Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Venres, 1 de xuño de 2018 Páx. 27059

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 8 de maio de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Pola presente cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire, non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES23 0081 5363 21 0001083212 do Banco Sabadell, nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ao interesado e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación que se supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Vigo, 8 de maio de 2018

Felix Rubial Bernárdez
Xerente de Xestion Integrada de Vigo

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

David Iglesias González

53178955B

Fra. 201400133

21.1.2014

359,79

José Enrique Rodríguez de la Cruz

36160436C

Fra. 201400202

28.1.2014

399,94

José Enrique Rodríguez de la Cruz

36160436C

Fra. 201400219

30.1.2014

446,84

González Solleiro, Concepción

78593764G

Fra. 201400301

3.2.2014

255,59

José Francisco Pereira Alonso

35608307Y

Fra. 201400563

12.2.2014

255,59

Maia Cortez Cristiana

37600065X

Fra. 201401027

6.3.2014

255,59

De Oliveira Borges, Jorge Manuel

X01520829T

Fra. 201401071

6.3.2014

399,94

Iglesias González, Andrés Roberto

35461144C

Fra. 201401181

11.3.2014

399,94

Carolina Cristina Morquillas Quirós

36043082N

Fra. 201401187

11.3.2014

399,94

Lemos Iglesias, José Luis

34587570D

Fra. 201401377

19.3.2014

58,08

Benito Rotea, Isaac

53190259E

Fra. 201401479

25.3.2014

267,00

Liniado, Sebastián Diego

X04423442J

Fra. 201401585

27.3.2014

399,94

Amaral dos Santos, María Nelci

X09699075K

Fra. 201402899

15.5.2014

68,90

Carla Herbello Marcos

54427803M

Fra. 201403248

28.5.2014

68,90

Alejandro Garrido Fontán

36156390E

Fra. 201403249

29.5.2014

255,59

López Romero, Jacobo

53191258D

Fra. 201403622

10.6.2014

399,94

Castillo Cristóbal, Lady Judith

Y03090633E

Fra. 201404053

27.6.2014

361,59

Carlos Neira Herrera

1925659F

Fra. 201404198

8.7.2014

255,59

Camila Aparecida Gonçales Guimaraes

58478965Q

Fra. 201405783

10.10.2014

256,87

María del Carmen Granados Velázquez

Y00595288Q

Fra. 201405837

14.10.2014

82,66

Alonso-Jaudenes Curbera, Almudena

36067844A

Fra. 201405854

14.10.2014

359,79

Granados Velázquez, María del Carmen

X02045345R

Fra. 201406868

28.11.2014

69,24

Sanles Martínez, Ignacio

53180714E

Fra. 201406930

1.12.2014

401,94

M. Carmen Fernández Varela

36120902T

Fra. 201500568

6.2.2015

439,86

Maria Pilar Candelas de la Morena

4412993Y

Fra. 201500717

10.2.2015

268,34

Rosa María, Pérez González

2482993M

Fra. 201500934

19.2.2015

29,04

Gómez Alonso, Víctor Manuel

36116256T

Fra. 201500964

19.2.2015

439,86

González Vilas, José Saimon

52494748P

Fra. 201501203

25.2.2015

256,87

Justo Benítez, Guillermo

77011528F

Fra. 201501509

11.3.2015

401,94

Sío Pereira, Laureano

77011754A

Fra. 201501747

23.3.2015

268,34

Argibay Iglesias, María Soledad

36135117R

Fra. 201502032

31.3.2015

401,94

Santos Piñeiro, Delmiro

76806855R

Fra. 201502083

8.4.2015

382,83

Díaz Iglesias, Cristian

53189303D

Fra. 201502306

22.4.2015

361,59

M. Cristina Gonzalves Oliveira

35467949V

Fra. 201503150

1.6.2015

401,94

Piñeiro López, Xosé

36145730B

Fra. 201504374

27.8.2015

361,59

Lucía Paredes Mira

48675500W

Fra. 201504461

4.9.2015

14,52

Rúa Santomé, Pablo

35312019G

Fra. 201504488

9.9.2015

255,59

Brais Pérez Pallas

34898254D

Fra. 201504542

15.9.2015

69,24

González Vieiro, María Isabel

44481631E

Fra. 201505010

28.9.2015

34,62

Daniel Romero Donoso

2530445P

Fra. 201506073

13.11.2015

256,87

Elsa Pérez

35788819Z

Fra. 201506103

18.11.2015

82,66

Baltasar Vázquez Fernández

5327515W

Fra. 201506419

27.11.2015

256,87

Vázquez Vázquez, José Antonio

34494513X

Fra. 201506438

27.11.2015

268,34

Camila Aparecida Gonçales Ribeiro Guimaraes

58478965Q

Fra. 201506484

30.11.2015

82,66

Camila Aparecida Gonçales Ribeiro Guimaraes

58478965Q

Fra. 201506485

30.11.2015

69,24

Antonio Alberto da Silva Coelho

X08565160Y

Fra. 201506573

2.12.2015

268,34

Gonzalo Balsera Pérez

70066349T

Fra. 201506739

7.12.2015

82,66

Fernández Martínez, María Luisa

76915781D

Fra. 201506731

7.12.2015

268,34

De Sousa Marqués, Rui Pedro

X02045345R

Fra. 201406047

16.10.2014

361,59