Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 103 Xoves, 31 de maio de 2018 Páx. 26900

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 15 de maio de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se lles notifica a varios propietarios da concentración parcelaria de Senra-Cardama-Vilarromarís II (Oroso), a toma de posesión provisional dos predios de substitución da dita zona.

De conformidade co disposto nos artigos 42.2 e 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e despois de intentada dúas veces a notificación persoal da toma de posesión dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Senra-Cardama-Vilarromarís II (Oroso-A Coruña), ponse en coñecemento dos propietarios que se relacionan no anexo, por medio deste anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE) e no Diario Oficial de Galicia (DOG), o texto da notificación.

O prazo para a presentación das reclamacións por superficie comezarase a contar, para os interesados que se mencionan no anexo, a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

O texto da dita notificación é o seguinte:

«En cumprimento do disposto polo artigo 37 da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, notifícolle que o director xeral de Desenvolvemento Rural resolveu dar, con data do 2 de abril de 2018, a toma de posesión provisional dos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de Senra-Cardama-Vilarromarís II (Oroso-A Coruña), na cal figura vostede como propietario.

As datas para tomar posesión dos predios son as seguintes:

1. Para terreos de prado, pasteiro, labradío sen colleita e monte, o día 2 de abril de 2018.

2. Para os restantes terreos, no momento en que, segundo o costume, se retiren as colleitas actuais.

Importante. A data límite para a retirada do arboredo é o día 2 de outubro de 2018 e debe contarse co preceptivo permiso do Servizo de Montes e o informe favorable do Servizo de Conservación da Natureza, no caso de especies autóctonas protexidas.

No prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación, poderá reclamar por defecto de superficie nos predios a vostede atribuídos, xuntando unha medición pericial asinada por técnico competente sobre diferenzas de superficie superiores a unha marxe de tolerancia variable entre a medición in situ e a que conste no boletín de atribucións dos novos predios, conforme o disposto no dito artigo 37.

As persoas propietarias das parcelas de achega débenlles permitir aos titulares dos novos predios o acceso a estes para procederen, no prazo dos dous meses arriba sinalado, á súa medición.

Débese ter en conta que:

1. A falta de superficie dun predio non será compensada cando exista exceso de superficie no conxunto dos predios atribuídos ao mesmo propietario e esta sexa suficiente para compensar en valor de puntuación o conxunto das atribucións.

2. A falta de superficie en terreos de núcleo rural (total ou parcialmente) será compensada nesta mesma clase. No caso de non existir dispoñible terreo deste tipo e o mesmo titular ter exceso de superficie en terreos doutra clase, a compensación farase sobre os ditos terreos.

3. Non se admitirá reclamación no caso de que o predio obxecto desta coincida exactamente, na súa delimitación cartográfica, coa parcela achegada polo mesmo titular.

4. Impedir ou obstaculizar a toma de posesión considérase unha infracción moi grave (artigo 90 da Lei 4/2015) sancionada con multa de 1.501 a 6.000 euros.

5. Sen prexuízo do indicado no punto anterior, a toma de posesión poderase dar, logo de apercibimento, mediante compulsión directa sobre a/as persoa/s que a impidan.

6. Os planos do acordo e as coordenadas dos marcos están accesibles na internet na páxina web da Consellería do Medio Rural no enderezo:

http://mediorural.xunta.gal/areas/infraestruturas/concentracions_parcelarias/publicacions».

A Coruña, 15 de maio de 2018

Manuel Rodríguez Vázquez
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Interesados

Astray Veiras, María Teresa

Barallobre Gómez, Carmen Nieves

Barreiro Blanco, Antonio

Barreiro Blanco, María

Barreiro Mira, Carmen

Barreiro Mira, Otilia

Barreiro Veiras, Ramiro

Barreiro Viqueira, Nieves

Blanco Gómez, Josefina

Blanco López, Manuel

Blanco Mosquera, Ismael

Botana Otero, Clara Mercedes

Botana Rey, Gaspar

Botana Rey, Vicente

Cabanas Leborán, María Dolores

Cabanas Leborán, María Florinda

Calvo Barreiro, Manuela

Calvo Gómez, Consuelo

Calvo López, Manuel

Castro Rial, Manuel

Fernández Barreiro, María del Carmen

Fernández Barreiro, Trinidad

Fernández Blanco, José

Fernández Calvo, Carmen

Fernández Carballeiro, Pedro

Fernández Chico, Ángela

Fernández Fernández, José

Fernández Iglesias, María

Fernández Patiño, Rogelio

Fernández Verea, Antonio

Fernández Verea, Severino

Ferreiro Iglesias, Jesús

Ferreiro Iglesias, Sabina

Ferreiro Paderne, Erundina

Ferreiro Paderne, Manuel

Ferro Garazo, Dosinda

Garaboa Barreiro, Carmen

García Ruanova, Dolores

García Ruanova, Nieves

Gómez Barbeira, Carmen

Gómez Barbeira, Jesusa

Gómez Barbeira, María del Pilar

Gómez Blanco, Genara Gloria

Gómez Oubel, Carmen

Gómez Rey, Ramona

Suárez García, Manuel

Suárez Neira, Domingo

Iglesias González, Manuel

Juncal Gende, Antonio

Leborán Ramos, Andrés

López Vieites, Alfonso

López Vieites, Esmeralda

López Vieites, Maribel

Méndez Rios, María Manuela

Mira Castro, Primitivo

Mirás Barreiro, Ángel

Mirás Barreiro, Dolores

Mirás Barreiro, Manuel

Mirás Barreiro, María

Mirás Barreiro, Pastora

Mirás Duro, Jesús

Mirás González, Ramón

Naveiro Francos, Ángela

Naveiro Francos, Elena

Naveiro Francos, Generosa

Naveiro Suárez, José Manuel

Naveiro Suárez, María del Carmen

Neira Barreiro, Fernando

Paderne Gómez, Enrique

Ramos Mirás, Manuel

Rey Chico, Alfonso

Rey Gómez, Juan Carlos

Rial Berdomas, María Manuela

Rial Ramos, José

Rial Ramos, Serafín

Ribadas Lagares, María Jesús

Soneira Mirás, Ángel

Soneira Mirás, José Antonio

Suárez Carrillo, Concepción

Suárez Carrillo, José Manuel

Suárez Platas, Concepción

Varela Villar, José Luis

Varela Villar, Ramón

Vieites Calvo, Antonio

Vieites Naveiro, Carmen

Vieites Villaverde, Manuel

Viqueira Calvo, Manuel

Duro Barreiro, María del Carmen

Calvo Rial, Manuel

Gende del Río, Milagros

Rivadas Campos, Erundina

Garaboa Barreiro, Andrés

Varela Estévez, Inés

Barreiro del Río, Manuel

Boo Barreiro, Manuel

Boo Barreiro, Rufino

Fernández Blanco, Gabino

Fernández Blanco, Ismael

Ferreiro Mosquera, Eladio Ramón

González Veites, José Andrés

López Paderne, María del Carmen

Raña Viqueira, Carmen

Varela Casal, Susana

Varela Meijide, Juan Carlos

Veiras Gómez, Manuel

Vieites Mandayo, Javier

Vieites Recarey, Jesusa

Vieites Recarey, María

Viqueira Gómez, Jesús

Viqueira Gómez, José Antonio

Viqueira Gómez, Manuel

Viqueira Gómez, María del Carmen

Viqueira Gómez, Pilar

Alonso Miras, José Manuel

Ferreiro Farto, José Manuel