Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 146 Mércores, 1 de agosto de 2018 Páx. 35671

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede á adxudicación definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente.

Mediante Orde do 4 de abril de 2018 convocouse concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente (DOG núm. 77, do 20 de abril), modificada pola Orde do 26 de abril de 2018 (DOG núm. 85, do 3 de maio).

Consideradas as renuncias e as reclamacións á resolución provisional e, de conformidade co artigo sétimo da Orde do 4 de abril de 2018, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Publicar no anexo I desta resolución a adxudicación definitiva dos postos obtidos no concurso de méritos específico convocado pola referida orde.

Segundo. Publicar no anexo II o baremo definitivo das persoas participantes no concurso de méritos específico agás o das persoas excluídas definitivamente deste que se publican no anexo III xunto coas causas de exclusión.

Terceiro. De conformidade co disposto no artigo oitavo da orde, as persoas seleccionadas deberán incorporarse ás prazas obtidas con data do 1 de setembro de 2018 e cesarán no seu destino de orixe o 31 de agosto do mesmo ano.

Cuarto. As prazas adxudicaranse en réxime de comisión de servizos e con reserva do posto de traballo de orixe, por un período dun ano prorrogable ata que o alumno finalice a etapa educativa que cursa e como máximo por un período que, incluída a comisión de servizos inicial e as eventuais prórrogas, non poderá superar os 6 anos de duración. A prórroga exixirá petición da persoa interesada e o informe favorable do equipo de orientación específico.

Quinto. Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular con carácter potestativo un recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o xulgado do contencioso administrativo que resulte competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de xullo de 2018

O director xeral de Centros e Recursos Humanos
Por suplencia (Resolución do 16.7.2018)
Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO I

Adxudicación definitiva do concurso de méritos específico para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente (corpo de mestres) 2018/2019

Cód.

Esp.

Praza adxudicada

DNI

Apelidos e nome

1

2.1

2.2

Total Ap. 2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Total Ap. 3

4.1

4.2

4.3

4.4

Total Ap. 4

Puntuación Total

1513

PT

15027939-IES Plurilingüe Maruxa Mallo (3) (6)

****9688*

Raviña Rosende, Amparo

6

6

6

0,5

0,25

0,75

4

0,6

2

0,2

6,8

19,55

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****1864*

Pérez Bernárdez, Aurea

4,5

3

1

4

1,5

0,5

0,25

2,25

4

2

2

0,5

8,5

19,25

3204

AL

32008835-CEIP Curros Enríquez (2) (10)

****4996*

Cuquejo Santos, Noemí

5

5

5

1,5

0,5

0,25

2,25

4

0

2

0,8

6,8

19,05

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****5568*

Seara Pérez, Mónica

6

0

6

6

0,5

0,5

1,00

4

0

2

0

6

19,00

3601

PT

36001148-CPI A Cañiza (6)

****4324*

Ferreira Rivera, Pilar

6

6

6

0,00

4

0,8

2

0

6,8

18,80

3605

PT

36014817-CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela (8)

****6435*

Caride Álvarez, Mª Constantina

6

6

6

0,5

0,50

4

0

2

0

6

18,50

3206

AL/PT

32011755-CEIP Manuel Respino (6)

****7893*

García Arias, Patricia

6

0

6

6

0,00

4

0

2

0

6

18,00

1503

PT

15021721-CEIP Zalaeta (2)

****0032*

Álvarez Fernández, Inés

6

3

3

0,5

0,25

0,75

4

2

2

0,1

8,1

17,85

1518

PT

15017041-CEIP A Igrexa-Calo (1) (2)

****8424*

Espasandín García, Mª Celia

6

6

6

0,00

3,8

0

2

0

5,8

17,80

1519

PT

15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo (2) (6)

****7201*

Lareo Bello, Mª Ángeles

6

5

5

0,5

0,25

0,75

4

0

2

0

6

17,75

3608

AL

36010125-CEIP Fonte Escura (2) (3)

****9620*

Abellán Ruíz, Mª Lourdes

5

5

5

0,00

4

0,4

2

1

7,4

17,40

2708

PT

27013314-IES Basanta Silva (2)

****9149*

Calvo Ponte, Patricia

5,5

5

5

0,5

0,50

4

0

2

0

6

17,00

3203

AL/PT

32004398-CEIP Vicente Risco (2)

