Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Martes, 19 de xuño de 2018 Páx. 29726

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

EDICTO do 31 de maio de 2018, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Barazal, Outeiro ou Cerdeiriñas e Os Diestros a favor dos veciños de Paizás, Pazos, Tuño, O Rial e Pereira, na parroquia de Paizás, no concello de Ramirás.

O Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, en sesión do 21 de febreiro de 2018, acordou iniciar os trámites para a clasificación como veciñal en man común do monte coas características que a seguir se relacionan:

Nome do monte: Barazal, Outeiro ou Cerdeiriñas e Os Diestros.

Superficie: 38.888 m2, segundo os datos catastrais, e 39.247 m2, segundo os informes achegados coa solicitude.

Pertenza: veciños de Paizás, Pazos, Tuño, O Rial e Pereira (O Rial non figura no nomenclátor).

Parroquia: Paizás (San Salvador).

Concello: Ramirás.

Descrición dos predios que constitúen o monte:

Os terreos obxecto da solicitude constitúen os tres coutos redondos seguintes:

Predio nº 1 Barazal:

Parcelas catastrais que comprende e superficies:

Concello

Polígono

Parcela

Referencia catastral

Sup. catastral

Sup. medición

Ramirás

503

1772

32069A503017720000DI

12.409 m2

12.387,08 m2

Estremas:

a) Perímetro exterior:

Norte:

Concello

Polígono

Parcela

Titular (segundo os datos da solicitude)

Ramirás

503

9019

Pista da parcelaria

Leste:

Concello

Polígono

Parcela

Titular (segundo os datos da solicitude)

Ramirás

503

1768

Descoñecido

Sur:

Concello

Polígono

Parcela

Titular (segundo os datos da solicitude)

Ramirás

503

9018

Pista da parcelaria

Oeste:

Concello

Polígono

Parcela

Titular (segundo os datos da solicitude)

Ramirás

503

1773

Descoñecido

b) Perímetro interior (encravados): non existen.

Predio nº 2 Outeiro ou Cerdeiriñas:

Parcelas catastrais que comprende e superficies:

Concello

Polígono

Parcela

Referencia catastral

Sup. catastral

Sup. medición

Ramirás

503

1800

32069A503018000000DD 

20.655 m2

-

2129

32069A503021290000DD

5.339 m2

-

Superficie total

25.994 m2

26.370 m2*

* A medición inclúe o terreo dunha condución de auga para regadío que discorre entre estas parcelas catastrais que corresponde cunha parte da parcela catastral 9018 do polígono 503. Este terreo non se inclúe na clasificación por non figurar expresamente na solicitude esta parcela catastral.

– Estremas:

a) Perímetro exterior:

Norte (parcelas catastrais enumeradas de oeste a leste):

Concello

Polígono

Parcela

Titular (segundo os datos da solicitude)

Ramirás

503

2130

Descoñecido

1801

Descoñecido

Leste (parcelas catastrais enumeradas de norte a sur):

Concello

Polígono

Parcela

Titular (segundo os datos da solicitude)

Ramirás

503

1799

Concepción Martínez Feijóo

1796

Manuel Martínez González

1795

José Benito Pérez López

Sur (parcelas catastrais enumeradas de leste a oeste):

Concello

Polígono

Parcela

Titular (segundo os datos da solicitude)

Ramirás

503

1790

Descoñecido

1787

Mª Ángeles Feijóo Méndez

2128

Descoñecido

Oeste (parcelas catastrais enumeradas de sur a norte):

Concello

Polígono

Parcela

Titular (segundo os datos da solicitude)

Ramirás

503

9018

Camiño

b) Perímetro interior (encravados): non existen.

– Predio nº 3 Os Diestros:

– Parcelas catastrais que comprende e superficies:

Concello

Polígono

Parcela

Referencia catastral

Sup. catastral

Sup. medición

Ramirás

503

1290

32069A503012900000DR 

485 m2

490,05 m2

– Estremas:

a) Perímetro exterior:

Norte (parcelas catastrais enumeradas de oeste a leste):

Concello

Polígono

Parcela

Titular (segundo os datos da solicitude)

Ramirás

000200500NG86G0001PP

-

503

1291

Mª Purificación Méndez Gayo

Leste e sur:

Concello

Polígono

Parcela

Titular (segundo os datos da solicitude)

Ramirás

503

9018

Estrada local

Oeste:

Concello

Polígono

Parcela

Titular (segundo os datos da solicitude)

Ramirás

503

9005

Estrada local

b) Perímetro interior (encravados):

Concello

Ref. catastral da parcela

Sup. catastral

Ramirás

000200600NG86G0001LP

3 m2

O que se pon en coñecemento de todos os interesados indicándolles que se abre un período dun mes para que poidan examinar o expediente e efectuar as alegacións que consideren convenientes, así como achegar os documentos ou informacións que xulguen oportunas, de conformidade co disposto no artigo 23 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.

Ourense, 31 de maio de 2018

Yago Borrajo Sánchez
Presidente do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais
en Man Común de Ourense