Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Venres, 1 de xuño de 2018 Páx. 27044

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 15 de maio de 2018 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de trazado de desdobramento do Corredor Nadela-Sarria, treito A Pobra de San Xiao-Sarria centro, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado (clave LU/17/005.01).

Antecedentes:

Dado o tempo transcorrido entre a formulación da declaración de impacto ambiental, a actualización do proxecto de trazado e a posterior conversión en autovía do Corredor Nadela-Sarria, no presente documento actualízase a información ambiental de referencia e axústase a nova proposta á normativa actualmente vixente.

O obxecto da actuación de desdobramento do Corredor Nadela-Sarria. Treito A Pobra de San Xiao-Sarria centro, que se desenvolve entre os p.q. 13+500 e 24+000, é desdobrar o corredor C.G.-2.2 que existe actualmente entre Nadela e Monforte de Lemos, no treito que conecta o enlace Pobra de San Xiao (p.q. 13+500) co enlace Sarria Centro (p.q. 24+000).

A duplicación do corredor considérase como unha nova calzada paralela á existente sobre a marxe esquerda, no sentido Pobra de San Xiao-Sarria, de forma que non será necesario cambiar de marxe en ningún punto para acometer a duplicación da calzada. Adoptarase unha velocidade de proxecto para o tronco de autovía de 120 km/h, de maneira que as características técnicas se correspondan cunha sección de autovía A-120.

A construción desta nova infraestrutura conseguirá mellorar as condicións de seguridade e comodidade dos vehículos que circulen polo actual corredor C.G.-2.2, cun notable aumento da capacidade e dos niveis de servizo do itinerario e unha gran mellora da seguridade viaria, polo que se espera unha importante redución da accidentalidade e dos tempos de viaxe.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, o proxecto de trazado sométese ao trámite de información pública, durante un período de trinta días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que, simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Regulamento de expropiación forzosa, se someta a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Lugo (rolda da Muralla, 70, 27071 Lugo), na Casa do Concello do Páramo (Páramo, s/n, Vilarmosteiro, 27363, O Páramo, Lugo) e Casa do Concello de Sarria (Maior, 14, 27600, Sarria, Lugo). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Vivenda (http://civ.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas), atópase á disposición dos interesados o documento completo do proxecto de trazado.

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2018

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO
Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Proxecto de trazado.

Desdobramento do Corredor Nadela-Sarria. Treito Pobra de San Xiao-Sarria centro.

Clave: LU/17/005.01.

Concello do Páramo.

Referencia catastral

Políg.

Parcela

Titular

Natureza

Superficie expropiada (m2)

Bens afectados

1

27043A00100181

1

181

Rodríguez Vázquez, Manuela (herdeiros de)

Rústico

5.243,07

Árbore madeireira 1.029,77 m2

2

27043A00100182

1

182

Fernández López, Evangelina

Rústico

2.869,69

Árbore madeireira 2.869,69 m2

3

27043A00100183

1

183

Dorado Rodríguez, María Carmen

Rústico

809,53

Árbore madeireira 809,53 m2

4

27043A00100185

1

185

Fernández Rivas, Luzdivina Asunción

Rústico

3.117,42

Árbore madeireira 766,48 m2

5

27043A00100186

1

186

Rodríguez Vázquez, Manuela (herdeiros de)

Rústico

3.092,2

Árbore madeireira 818,92 m2

6

27043A00100198

1

198

Gómez Rozas, Alejo (herdeiros de)

Rústico

1.221,06

Árbore madeireira 1.221,06 m2

7

27043A00100187

1

187

Álvarez López, Manuel (herdeiros de)

Rústico

958,64

Árbore madeireira 958,64 m2

8

27043A00100188

1

188

López Rivera, José

Rústico

4.444,23

Árbore madeireira 4.444,23 m2

9

27043A0011178

1

11178

Dorado Rodríguez, María Carmen

Rústico

3.176,12

Árbore madeireira 1.803,56 m2

10

27043A0011179

1

11179

Gómez Rozas, Alejo (herdeiros de)

Rústico

3.496,12

Árbore madeireira 2.707,04 m2

11

27043A01300002

13

2

Dorado Rodríguez, María Carmen

Rústico

6.450,03

Árbore madeireira 6.450,03 m2

12

27043A01300003

13

3

Gómez Rozas, Alejo (herdeiros de)

