Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 114 Venres, 15 de xuño de 2018 Páx. 29403

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo

EXTRACTO do Anuncio do 28 de maio de 2018 sobre a convocatoria de axudas ás asociacións de amigos do Camiño de Santiago.

BDNS (Identif.): 403045.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Entidades beneficiarias

Asociacións de amigos do Camiño de Santiago e aqueloutras entidades que teñan como finalidade a promoción do Camiño de Santiago e a súa peregrinación.

Segundo. Obxecto

Fomentar a estabilidade e consolidación das asociacións de amigos do Camiño de Santiago e aqueloutras entidades que teñan como finalidade a promoción do Camiño de Santiago e a súa peregrinación, como entidades imprescindibles no fomento da peregrinación xacobea, na acollida e hospitalidade no Camiño de Santiago e na promoción da cultura xacobea.

Terceiro. Bases reguladoras

As publicadas segundo o anuncio polo que se realiza a convocatoria para asociacións e entidades que teñen como finalidade a promoción do Camiño de Santiago e a súa peregrinación.

Cuarto. Crédito orzamentario

Importe: 90.000 €; aplicación orzamentaria 201804A2761A441.11.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018

Rafael Sánchez Bargiela
Director xerente da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo