Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 110 Luns, 11 de xuño de 2018 Páx. 28563

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2018 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

De conformidade co establecido no artigo 5 da Orde do 21 de xaneiro de 2010 pola que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas e se aproban as bases xerais das probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas (DOG núm. 24, do 5 de febreiro), e no ordinal sexto da Resolución do 20 de abril de 2018 pola que se convocan probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas (DOG núm. 85, do 3 de maio), esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listas provisionais de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas convocadas pola Resolución do 20 de abril de 2018 (DOG núm. 85, do 3 de maio).

A listaxe provisional de aspirantes admitidos poderase consultar a través da páxina web oficial da Academia Galega de Seguridade Pública http://agasp.xunta.es.

A listaxe provisional de aspirantes excluídos, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

Os aspirantes excluídos dispoñerán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para emendaren o defecto que motivou a exclusión.

Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos motivo de exclusión serán excluídos definitivamente.

Así mesmo, os aspirantes que non figuren na relación de admitidos nin na de excluídos dispoñerán do mesmo prazo co obxecto de formularen reclamación.

A Estrada, 1 de xuño de 2018

Luis Menor Pérez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Nome

Clave

Alonso Cerqueira, Enrique

2

Alonso Pastoriza, Olalla

2

Álvarez Carrasco, Gonzalo

1

Álvarez Gómez, José

1

Ayán Díaz, Andrés

2

Ayán Rodríguez, Esteban

2

Brun Palmas, Marta

2

Busto Vilas, Eladio

1, 2, 5

Cao Gacio, Jesús

1

Castro Bacelo, Aida Carlota

2

Chávez Molina, Manuel Alfonso

2

Dacosta García, Borja

2

Díez Fernández, Pablo

6

Feijo Martins Alvares de Calvao, Domingos Augusto

1

Fernández Ferros, Carlos

3

Fernández Gómez, Adrián

7

Ferreira Vila, Carlos

6

Figueroa Collado, José Miguel

1

Filgueiras Fernández, Jesús

2

Fonterigo Quiñones, Santos

1, 2

Fortes Dias, João Bernardo

2

Fotso, Collins Joseph

6, 7

Freire Balado, Sandra

1

García Baliño, Juan Jesús

1

García Pitart, Gregorio Domingo

1

Gayoso Ricoy, Begoña

2

Gómez Ribadas, Damián

1, 2

González Lozano, Javier

1

González Vidal, Luis

1

Guiao Martínez, Manuel

2

Insagaray Olivera, Sebastián

1

Lema Argibay, Benjamín

2

López Arias, Verónica

2

Marinas Vallenus, María Adamina

1

Mariño Fernández, Juan José

1

Martínez Fernández, Antonio

6

Mendizábal Ferreira, Juan Ignacio

2

Moledo Lestayo, Pablo

2

Nieto Noya, Concepción

2

Oliveira Silva, José Paulo

1

Parada López, Carlos Daniel

2

Pastoriza Nogueira, David

2

Pego Rodríguez, María

2

Pereira Lobariñas, Ana María

2

Pérez Álvarez, José Marcos

1

Pimentel Mateo, Rosaura Lisselot

1, 4

Rama Uruburu, Rocío

2

Rejo Rejo, Antonio

6

Rey Ortigueira, David

6

Rivas Paredes, María Elena

1

Rodríguez González, Fernando

1, 2

Rosendo Iglesias, Fernando

4

Sampedro Olveira, Ana

2

Sangiovanni Lorenzo, Joaquín

3

Santos Rodríguez, Kevin

1

Silva Ricci, Patrick

2

Soto Freire, Bárbara

2

Souto Rega, Guillermo

1

Taboada Ramis, Francisco Javier

1

Valín Seijas, Diego

1

Varela Ferreiro, José Manuel

2

Vázquez González, Félix

2

Veiga Novoa, Alejandro

2

Velo Baloira, Matías

6

Villar Vidal, Iosu

2

Código

Descrición

1

Debe solicitar o seu certificado de penais de maneira presencial

2

Non achega fotografías tamaño carné

3

O importe ingresado da taxa é inferior ao requirido

4

O impreso de pagamento de taxas é ilexible

5

Non facilita número do NIF nin NIE na instancia

6

Debe presentar documentación acreditativa da exención do pagamento

7

Instancia errónea