Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 144 Luns, 30 de xullo de 2018 Páx. 35202

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 16 de xullo de 2018 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Para adaptar a organización de centros docentes ás necesidades efectivas da poboación escolar e ás exixencias duns cadros de persoal que incidan na atención á diversidade coa introdución de especialistas e a mellora da súa oferta educativa, deben revisarse as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

De conformidade co Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, que establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e determina a competencia desta en materia de creación, supresión, transformación, clasificación, autorización e organización dos centros escolares, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación de unidades e postos de traballo

Modifícar as unidades e os postos de traballo docentes dos seguintes centros educativos:

– Escolas infantís, colexios de educación primaria, colexios de educación infantil e primaria e centros públicos integrados que se detallan no anexo I.

– Centros de educación especial que se relacionan no anexo II.

– Colexios rurais agrupados, relacionados no anexo III.

Artigo 2. Supresión de centros

Suprimir os centros que se relacionan no anexo IV desta orde.

Artigo 3. Persoal docente

1. Aos centros que como consecuencia das modificacións que se sinalan no artigo primeiro incrementen o número de postos de traballo, aplicaráselles o establecido na Orde do 30 de marzo de 1992, pola que se regula a mobilidade das funcionarias e dos funcionarios pertencentes ao corpo de mestras/es nos propios centros por incremento de postos de traballo.

Estes novos postos poderanse solicitar polo profesorado con destino definitivo no centro que conte coa oportuna habilitación e accedese a este por concursos anteriores ao convocado no curso 1990/1991, sempre que non acadase novo posto de traballo nel como consecuencia doutros procesos de adscrición ou de mobilidade no propio centro. Non obstante, poderaos solicitar o profesorado que, estando en posesión da correspondente habilitación, estea adscrito a postos de traballo que se vexan afectados por diminución nun número máximo igual á redución de postos.

2. Así mesmo, aplicarase o Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

3. Os procesos de mobilidade regulados na Orde do 30 de marzo de 1992 que se produzan como consecuencia desta orde, desenvolveranse durante o mes de setembro de 2018 e terán efectos do día 1º do mesmo mes.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2018

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Provincia

Concello

Localidade

Código

Centro

Unidades

Postos

EI

EP

EE

Total

EI

EP

FI

FF

EM

EF

PT

AL

DO

OC

ALC

PTC

Total

A Coruña

Arteixo

Arteixo (Santiago)

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

15

30

0

45

20

29

4

1

2

4

3

2

1

0

1

0

67

Oseiro (San Tirso)

15023041

CEIP de Galán

3

16

0

19

4

15

3

1

1

2

2

1

1

0

0

0

30

Arzúa

Santa María de Arzúa (Santa María)

15000612

CEIP de Arzúa

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

1

0

1

0

0

20

Boiro

Cespón (San Vicenzo)

15027149

CEIP de Cespón

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Lampón (Santiago)

15001616

CEIP de Escarabote

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Cabanas

San Martiño de Porto (San Martiño)

15002025

CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Camariñas

Camariñas (San Xurxo)

15002050

CEIP O Areal

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

16

Cambre

O Temple (Santa María)

15023053

CEIP Portofaro

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

28

A Capela

A Capela (Santiago)

15020969

CEIP Mosteiro de Caaveiro

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

11

Carballo

Carballo (San Xoán)

15021524

CEIP A Cristina

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

15027393

CEIP Xesús San Luís Romero

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

16

Razo (San Martiño)

15024896

CEIP de Nétoma-Razo

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

14

Sofán (San Salvador)

15023077

CEIP de Gándara-Sofán

3

5

0

8

4

5

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

14

Cedeira

Cedeira (Santa María do Mar)

15003054

CEIP Nicolás del Río

6

15

0

21

8

14

3

1

1

2

1

1

1

0

0

0

32

Cerceda

Cerceda (San Martiño)

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

18

Corcubión

Corcubión (San Marcos)

15003789

CEIP Praia de Quenxe

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

14

Coristanco

A Agualada (San Lourenzo)

15003807

CEIP de Bormoio-Agualada

1

5

0

6

1

5

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

11

Erbecedo (San Salvador)

15002670

CEIP Canosa-Rus

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

16

Traba (Santa María)

