Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 114 Venres, 15 de xuño de 2018 Páx. 29391

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se fai pública a formalización da contratación para a subministración e instalación de dous ascensores no Hospital Teresa Herrera (expediente NB-EIC1-18-003).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación.

c) Número de expediente: NB-EIC1-18-003.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición do obxecto: contratación da subministración e instalación de dous ascensores no Hospital Teresa Herrera, pertencente á Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.

c) Lotes: non.

d) CPA (referencia de nomenclatura): 28.22.16.

e) CPV (referencia de nomenclatura): 42416100-6.

f) Acordo marco (se procede): non.

g) Sistema dinámico de adquisicións (se procede): non.

h) Medio de publicación do anuncio de licitación: invitación.

i) Data de publicación do anuncio de licitación: remisión da invitación: 9.3.2018.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: negociado (artigo 170.e) do texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP).

4. Valor estimado do contrato:

Valor estimado do contrato sen IVE: 136.363,64 euros.

5. Orzamento base de licitación:

Orzamento sen IVE: 136.363,64 euros.

Orzamento con IVE: 165.000,00 euros.

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 9.5.2018.

b) Data de formalización do contrato: 16.5.2018.

c) Contratistas: Orona Sociedad Cooperativa (F-20025318).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 113.000,00 euros.

Importe con IVE: 136.730,00 euros.

A Coruña, 25 de maio de 2018

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada da Coruña