Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 126 Martes, 3 de xullo de 2018 Páx. 31899

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

ANUNCIO do 17 de abril de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican os actos administrativos derivados do procedemento BS210A (expediente CO-9689 e doce máis).

Logo de intentar en tempo e forma a práctica das notificacións dos actos administrativos que se relacionan no anexo sen que fose posible por causas non imputables á Administración, e tendo en conta que a publicación do seu contido íntegro pode lesionar dereitos e intereses lexítimos, de conformidade cos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, por medio deste anuncio notifícaselles ás persoas interesadas que se sinalan no dito anexo, ou aos seus representantes, os requirimentos que se indican.

Para coñeceren o contido íntegro dos requirimentos que se notifican, as persoas interesadas ou os seus representantes, debidamente acreditados, poderán comparecer no prazo de dez (10) días, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, no Servizo de Dependencia e Autonomía Persoal da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social, na rúa Concepción Arenal, números 7 e 9, da Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida a partir do día seguinte ao do vencemento do prazo indicado para comparecer.

Estes requirimentos outórganlles ás persoas interesadas un prazo de dez (10) días, desde o seguinte ao da notificación, para emendaren as súas solicitudes. Transcorrido este prazo sen que se realizase a emenda, entenderase que os interesados desisten da súa solicitude e procederase ao arquivamento do expediente logo da resolución ditada nos termos do artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

A Coruña, 17 de abril de 2018

María Francisca Gómez Santos
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Procedemento BS210A:

Número de expediente

Apelidos e nome

DNI

Contido do acto

Data do documento

CO-9689

Nión Grela, Carmen

32751162J

Requirimento de emenda da solicitude

29.1.2018

CO-69322

Vilasuso Porto, Josefa

32266211V

Requirimento de emenda da solicitude

23.11.2017

CO-37933

Fernández Corral, Mª Luisa

32262736S

Requirimento de emenda da solicitude

16.1.2018

FE-37284

Fernández Sixto, Mª Estrella

32548301N

Requirimento de emenda da solicitude

27.7.2017

FE-52604

Calvo Veiga, Sergio

46911578L

Requirimento de emenda da solicitude

5.1.2018

SC-71820

González González, Juana

33131063T

Requirimento de emenda da solicitude

2.10.2017

CO-71854

Torreiro de la Iglesia, Mª Teresa

32402312G

Requirimento de emenda da solicitude

22.9.2017

CO-53915

Fernández Acevedo, Leoncio

76676608J

Requirimento de emenda da solicitude

16.1.2018

FE-SAAD12-15/513621/2008-02

Brocos Fraguela, Antonio

32629660C

Requirimento de emenda da solicitude

16.1.2018

SC-SAAD12-15/630938/2008-10

Barral Fernández, Dolores

76501661G

Requirimento de emenda da solicitude

3.8.2017

SC-1500

Teira Guillán, Josefa

33253451M

Requirimento de emenda da solicitude

4.10.2017

SC-3752

Rey Vázquez, Isolina

33280246M

Requirimento de emenda da solicitude

16.10.2017

SC-14557

Valiño Rey, María

32320293A

Requirimento de emenda da solicitude

13.11.2017