Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 103 Xoves, 31 de maio de 2018 Páx. 26893

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

RESOLUCION do 9 de maio de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se fai pública a formalización da contratación polo procedemento aberto non suxeito a regulación harmonizada, con tramitación ordinaria, do servizo de deseño, organización, montaxe, desmontaxe e atención dos postos desta consellería en distintos certames feirais que se celebrarán durante o ano 2018 (expediente 11/2018).

En cumprimento do disposto no artigo 154.2 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a formalización do seguinte contrato:

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería do Medio Rural.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato administrativo de servizos.

b) Descrición do obxecto: contratación dos servizos necesarios para o deseño, organización, montaxe, desmontaxe, atención e transporte dos postos da Consellería do Medio Rural nas feiras: «Alimentaria» (Barcelona, do 16 ao 19 de abril de 2018) e «SIC Gourmets» (Madrid, do 7 ao 10 de maio de 2018).

c) Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=237280.

d) Diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 6, do 9 de xaneiro de 2018.

e) División por lotes e número: si. Catro. Lote 1: Alimentaria Barcelona. Pavillón Intercarn; lote 2: Alimentaria Barcelona. Pavillón Interlact; lote 3: Alimentaria Barcelona. Pavillón Multiple Foods; lote 4: Sic Gourmets.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación: ordinario e aberto non suxeito a regulación harmonizada. Tramitación anticipada de gasto.

4. Orzamento de licitación:

Importe neto: 338.842,98 €. IVE (21 %): 71.157,02 €. Importe total: 410.000,00 €.

Valor estimado: 338.842,98 €.

5. Financiamento: fondos propios da Consellería do Medio Rural.

6. Adxudicación e formalización dos contratos:

Lote 1: Alimentaria Barcelona. Pavillón Intercarn.

a) Data de adxudicación: 22 de marzo de 2018.

b) Adxudicataria: Escenoset, S.L.

c) Importe de adxudicación: 72.000,00 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 13 de abril de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, tendo en conta os criterios de adxudicación establecidos no prego.

Lote 2: Alimentaria Barcelona. Pavillón Interlact.

a) Data de adxudicación: 22 de marzo de 2018.

b) Adxudicataria: Escenoset, S.L.

c) Importe de adxudicación: 50.900,00 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 13 de abril de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, tendo en conta os criterios de adxudicación establecidos no prego.

Lote 3: Alimentaria Barcelona. Pavillón Multiple Foods.

a) Data de adxudicación: 22 de marzo de 2018.

b) Adxudicataria: Escenoset, S.L.

c) Importe de adxudicación: 58.180,00 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 13 de abril de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, tendo en conta os criterios de adxudicación establecidos no prego.

Lote 4: Sic Gourmets.

a) Data de adxudicación: 23 de marzo de 2018.

b) Adxudicataria: Escenoset, S.L.

c) Importe de adxudicación: 112.390,00 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 2 de maio de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, tendo en conta os criterios de adxudicación establecidos no prego.

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2018

Mª del Carmen Bouso Montero
Secretaria xeral técnica da Consellería do Medio Rural