Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Xoves, 14 de xuño de 2018 Páx. 29071

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2018 pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre do exercicio 2018.

O artigo 11 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega (DOG núm. 136, do 14 de xullo), establece que as entidades de dereito público vinculadas ou dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia deberán publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios de colaboración asinados.

Polo que antecede, en virtude das facultades que teño concedidas,

RESOLVO:

Único. Facer pública a relación dos convenios subscritos polo Instituto Galego de Promoción Económica no primeiro cuadrimestre do exercicio 2018, que se anexa a esta resolución.

Santiago de Compostela, 5 de xuño de 2018

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Convenio

Data

sinatura

Importe €

2018

2019

2020

2021

2022

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Ageinco), co fin de acoller bolseiros/as

para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

10.1.2018

Sen achega económica

Protocolo de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica e diversas entidades financeiras para o apoio ao financiamento das pequenas e medianas empresas de Galicia-IFIS 2014-2020.

15.1.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e Serviguide Consultoría, S.L., co fin de acoller bolseiros/as para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

23.1.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga) co fin de acoller bolseiros/as para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

23.1.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e OBZ, S.L., co fin de acoller bolseiros/as para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

23.1.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e Imatia Innovation, S.L., co fin de acoller bolseiros/as para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

23.1.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e o Clúster Audiovisual Galego, co fin de acoller bolseiros/as para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

25.1.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Asociación Clúster da Xeotermia Galega (Acluxega), co fin de acoller bolseiros/as para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

23.1.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e Working Capital Corporate Finance, S.L., co fin de acoller bolseiros/as para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

25.1.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e Asociación Clúster Alimentario de Galicia, co fin de acoller bolseiros/as para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

26.1.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e Arxon Estrategia, S.L.U., co fin de acoller bolseiros/as para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

26.1.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e Teamcon Group, S.L., co fin de acoller bolseiros/as para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

2.2.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e Elige Plus Consultores de Dirección, S.L.U., co fin de acoller bolseiros/as

para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

8.2.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e Álvarez Real, S.L., co fin de acoller bolseiros/as para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

20.2.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e Estrategia y Organización, S.A., co fin de acoller bolseiros/as para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

22.2.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD), co fin de acoller bolseiros/as para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

22.2.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e Federación Galega de Xoves Empresarios (Fegaxe), co fin de acoller bolseiros/as

para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

26.2.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e Estrategia Consulting Global, S.L.,

co fin de acoller bolseiros/as para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

2.3.2018

Sen achega económica

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e Clúster Tecnológico Empresarial de las Ciencias de la Vida (Bioga), co fin de acoller bolseiros/as para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

2.3.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica, a Universidade de Santiago de Compostela e a Federación Galega de Xoves Empresarios para o desenvolvemento do Global Entrepreneurship Monitor (Proxecto GEM) en España a nivel rexional.

23.3.2018

Sen achega económica

Addenda ao convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica e a Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa «Incyde» para o desenvolvemento dos programas de formación denominados autoemprego e consolidación empresarial dentro do Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación (POEFE) cofinanciado por FSE, asinado o 14 de decembro

de 2017.

10.4.2018

120.000,00

Convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Asociación Galega de Feiras Eventos (Agafe), co fin de acoller bolseiros/as

para a realización de proxectos de mellora da competitividade nas pemes.

10.4.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica e a Asociación Clúster Naval de Galicia para a organización conxunta de actividades na feira Navalia 2018.

11.4.2018

21.000,00

Convenio de colaboración entre o Consorcio da Zona Franca de Vigo e o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) en relación co proxecto de «Incubadoras de alta tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia da tecnoloxía ás micropemes».

24.4.2018

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00