Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Martes, 19 de xuño de 2018 Páx. 29758

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Económicos, pola que se anuncia a formalización da contratación da dirección de execución material e coordinación de seguridade e saúde da obra de construción dun centro de saúde na Estrada (expediente AB-SER3-18-029).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Recursos Económicos.

c) Número do expediente: AB-SER3-18-029.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: contratación da dirección de execución material e coordinación de seguridade e saúde da obra de construción dun centro de saúde na Estrada (Pontevedra).

c) CPV (referencia de nomenclatura): 71317210-8.

d) Medio e data de publicación do anuncio de licitación: DOG núm. 42, do 28.2.2018; na web do Sergas e na Plataforma de contratos de Galicia o 28.2.2018.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e documentalmente simplificada.

b) Procedemento: aberto multicriterio e non suxeito a regulación harmonizada.

4. Valor estimado do contrato: 58.129,10 €.

5. Orzamento base de licitación:

a) Importe neto: 58.129,10 €. IVE (%): 21 %. Importe total: 70.336,21 €.

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 21 de maio de 2018.

b) Data de formalización do contrato: 30 de maio de 2018.

c) Contratista: Juan José Quintas Feijóo.

d) Importe ou canon de adxudicación. Importe neto: 41.900,00 €. IVA (%): 21 %. Importe total: 50.699,00 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta do adxudicatario foi seleccionada como a economicamente máis vantaxosa mediante a aplicación dos criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares. A resolución de adxudicación e os informes de valoración están publicados no perfil do contratante.

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018

María Jesús Piñeiro Bello
Directora xeral de Recursos Económicos