Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Xoves, 7 de xuño de 2018 Páx. 28215

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 4 de maio de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, pola que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados.

Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES61 0081-5363-21-0001082819 do Banco de Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Santiago de Compostela, 4 de maio de 2018

Eloína Núñez Masid
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Compañía de Seguros Tranquilidade, S.A.

W0101150A

Fra. 201707390

28.9.2017

11.096,64

Conde Durán Miguel Ángel

035483012S

Fra. 201704990

14.6.2017

256,87

Corbetta --- Emanuela

X01981590W

Fra. 201700304

10.1.2017

14,52

Dabouza Porto Diego

044091237F

Fra. 201700422

13.1.2017

361,59

David Fernandes Martinho Manuel

X09733590J

Fra. 201600618

21.1.2016

401,94

Díaz Rodríguez Rodrigo

002794346F

Fra. 201700300

10.1.2017

14,52

Domínguez Furio Jorge

077307743M

Fra. 201700426

13.1.2017

256,87

Enjo Rey José Antonio

033201512T

Fra. 201506359

25.8.2015

268,34

Fernández Fernández Mario

071763223A

Fra. 201602565

8.4.2016

256,87

Ferradas Domínguez Pilar

045874285A

Fra. 201602395

1.4.2016

83,76

Ferro Pereiro Abel

044824142V

Fra. 201602628

11.4.2016

401,94

Fidalgo Balado Paloma

044656818H

Fra. 201700246

9.1.2017

478,33

Figueroa Ricon Alison

026644614C

Fra. 201708933

17.11.2017

256,87

Garabal Fariña María Jazmín

033290695N

Fra. 201708109

25.10.2017

401,94

Jiménez Jiménez María Luisa

046918522V

Fra. 201708893

17.11.2017

401,94

Pérez Roch Beatriz

052720090L

Fra. 201700427

13.1.2017

14,52

Pías Corral José Luis

033264181V

Fra. 201700420

13.1.2017

256,87

Rey Hermida Bibiana

077412281P

Fra. 201603892

27.5.2016

361,59