Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Martes, 5 de xuño de 2018 Páx. 27607

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 18 de maio de 2018, da Xerencia Executiva do Hospital da Barbanza, polo que se procede a darlle publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca o procedemento de traslados internos nas categorías de persoal sanitario diplomado, formación profesional e persoal de xestión e servizos do grupo auxiliar da función administrativa do persoal fixo no cadro de persoal do Hospital da Barbanza, pertencente á Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

Conforme os criterios reitores das bases de mobilidade voluntaria do persoal estatutario fixo, correspondentes ás categorías de persoal sanitario diplomado e de formación profesional e de persoal de xestión e servizos das institucións sanitarias de atención especializada do Servizo Galego de Saúde aprobadas pola Mesa Sectorial de Sanidade o 23 de decembro de 2009, a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, tras un proceso de negociación coa representación legal dos traballadores deste centro sanitario, e con base nas competencias atribuídas polo Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 199, do 15 de outubro), e a Orde do 22 de xullo de 2011 (DOG núm. 146, do 1 de agosto), pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada da Coruña e de Santiago de Compostela; así como o Decreto 43/2013, do 21 de febreiro (DOG núm. 47, do 7 de marzo), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, modificado polo Decreto 111/2013, do 4 de xullo (DOG núm. 140, do 24 de xullo), e a Orde do 5 de xullo de 2012, sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 139, do 20 de xullo), o xerente executivo do Hospital da Barbanza,

RESOLVE:

Primeiro. Proceder ao anuncio da convocatoria do procedemento de traslados internos nas categorías de persoal sanitario diplomado, formación profesional e persoal de xestión e servizos do grupo auxiliar da función administrativa do persoal fixo no cadro de persoal do Hospital da Barbanza, pertencente á Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

Segundo. As solicitudes de participación e documentación anexa que acredite os méritos alegados, deberanse presentar no punto de atención ao traballador (PAT) do Hospital da Barbanza no prazo habilitado. Ademais, poderanse presentar a través de calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), e mentres non se habiliten, segundo o disposto no artigo 38 da Lei 30/1992 (BOE núm. 285, do 27 de novembro).

Terceiro. As bases íntegras da convocatoria estarán expostas no taboleiro de anuncios do Hospital da Barbanza, así como na intranet da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

Ribeira, 18 de maio de 2018

Salvador Mariño-Ageitos Monteagudo
Xerente executivo do Hospital da Barbanza