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

2

1

0

0

0

0

19

A Coruña

A Coruña

15004964

CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

2

2

1

0

0

0

30

15004976

CEIP Curros Enríquez

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

1

0

1

0

19

15005014

CEIP Raquel Camacho

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

29

15005026

CEIP Sanjurjo de Carricarte

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

15005701

CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

27

15019323

CEIP Alborada

7

13

0

20

9

12

2

1

1

2

1

1

1

0

0

1

31

15021536

CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

6

11

0

17

8

10

2

1

1

2

1

1

0

1

0

0

27

15021548

CEIP Sal Lence

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

2

0

1

0

1

0

17

15025037

CEIP Sagrada Familia

7

18

0

25

9

17

3

1

2

3

2

1

1

0

0

0

39

15027241

CEIP Juan Fernández Latorre

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

2

2

1

0

0

0

30

Elviña (San Vicenzo)

15023363

CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

15

Culleredo

Rutis (Santa María)

15033149

CEIP de Culleredo

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

28

Dodro

San Xoán de Laíño (San Xoán)

15023399

CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

0

6

0

6

0

5

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

11

Fene

Barallobre (Santiago)

15020982

CEIP Plurilingüe O Ramo

3

5

0

8

4

5

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

15

San Valentín (San Valentín)

15023405

CPI A Xunqueira

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

16

Ferrol

Doniños (San Román)

15024941

CEIP A Laxe

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Ferrol

15006699

CEIP Recimil

3

12

0

15

4

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

25

15021834

CEIP Manuel Masdías

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

15021858

CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

17

15026960

CEIP de Ponzos

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Fisterra

Fisterra (Santa María)

15007242

CEIP Mar de Fóra

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

13

Sardiñeiro (San Xoán)

15007266

CEIP Areouta

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

5

Frades

Gafoi (Santa Mariña)

15007400

CPI de Ponte Carreira

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

11

A Laracha

Lestón (San Martiño)

15025256

CEIP Alfredo Brañas

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

16

Lousame

Lousame (San Xoán)

15008039

CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

3

10

0

13

4

9

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

21

Malpica de Bergantiños

Buño (Santo Estevo)

15021861

CEIP Joaquín Rodríguez Otero

2

3

0

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

7

Mañón

Mogor (Santa María)

15008398

CEIP Francisco López Estrada

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

4

Mazaricos

Mazaricos (San Xoán)

15008714

CPI da Picota

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

12

Moeche

San Xurxo de Moeche (San Xurxo)

15009081

CEIP de San Ramón

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

8

Mugardos

Mugardos (San Xulián)

15009445

CEIP Unión Mugardesa

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Muxía

Coucieiro (San Pedro)

15009597

CEIP de Vilarmide-Eduardo Noya

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Moraime (San Xulián)

15024239

CEIP dos Muíños

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

12

Narón

Pedroso (San Salvador)

15019499

CEIP de Piñeiros

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

San Xiao de Narón (San Xiao)

15023508

CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Neda

Neda (San Nicolás)

15010307

CEIP San Isidro

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Noia

Barro (Santa Cristina)

15010681

CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

16

Oroso

Oroso (San Martiño)

15032868

CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

14

Ortigueira

Ortigueira (Santa Marta)

15011981

CEIP José María Lage

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

A Pobra do Caramiñal

Pobra do Caramiñal

15013163

EEI Fernández Varela

4

0

0

4

5

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

7

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

0

17

0

17

0

16

3

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Posmarcos (Santo Isidro)

15023417

CEP Pilar Maestu Sierra

0

6

0

6

0

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

12

As Pontes de García Rodríguez

As Pontes de García Rodríguez (Santa María)

15013591

CEIP Plurilingüe Santa María

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

1

0

29

Porto do Son

Baroña (San Pedro)

15013761

CEIP de Campanario

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

7

Goiáns (San Sadurniño)

15025062

CEIP de Portosín

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Nebra (Santa María)

15013928

CEIP Plurilingüe de Sobrado-Nebra

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Noal (San Vicente)

15013977

CEIP Santa Irene

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

1

1

0

20

Xuño (Santa Mariña)

15025542

CEIP Xuño

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

14

Rianxo

Asados (Santa María)

15027401

CEIP Ana María Diéguez

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

13

Rianxo (Santa Comba)

15014180

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

6

17

0

23

8

16

3

1

2

2

2

1

1

0

0

1

37

Ribeira

Ribeira (Santa Uxía)

15014544

CEIP Plurilingüe O Grupo

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

29

Rois

Rois (San Mamede)

15014738

CPI Plurilingüe dos Dices

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Sada

Mondego (San Xián)

15014829

CEIP Pedro Barrié de la Maza

6

13

0

19

8

12

2

1

1

2

2

1

1

0

1

0

31

San Sadurniño

San Sadurniño (Santa María)

15014957

CPI de San Sadurniño

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Santa Comba

Xallas de Castriz (San Pedro)

15026777

CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

1

4

0

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

10

Santiago de Compostela

A Enfesta (San Cristovo)

15016085

CEIP Arquitecto Casas Novoa

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Santiago de Compostela

15015652

CEIP Apóstolo Santiago

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

15015688

CEIP Raíña Fabiola

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

0

1

0

18

15016012

CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

28

15022589

CEIP Lamas de Abade

6

15

0

21

8

14

3

1

1

2

1

1

1

0

0

0

32

15027332

CEIP das Fontiñas

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

29

Villestro (Santa María)

15022590

CEIP de Roxos

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

17

Teo

Calo (San Xoán)

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

28

Touro

Touro (San Xoán)

15017880

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

14

Val do Dubra

Bembibre (San Salvador)

15018203

CPI de Bembibre

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Vedra

Santa Cruz de Ribadulla (Santa Cruz)

15018471

CEIP Ortigueira

2

3

0

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

8

Vedra (Santa Eulalia)

15020911

CPI Plurilingüe de Vedra

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

18

Vimianzo

Vimianzo (San Vicenzo)

15019372

CEIP Plurilingüe San Vicenzo

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

1

1

0

19

Zas

Baio (Santa María)

15019086

CEIP Labarta Pose

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Lugo

Abadín

Abadín (Santa María)

27000010

CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

8

Alfoz

O Castro de Ouro (San Salvador)

27013922

CEIP do Castro de Ouro

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

4

Baralla

Baralla (Santa María Madanela)

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

12

Barreiros

San Cosme de Barreiros (San Cosme)

27016224

CEIP de San Cosme

1

1

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

Becerreá

Becerreá (San Xoán)

27000629

CEIP San Xoán

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Begonte

Baamonde (Santiago)

27014586

CEIP de Baamonde

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

5

Burela

Burela

27002584

CEIP Virxe do Carme

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

1

29

27015751

CEIP Plurilingüe Vista Alegre

6

10

0

16

8

9

2

1

1

2

1

1

0

1

0

0

26

Carballedo

San Mamede de Lousada (San Mamede)

27001440

CEIP Xosé Luís Taboada

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

7

Castro de Rei

Ribeiras de Lea (San Xoán)

27001816

CEIP Veleiro-Docampo

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

1

1

0

19

Castroverde

Vilariño (Santiago)

27002249

CPI de Castroverde

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Cervo

Cervo (Santa María)

27015301

CEIP de Cervo

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Chantada

Chantada

27013697

CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

16

O Corgo

O Corgo (San Xoán)

27014847

CEIP Plurilingüe do Corgo

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

11

Cospeito

Sistallo (San Xoán)

27002997

CPI Plurilingüe Virxe do Monte

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

A Fonsagrada

A Fonsagrada (Santa María)

27003850

CEIP Santa María

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

12

Foz

Foz (Santiago)

27004428

CEIP de Foz nº 1

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

27016391

CEIP O Cantel

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

17

Friol

Friol (San Xiao)

27004635

CPI Dr. López Suárez

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Guitiriz

Lagostelle (San Xoán)

27005020

CEIP Plurilingüe Lagostelle

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

17

Parga (Santo Estevo)

27005056

CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

7

Láncara

A Pobra de San Xiao (San Xiao)

27005913

CPI Ramón Piñeiro

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Lugo

Lugo

27006164

CEIP Albeiros

5

11

0

16

6

10

2

1

1

2

1

1

0

0

0

1

25

27006292

CEIP As Gándaras

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

27006371

CEIP Anexa

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

1

29

27006383

CEIP A Ponte

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

2

0

0

1

1

0

17

27006449

CEIP Rosalía de Castro

3

12

0

15

4

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

25

27013673

CEIP de Casas

6

12

1

19

8

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

29

27014793

CEIP Paradai

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

27

27016467

CEIP Menéndez Pelayo

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

29

San Xoán de Pena (San Xoán)

27006048

CEIP Manuel Mallo Mallo

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

14

Meira

Meira (Santa María)

27006735

CEIP Poeta Avelino Díaz

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Mondoñedo

Mondoñedo

27006954

CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27014860

CEIP Plurilingüe A Gándara

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

1

1

0

19

Monterroso

Esporiz (San Miguel)

27020801

CEIP Plurilingüe de Monterroso

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

17

Palas de Rei

Palas de Rei (San Tirso)

27014070

CEIP de Palas de Rei

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Pantón

Pantón (San Martiño)

27009050

CEIP Plurilingüe Monte Baliño

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

7

Paradela

Paradela (San Miguel)

27009347

CEIP Plurilingüe San Miguel

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

5

A Pastoriza

Pastoriza (O Salvador)

27009608

CEIP O Salvador

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

12

A Pontenova

A Pontenova (Sagrado Corazón)

27010325

CEIP Plurilingüe da Pontenova

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

12

Ribadeo

Ribadeo (Santa María)

27010891

CEIP Gregorio Sanz

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

2

1

1

0

1

0

30

Sarria

Sarria

27012012

CEIP Frei Luís de Granada

4

15

0

19

5

14

3

1

1

2

1

1

1

0

0

1

30

O Saviñao

Vilasante (San Salvador)

27012450

CPI Dr. López Suárez

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Taboada

Carballo (San Tomé)

27012504

CPI San Tomé do Carballo

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

13

Triacastela

Triacastela (Santiago)

27015979

CEIP Eduardo Cela Vila

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

O Valadouro

Ferreira (Santa María)

27012826

CEIP Santa María do Valadouro

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

13

Viveiro

Celeiro (Santiago)

27013387

CEIP de Celeiro

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Covas (San Xoán)

27016406

CEIP Plurilingüe de Covas

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

17

Galdo (Santa María)

27016170

CEIP Plurilingüe Santa Rita

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Viveiro

27014100

EEI San Roque

6

0

0

6

8

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

11

Ourense

O Carballiño

O Carballiño (San Cibrao)

32002951

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

9

18

0

27

12

17

3

1

2

3

3

1

1

0

0

0

43

Coles

Cambeo (Santo Estevo)

32004118

CPI Antonio Faílde

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

2

0

0

0

0

0

19

Cortegada

Cortegada (Santa María)

32015268

CEIP Otero Novas

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

5

Maceda

Maceda (San Pedro)

32006553

CEIP de Maceda

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

2

0

0

1

0

0

16

Maside

Maside (San Tomé)

32006929

CPI Terras de Maside

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

15

Ourense

Ourense

32008392

CEIP Inmaculada

3

4

0

7

4

4

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

12

32008768

CEIP O Couto

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

29

32008771

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

9

18

0

27

12

17

3

1

2

3

3

1

1

0

0

0

43

32008801

CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

6

12

1

19

8

11

2

1

1

2

3

1

1

0

0

0

30

32015190

CEIP Plurilingüe Albino Núñez

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

2

0

1

0

0

0

19

32015219

CEIP Manuel Sueiro

1

5

0

6

1

5

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

10

32015669

CEIP Mestre Vide

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

3

1

1

0

0

0

30

32016327

CEIP A Ponte

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

4

1

1

0

0

0

31

O Pereiro de Aguiar

Santa Marta de Moreiras (Santa Marta)

32016029

CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

4

9

0

13

5

8

2

1

1

2

2

1

0

1

0

0

23

Rairiz de Veiga

Rairiz de Veiga (San Xoán)

32011032

CEIP Carlos Cid Arregui

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Ribadavia

Ribadavia (San Domingos de Fóra)

32011305

CEIP Plurilingüe Ribadavia

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

29

A Rúa

A Rúa de Valdeorras (Santo Estevo)

32011755

CEIP Manuel Respino

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

16

Sarreaus

Sarreaus (San Salvador)

32012425

CEIP de Sarreaus

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Verín

Verín (Santa María A Maior)

32013521

CEIP Princesa de España

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

3

1

0

1

0

0

25

Vilariño de Conso

Vilariño de Conso (San Martiño)

32015141

CEIP de Vilariño de Conso

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia (Santa Mariña)

32004829

CEIP Rosalía de Castro

6

13

0

19

8

12

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

30

32004830

CEIP Carlos Casares

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

29

Xunqueira de Ambía

Xunqueira de Ambía (Santa María A Real)

32005691

CEIP Padre Crespo

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Pontevedra

Agolada

Ferreiroa (San Pedro)

36003480

CEIP de Agolada

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

10

Arbo

Arbo (Santa María)

36000031

CEIP Antonio Carpintero

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Baiona

Baíña (Santa Mariña)

36014921

CEIP de Fontes-Baíña

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

14

Baiona (Santa María de Fóra)

36000247

CPI de Cova Terreña

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

25

Bueu

Bueu (San Martiño)

36000341

CEIP Plurilingüe A Pedra

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

1

0

29

Caldas de Reis

San Clemente de Cesar (San Clemente)

36015861

CEIP San Clemente de Cesar

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Cambados

Cambados (Santa Mariña)

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

0

12

0

12

0

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

20

Castrelo (Santa Cruz)

36000508

CEIP Plurilingüe de Castrelo

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

15

Corvillón (San Amedio)

36016103

CEIP de Corvillón

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

12

Campo Lameiro

O Campo (San Miguel)

36000685

CEIP Pedro Antonio Cerviño

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

11

Cangas

Coiro (San Salvador)

36018975

CEIP A Rúa

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Darbo (Santa María)

36001033

CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

1

29

O Hío (Santo André)

36001057

CEIP do Hío

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Cuntis

Cuntis (Santa María)

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

24

Dozón

Castro, O (San Salvador)

36001975

CEIP Pío Cabanillas Gallas

0

2

0

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

O Grove

O Grove (San Martiño)

36003832

CEIP Valle-Inclán

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

0

1

0

0

23

A Guarda

Salcidos (San Lourenzo)

36015135

CEIP A Sangriña

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

1

0

0

18

A Illa de Arousa

A Illa de Arousa (San Xulián)

36013011

CEIP da Torre-Illa

3

13

0

16

4

12

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

Marín

Marín (San Xián)

36004484

CEIP da Laxe

2

7

0

9

2

6

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

14

Marín (Santa María do Porto)

36004496

CEP de Sequelo-Marín

0

10

0

10

0

9

2

1

1

2

1

0

0

1

0

0

17

Meaño

Dena (Santa Eulalia)

36004691

CEIP de Coirón-Dena

3

10

0

13

4

9

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

22

Meis

Nogueira (Santo Tomé e San Vicente P.)

36004708

CPI de Mosteiro-Meis

0

11

0

11

0

10

2

1

1

2

1

0

0

0

1

0

18

Moaña

Domaio (San Pedro)

36004711

CEIP Plurilingüe Domaio

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

13

Meira (Santa Eulalia)

36004733

CEIP de Reibón

5

16

0

21

6

15

3

1

1

2

1

1

1

0

0

0

31

36013552

CEIP de Seara

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

1

1

0

19

36019438

CEIP A Guía

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

13

Moaña (San Martiño)

36016590

CEIP de Abelendo

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Mondariz-Balneario

Mondariz-Balneario (Nosa Señora de Lurdes)

36005087

CEIP Nosa Señora de Lourdes

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

5

Mos

Petelos (San Mamede)

36019441

CEIP de Petelos

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

15

Tameiga (San Martiño)

36013564

CEIP Pena de Francia

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

0

1

0

0

23

As Neves

As Neves (Santa María)

36005555

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

2

9

0

11

2

8

2

1

1

1

1

0

0

1

0

0

17

Nigrán

Nigrán (San Fiz)

36005774

CEIP Humberto Juanes

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

1

29

Oia

Oia (Santa María)

36006067

CEIP Mestre Manuel García

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Poio

Poio (San Xoán)

36007199

CEIP Isidora Riestra

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

0

0

1

0

0

22

Ponte Caldelas

Ponte Caldelas (Santa Eulalia)

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

Ponteareas

Oliveira (Santiago)

36016942

CEIP de Santiago de Oliveira

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

14

Ponteareas (San Miguel)

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

4

15

0

19

5

14

3

1

1

2

1

1

1

0

0

0

29

36016954

CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

1

29

Pontevedra

Lourizán (Santo André)

36006195

CEIP A Carballeira

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

11

Ponte Sampaio (Santa María)

36006778

CEIP de Ponte Sampaio

3

5

0

8

4

5

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

13

Pontevedra

36006353

CEIP de Vilaverde-Mourente

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

1

29

36006420

CEP Campolongo

0

19

0

19

0

18

3

1

1

3

2

1

1

0

0

1

31

36019611

CEP Marcos da Portela

0

15

0

15

0

14

3

1

1

2

1

1

1

0

0

0

24

O Porriño

Atios (Santa Eulalia)

36018422

CEIP Plurilingüe de Atios

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

15

Torneiros (San Salvador)

36017685

CEIP da Ribeira

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

16

Redondela

Chapela (San Fausto)

36014881

CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

36016644

CEIP de Laredo

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Quintela (San Mamede)

36018410

CEIP Quintela

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

12

Redondela (Santiago)