Rústico

2.648,37

Árbore madeireira 2.648,37 m2

13

27043A01300016

13

16

Dorado Rodríguez, María Carmen

Rústico

9.572,2

Árbore madeireira 9.572,2 m2

14

27043A013000181

13

181

Seijido Pereiro, José (herdeiros de)

Rústico

482,98

Árbore madeireira 482,98 m2

15

27043A013000180

13

180

Porto López, Carlos

Rústico

1.014,09

Árbore madeireira 231,15 m2

16

27043A01310271

13

10271

Montes veciñais en man común Verducedo e Porqueira

Rústico

18,33

Árbore madeireira

17

27043A01309620

13

9620

Concello do Páramo

Rústico

87,18

--------

18

27043A01300270

13

270

Montes veciñais en man común Verducedo e Porqueira

Rústico

206,08

-----------

19

27043A013000179

13

179

Fernández Mencía, Miriam

Rústico

76,41

Árbore madeireira 76,41 m2

Concello de Sarria.

Referencia catastral

Políg.

Parcela

Titular

Natureza

Superficie expropiada (m2)

Bens afectados

20

27057A02001010

20

1010

Torres Castro, Sergio

Rústico

38,9

21

27057A02001127

20

1127

Descoñecido

Rústico

1.031,73

22

27057A02000995

20

995

Rodríguez López, Mª Teresa, Rodríguez López, Manuel (herdeiros de)

Rústico

185,22

23

27057A02000994

20

994

López Seijido, Antonio

Rústico

216,41

24

27057A020000218

20

218

Pérez Torres, Antonio

Rústico

107,08

25

27057A020000219

20

219

Vázquez García, Asunción

Rústico

195,66

26

27057A020000227

20

227

Vázquez Vázquez, Pedro

Rústico

21,19

27

27057A020000894

20

894

Vázquez Vázquez, Pedro, Vázquez Carballo, Dolores (herdeiros de); Vázquez Carballo, María (herdeiros de)

Rústico

82,1

28

27057A020000892

20

892

López Rodríguez, Manuel

Rústico

56,64

29

27057A020000891

20

891

Campo Amor, Ildefonso

Rústico

45,2

30

27057A020000883

20

883

López Rodríguez, Paz

Rústico

156,4

31

27057A020000319

20

319

López Fernández, Mª Teresa

Rústico

1.290,75

Árbore madeireira 1.290,75 m2

32

27057A020000308

20

308

Fernández Lebón, Josefa

Rústico

2.941,88

33

27057A020000307

20

307

Paz López, Mª Ángeles

Rústico

1.514,39

34

27057A020000306

20

306

Doxialo

Rústico

810,46

35

27057A020000305

20

305

Fernández Lebón, Josefa

Rústico

1.530,12

36

27057A019000669

19

669

Sobrado Díaz, Mª Anita

Rústico

408,58

37

27057A019000891

19

891

Descoñecido

Rústico

513,4

38

27057A019000760

19

760

Losada Rodríguez, José Manuel; Losada Rodríguez, Mª Concepción

Rústico

1.826,44

Árbore madeireira 1.826,44 m2

39

27057A01909032

19

9032

Xunta de Galicia

Rústico

4.141,83

40

27057A019000800

19

800

Arias Díaz, Evangelina

Rústico

86,95

Árbore madeireira 86,95 m2

41

27057A019000801

19

801

Sobrado Sobrado, Dolores

Rústico

297,14

Árbore madeireira 297,14 m2

42

27057A019000812

19

812

López López, Consuelo

Rústico

398,61

Árbore madeireira 398,61 m2

43

27057A018000513

18

513

Descoñecido

Rústico

598,75

Árbore madeireira 598,75 m2

44

27057A018000111

18

111

Parga García, José Manuel

Rústico

174,44

45

27057A018000517

18

517

Descoñecido

Rústico

99,11

46

27057A018000283

18

283

López de la Vega, Carlos Javier

Rústico

2.952,91

Árbore madeireira 281,40 m2

47

27057A018000285

18

285

Loureiro García, José María

Rústico

90,74

48

27057A018009027

18

9027

Descoñecido

Rústico

305,84

49

27057A018000287

18

287

López González, Francisco

Rústico

3.069,23

50

27057A018000521

18

521

Descoñecido

Rústico

3.884,67

51

27057A018000314

18

314

Sánchez Díaz, Manuel

Rústico

650,96

52

27057A018000312

18

312

Santos López, Ángel (herdeiros de)

Rústico

102,51

53

27057A018000311

18

311

López Quinte, María

Rústico

30,87