Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Xoves, 7 de xuño de 2018 Páx. 28144

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se anuncia convocatoria pública para a provisión dun posto de persoal sanitario diplomado (coordinador/a de servizo de Atención Primaria).

O Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG núm. 145, do 29 de xullo), regula os sistemas de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.

En desenvolvemento do citado decreto, ditouse a Orde da Consellería de Sanidade, do 24 de maio de 2006 (DOG núm. 106, do 5 de xuño), pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

De conformidade co Decreto 46/2013, do 7 de marzo (DOG núm. 54, do 18 de marzo), polo que se regula a estrutura organizativa de Xestión Integrada de Vigo, e en virtude das funcións e competencias atribuídas no Decreto 168/2010, do 7 de outubro (DOG núm. 199, do 15 de outubro), e da Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG núm. 139, do 20 de xullo), sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde, o xerente da Xestión Integrada de Vigo

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para cubrir, polo procedemento de libre designación, un posto de persoal sanitario diplomado (coordinador/a de servizo de Atención Primaria).

Segundo. As retribucións do posto ofertado serán as que correspondan de acordo coa orde pola cal se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica vixente.

Terceiro. As solicitudes para participar nesta convocatoria presentaranse, preferentemente, no Rexistro de Entrada da Xestión Integrada de Vigo, sito na rúa García Barbón, 51, ou a través de calquera dos procedementos do artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de quince (15) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. As bases íntegras da convocatoria estarán expostas no taboleiro de anuncios das oficinas da Dirección de Recursos Humanos da EOXI de Vigo (rúa García Barbón, 51), así como na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Vigo, 30 de abril de 2018

Félix Rubial Bernárdez
Xerente de Xestión Integrada de Vigo

ANEXO

– Coordinador/a do Servizo de Atención Primaria de Coia.