Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 137 Mércores, 18 de xullo de 2018 Páx. 34052

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda

ORDE do 10 de xullo de 2018 pola que se acorda a suspensión da poxa pública para a venda dun inmoble situado no concello de Valdoviño.

O 6 de xuño de 2018 anunciouse no Diario Oficial de Galicia número 107, e nos diarios La Voz de Galicia e Diario de Ferrol a realización dunha poxa pública para o día 19 de xullo de 2018, no Edificio Administrativo da Axencia Tributaria de Galicia na Coruña, co obxecto de proceder á venda duns inmobles situados nos concellos de Valdoviño e da Coruña.

En particular, anunciouse a venda do soar situado no lugar de Poulo, parroquia e concello de Valdoviño, sobre o que se asentada o edificio da, hoxe inexistente, antiga Cámara Agraria Local de Valdoviño

O 3 de xullo de 2018, o Concello de Valdoviño solicitou a adquisición do dito inmoble para o patrimonio municipal, posibilidade recollido no artigo 77.a) da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Na súa virtude, tendo en conta a condición de Administración pública do Concello de Valdoviño e, en consecuencia, representar o interese público fronte a posibles intereses privados, de conformidade co artigo 66.2 do Decreto 50/1989, do 9 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia,

DISPOÑO:

Primeiro. Acordar a suspensión por motivo de interese público do procedemento de venda do seguinte inmoble:

Soar no lugar de Poulo, parroquia e concello de Valdoviño, ao que chaman Tras da Boca do Carral, de mil trescentos setenta e nove metros e cinco decímetros cadrados de superficie, sobre o que se asentaba o edificio da, hoxe inexistente, antiga Cámara Agraria Local de Valdoviño. Linda: norte, herdeiros de Josefa de la Peña e Díez Robles; sur, predio matriz da que se segrega; leste, por onde mide catorce metros e sete decímetros, con camiño de carro; e oeste, nunha liña de vinte e un metros estrada de Cedeira a Ferrol. Inscrito no Rexistro da Propiedade de Ferrol ao tomo 731, libro 96, folio 101, predio 10.250. Referencia catastral: 9287908NJ6298N0001LM e 9287904NJ6298N0001YM.

Segundo. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente ante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses, contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2018

O conselleiro de Facenda
P.D. (Orde do 9.1.2012, Resolución do 10 de xullo de 2018)
Ángeles Vidal Ruiz
Subdirectora xeral de Apoio Técnico-Xurídico