Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Mércores, 11 de xullo de 2018 Páx. 33121

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Bande

ANUNCIO de expropiación forzosa para a obra de prolongación de acondicionamento das marxes do río Badella ao seu paso polo núcleo de Bande.

Iniciado expediente de expropiación forzosa por razóns urbanísticas para a ocupación dos bens e dereitos necesarios para a realización das obras de prolongación do acondicionamento das marxes do río Badella ao seu paso polo núcleo de Bande cuxo proxecto técnico foi aprobado definitivamente pola corporación en sesión con data do 19 de xuño de 2018, faise pública a relación de propietarios e bens afectados, para que dentro do prazo dun mes, contado a partir do seguinte á inserción deste anuncio no último dos boletíns oficiais nos que se ha de publicar, Diario Oficial de Galicia e Boletín Oficial da provincia de Ourense, poidan os interesados formular alegacións, achegando cantos datos permitan a rectificación dos posibles erros na mencionada relación. Así mesmo, estará á disposición dos interesados na sede electrónica deste concello (http://concellobande.sedelectronica.gal).

Para os sós efectos da emenda de erros na descrición material e legal dos bens, calquera persoa natural ou xurídica poderá comparecer para alegar e ofrecer cantos antecedentes ou referencias sirvan de fundamento para as rectificacións que procedan.

Bande, 20 de xuño de 2018

José Antonio Armada Pérez
Alcalde

ANEXO

Relación de bens afectados

– Titular: Gumersindo Suárez Rodríguez. [Lugar Martiñán, s/n, 32840 Bande (Ourense)].

Polígono 100. Parcela 1438. Referencia catastral: 32007A100001438.

Lugar: Badella.

Superficie: 842,72 m².

Plantacións: 2 amieiros.

Cultivo: pasteiro.

Lindeiros:

• Norte: polígono 100. Parcela 1442.

• Sur: polígono 100. Parcela 1518.

• Leste: polígono 100. Parcela 1437.

• Oeste: polígono 100. Parcela 1439.

Valoración:

• Total valoración de terreo: 1.702,29 €.

• Total valoración plantacións: 172,80 €.

• Total edificacións, construcións e instalacións: 0,00 €.

5 % afección: 93,75 €.

Total expropiación: 1.968,84 €.

– Titular: José Ramón Alonso Álvarez. [R/ Marqués de la Valdavia, nº 77. Es.: esda. Pl.: 01. Pt.: A. 280012 Madrid].

Polígono 100. Parcela 1435. Referencia catastral: 32007A100001435.

Lugar: Badella.

Superficie: 726,80 m².

Plantacións: 2 amieiros.

Cultivo: pasteiro.

Lindeiros:

• Norte: polígono 100. Parcela 1434.

• Sur: polígono 100. Parcela 1436.

• Leste: polígono 100. Parcela 1426.

• Oeste: polígono 100. Parcela 1442.

Valoración:

• Total valoración do terreo: 1.468,14 €.

• Total valoración plantacións: 129,60 €.

• Total edificacións, construcións e instalacións: 0,00 €.

5 % afección: 79,89 €.

Total expropiación: 1.677,63 €.

– Titular: José Ramón Alonso Álvarez. [R/ Marqués de la Valdavia, nº 77. Es.: esda. Pl.: 01. Pt.: A. 280012 Madrid].

Polígono 100. Parcela 1434. Referencia catastral: 32007A100001434.

Lugar: Badella.

Superficie: 548,43 m².

Plantacións: 3 amieiros.

Cultivo: pasteiro.

Lindeiros:

• Norte: polígono 100. Parcela 1433.

• Sur: polígono 100. Parcela 1435.

• Leste: polígono 100. Parcela 1427.

• Oeste: polígono 100. Parcela 1442.

Valoración:

• Total valoración do terreo: 1.107,83 €.

• Total valoración plantacións: 115,20 €.

• Total edificacións, construcións e instalacións: 0,00 €.

5 % afección: 61,15 €.

Total expropiación: 1.284,18 €.

– Titular: José Ramón Alonso Álvarez. [R/ Marqués de la Valdavia, nº 77. Es.: esda. Pl.: 01. Pt.: A. 280012 Madrid].

Polígono 100. Parcela 1433. Referencia catastral: 32007A100001433.

Lugar: Badella.

Superficie: 559,61 m².

Plantacións: 2 amieiros e 1 carballo.

Cultivo: pasteiro.

Lindeiros:

• Norte: polígono 100. Parcela 1446.

• Sur: polígono 100. Parcela 1434.

• Leste: polígono 100. Parcela 1429.

• Oeste: polígono 100. Parcela 1443.

Valoración:

• Total valoración deo terreo: 1.130,41 €.

• Total valoración plantacións: 162,06 €.

• Total edificacións, construcións e instalacións: 0,00 €.

5 % afección: 64,62 €.

Total expropiación: 1.357,09 €.

– Titular: Carmen Villarino Garrido. [R/ San Roque, nº 6, 32840 Bande (Ourense)].

Polígono 100. Parcela 1443. Referencia catastral: 32007A100001443.

Lugar: Badella.

Superficie: 775,25 m².

Plantacións: 1 carballo e 1 salgueiro.

Cultivo: pasteiro.

Lindeiros:

• Norte: polígono 100. Parcela 1444.

• Sur: polígono 100. Parcela 1442.

• Leste: polígono 100. Parcela 1443.

• Oeste: Ccamiño.

Valoración:

• Total valoración de terreo: 1.566,01 €.

• Total valoración plantacións: 288,240 €.

• Total edificacións, construcións e instalacións: 0,00 €.

5 % afección: 92,71 €.

Total expropiación: 1.946,96 €.

– Titular: Antonio Suárez Domínguez. [R/ Faustino Santalices, nº 5, 32840 Bande (Ourense)].

Polígono 100. Parcela 1448. Referencia catastral: 32007A100001448.

Lugar: Badella.

Superficie: 954,58 m².

Plantacións: 2 carballos.

Cultivo: pasteiro.

Lindeiros:

• Norte: polígono 100. Parcela 1449.

• Sur: polígono 100. Parcela 1447.

• Leste: polígono 100. Parcela 1432.

• Oeste: polígono 100. Parcela 1454.

Valoración:

• Total valoración do terreo: 1.928,25 €.

• Total valoración plantacións: 108,18 €.

• Total edificacións, construcións e instalacións: 1.234,92 €.

5 % afección: 163,57 €.

Total expropiación: 3.434,92 €.

– Titular: Segunda Martínez Nieves. [R/ Hermano Garate. Bl.: 1. Pl.: 09. Pt.: B. 28020 Madrid].

Polígono 100. Parcela 1450. Referencia catastral: 32007A100001450.

Lugar: Badella.

Superficie: 237,22 m².

Plantacións: 2 carballos.

Cultivo: pasteiro.

Lindeiros:

• Norte: polígono 100. Parcela 145.

• Sur: polígono 100. Parcela 144.

• Leste: polígono 100. Parcela 141.

• Oeste: polígono 100. Parcela 1453.

Valoración:

• Total valoración do terreo: 479,18 €.

• Total valoración plantacións: 252,42 €.

• Total edificacións, construcións e instalacións: 0,00 €.

5 % afección: 36,58 €.

Total expropiación: 768,18 €.