Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Luns, 4 de xuño de 2018 Páx. 27077

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 21 de maio de 2018 pola que se substitúen varios vogais do Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

A Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral regula no seu artigo 16 a composición e o procedemento de nomeamento das persoas vogais do Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

Conforme o previsto na dita lei realizouse proposta de designación e de cesamento por parte da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) de dúas persoas vogais integrantes no Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

En consecuencia, no exercicio das atribucións conferidas de conformidade co disposto no artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

RESOLVO:

Artigo único. Substitución de vogais

Á proposta da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG):

En calidade de titular:

a) Disponse o cesamento de: Miguel Varela Varela.

b) Disponse o nomeamento de: Jorge Somoza Lázare.

En calidade de suplente:

a) Disponse o cesamento de: Jorge Somoza Lázare.

b) Disponse o nomeamento de: Jaime Luis López Vázquez.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2018

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria