Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 130 Luns, 9 de xullo de 2018 Páx. 32776

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 28 de xuño de 2018 polo que se somete ao trámite de información pública o Plan de acción contra a contaminación acústica xerada polas infraestruturas viarias (clave GA/15/117.09).

Por resolución da Axencia Galega de Infraestruturas do 27 de xuño de 2018 aprobouse provisionalmente o Plan de acción contra a contaminación acústica xerada polas infraestruturas viarias, de clave GA/15/117.09.

Por isto, e de conformidade co disposto na Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no Real decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a citada lei, e no Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia, sométese a información pública o Plan de acción contra a contaminación acústica xerada polas infraestruturas viarias, de clave GA/15/117.09, nas estradas e concellos que a seguir se relacionan:

PC

Estrada

p.q. inicial

p.q. final

Concello

1

AC-115

2+800

2+900

Neda

2

AC-162

0+000

0+400

Sada

4

AC-211

0+000

0+500

Cambre

8

AC-305

32+600

33+200

A Pobra do Caramiñal

9

35+300

34+200

A Pobra do Caramiñal/Ribeira

10

38+400

39+600

Ribeira

11

AC-415

0+000

0+100

A Coruña

12

AC-543

6+500

7+280

Ames

13

AC-544

0+000

0+400

Ames

14

1+000

1+200

Ames

15

AC-550

70+200

70+300

Noia

16

70+800

70+900

Noia

17

71+600

71+900

Noia

18

72+300

72+400

Noia

21

AC-552

7+200

7+300

Arteixo

22

9+200

9+600

Arteixo

23

10+500

10+600

Arteixo

24

90+700

91+110

Cee

25

AC-566

1+000

1+200

Narón

26

AC-862

3+300

4+000

Narón

27

4+500

4+600

Narón

28

5+700

5+800

Narón

29

6+300

6+400

Narón

30

7+100

7+200

Neda

32

LU-530

0+000

0+200

Lugo

33

LU-539

0+900

0+990

Viveiro

34

LU-662

0+000

1+100

Monforte de Lemos

35

LU-664

0+200

Monforte de Lemos

36

1+000

Monforte de Lemos

38

OU-540

0+000

1+000

Ourense

40

PO-323

3+700

3+800

Vigo

41

PO-330

0+100

0+200

Vigo

42

3+100

3+200

Vigo

44

PO-403

10+300

11+000

Ponteareas

45

PO-548

18+300

18+400

Vilagarcía de Arousa

46

PO-550

0+900

1+000

Cambados

47

4+400

4+600

Cambados

49

PO-552

14+800

14+900

Baiona

50

PO-841

20+600

20+800

A Estrada

A duración da información pública será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, período en que o Plan poderá ser examinado polas persoas que o desexen, co obxecto de formularen as correspondentes alegacións ou suxestións que estimen oportunas.

A exposición ao público, para os efectos do presente anuncio, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), nos catro servizos provinciais da Axencia Galega de Infraestruturas, e nas respectivas casas dos concellos antes relacionadas. Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Vivenda (http://civ.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas), atópase a disposición dos interesados o documento completo do Plan de acción.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2018

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas