG

González Gómez, María

39,00

Rústico

Agrario

36

32059A045000840000OM

Gómez Blanco, Dosinda (herdeiros de)

39,00

Urbano

Agrario

37

32059A045000850000OO

Gómez Blanco, Dosinda (herdeiros de)

20,00

Urbano

Agrario

38

32059A045000860000OK

Labrador Blanco, Claudina

24,00

Urbano

Agrario

39

32059A045000870000OR

Gómez Formoso, Vioctorino

32,00

Urbano

Agrario

40

32059A045000880000OD

Ribao Pérez, Mercedes

54,00

Urbano

Agrario

41

32059A045001120000OT

Veciños de Penedo

398,00

Urbano

Agrario