36007710

CEP Santa Mariña

0

18

0

18

0

17

3

1

1

2

2

1

1

0

0

1

29

Vilar de Infesta (San Martiño)

36007631

CEIP de Porto Cabeiro

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

O Rosal

O Rosal (Santa Mariña)

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

0

10

0

10

0

9

2

1

1

2

1

0

0

0

1

0

17

Salvaterra de Miño

Alxén (San Paio)

36016966

CEP Carlos Casares

0

6

0

6

0

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

12

Sanxenxo

Adina (Santa María)

36008805

CEIP de Portonovo

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Noalla (Santo Estevo)

36015846

CEIP de Noalla-Telleiro

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

12

Vilalonga (San Pedro)

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

3

12

0

15

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

24

Silleda

Silleda (Santa Baia)

36009135

CEIP Plurilingüe de Silleda

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

1

29

Tomiño

Goián (San Cristovo)

36009411

CEIP Pintor Antonio Fernández

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Sobrada (San Salvador)

36015238

CEIP de Sobrada

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

1

1

0

20

Tomiño (Santa María)

36009524

CEP Pedro Caselles Beltrán

0

12

0

12

0

11

2

1

1

2

1

0

1

0

1

0

20

Tui

Guillarei (San Mamede)

36014775

CEIP Plurilingüe de Guillarei

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

14

Randufe (Santa María da Guía)

36015020

CEIP de Randufe

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Rebordáns (San Bartolomeu)

36018471

CEIP de Rebordáns

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

13

Tui (O Sagrario)

36009895

CEIP Plurilingüe Nº 2

6

15

0

21

8

14

3

1

1

2

1

1

1

0

0

0

32

Vigo

Beade (Santo Estevo)

36009974

CEIP de Coutada-Beade

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

1

0

0

19

Cabral (Santa Mariña)

36010083

CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

36010101

CEIP O Sello

1

6

0

7

1

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

13

Coruxo (San Salvador)

36015354

CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

1

29

Matamá (San Pedro)

36009962

CEIP Otero Pedrayo

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Navia (San Paio)

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

4

6

0

10

5

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

15

Valadares (Santo André)

36010691

CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

0

7

0

7

0

6

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

12

Vigo

36010629

CEIP Vicente Risco

1

6

0

7

1

5

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

12

36010711

CEP Dr. Fleming

0

24

0

24

0

23

4

1

2

3

2

1

1

0

0

1

38

36010721

CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

13

36014799

EEI Vila Laura

12

0

0

12

15

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

1

20

36015241

CEP Celso Emilio Ferreiro

0

12

0

12

0

11

2

1

1

2

2

0

1

0

0

0

20

36016061

CEIP A Doblada

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

1

0

0

19

Vila de Cruces

Piloño (Santa María)

36012377

CEIP de Cerdeiriñas

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Vilaboa

Santa Cristina de Cobres (Santa Cristina)

36016991

CEP Plurilingüe de Riomaior

0

7

0

7

0

6

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

12

Vilaboa (San Martiño)

36013588

CPI do Toural

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

12

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa (San Cibrán)

36015792

CEIP Xulio Camba

5

11

0

16

6

10

2

1

1

2

1

1

0

1

0

1

26

ANEXO II

Provincia

Código

Concello

Centro

Unidades

Postos

EM

EF

PT

AL

DO

Total

A Coruña

15027745

Santiago de Compostela

CEE A Barcia

9

1

1

10

3

1

16

ANEXO III

Provincia

Concello

Código

Centro

Escola

Unidades

Postos

EI

EP

EI

EP

FI

EM

EF

PT

AL

DO

Total

A Coruña

Cabana de Bergantiños

15032212

CRA Os Remuíños

Anos

1

Neaño

1

Totais

2

0

2

0

1

1

1

0

1

0

6

Narón

15026111

CRA de Narón

Narón (Domirón)

3

Sedes (A Feira do Trece)

1

O Val (Quinta)

2

3

Totais

6

3

6

3

1

1

1

1

0

1

14

Pontevedra

Ponteareas

36024069

CRA A Picaraña

Areas

1

A Feira (Moreira)

1

Parada (Xinzo)

1

Pías

1

A Portela

1

Ribadetea

1

Totais

6

0

6

0

1

1

1

1

1

1

12

ANExO IV

Provincia

Concello

Código

Centro

A Coruña

Cambre

15023582

EEI de Apeadeiro

Ourense

Paderne de Allariz

32015359

EEI de Solbeira