****9532*

Rodríguez Batista, Diego

5

3,5

0,5

4

0,5

0,5

0,25

1,25

4

0

2

0

6

16,25

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****6731*

Galdo Leal, Laura

5,5

4,5

4,5

0,00

4

0

2

0

6

16,00

3606

AL

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1 (2)

****1273*

Gancedo Fernández, Mª José

4

3,5

3,5

0,5

0,50

4

2

2

0

8

16,00

2707

PT

27016662-CEIP Plurilingüe Monforte de Lemos (4) (5)

****3646*

Veiga Jato, Beatriz

5,5

5,5

5,5

0,5

0,50

2

0

2

0,3

4,3

15,80

2702

PT/AL

27003126-CEIP Xoán de Requeixo (3)

****9544*

Figueiral Fernández, Mª José

6

0

5

5

1,5

1,50

0,8

0

2

0

2,8

15,30

1504

PT

15026637-CEIP de Barouta (6)

****0478*

Rodríguez Fernández, Marta

6

4

4

0,5

0,50

2,6

0

2

0

4,6

15,10

3205

PT/AL

32015177-CPI de Padrenda-Crespos (2)

****7711*

Alonso Seoane, Mª Teresa

5,5

0

2

2

1

0,5

1,50

4

0

2

0

6

15,00

3202

AL

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo (4)

****1623*

López Rodríguez, Paula

4

4

4

0,25

0,25

4

0

2

0

6

14,25

1511

PT

15010575-CEIP O Coto (1) (2)

****6261*

Mayo Ardións, Teresa

5

5

5

0,00

2,2

0

2

0

4,2

14,20

3604

PT

36007709-CEIP Santo Paio de Abaixo (8)

****6961*

Muíños Carrera, María

4

4

4

0,50

0,50

3,6

0

2

0

5,6

14,10

3208

AL

32004829-CEIP Rosalía de Castro (2) (6)

****9302*

Álvarez Parada, Elena

2

2

2

1,5

0,25

1,75

4

2

2

0

8

13,75

3603

PT

36005555-CEIP Marquesa Pazo da Merce (2)

****8061*

Rodríguez López, Rosa María

3,5

3,5

3,5

0,5

0,50

4

2

6

13,50

2704

PT

27006334-CEIP As Mercedes (2)

****8033*

Abelleira Sánchez, Paula

3

3

3

0,5

0,25

0,75

4

0,6

2

0

6,6

13,35

3611

AL

36017201-CEE Pontevedra

****6898*

Bodega Pedreira, María

3,5

3,5

3,5

0,25

0,25

4

0

2

0

6

13,25

1517

PT

15017107-CEIP A Ramallosa (1) (2)

****7200*

Iglesias Cardeso, Marta

4

3

3

0,00

4

0

2

0

6

13,00

3612

PT

36017201-CEE Pontevedra

****9932*

López García, Eva María

5

2

2

0,00

4

0

2

0

6

13,00

2711

PT

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara (3) (6)

****6334*

Casanova Vázquez, Yolanda

5

1

1

0,5

0,50

4

0

2

0

6

12,50

1501

AL

15005336-CEE Nosa Sra. do Rosario (4)

****3056*

Curras Barreiro, Begoña

2,5

2,5

2,5

0,25

0,25

4

0

2

0

6

11,25

1506

PT/AL

15005877-CEIP de Teixeiro (2)

****7824*

Miraz Merelas, Andrea Carmen

4,5

1,5

0

1,5

0,5

0,50

2,6

0

2

0

4,6

11,10

1501

AL

15005336-CEE Nosa Sra. do Rosario (4)

****6328*

Caamaño Louro, Beatriz

1,5

1,5

1,5

0,00

4

2

2

0

8

11,00

2705

AL

27014665-CEIP Luis Pimentel (2)

****2890*

Fernández Vázquez, Vanesa

2,5

2,5

2,5

0,00

3,6

0

2

0

5,6

10,60

1512

AL

15010848-CEIP Felipe de Castro (9)

****1574*

González Pin, Paloma

2

2

2

0,5

0,50

4

0

2

0

6

10,50

1510

PT

15009071-CPI Castro Baxoi (1) (2)

****3703*

Casal Muíño, Lucía

3

2,5

2,5

0,5

0,50

2

0

2

0

4

10,00

1514

PT

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena (2)

****8650*

Edrosa Muinelo, Mª del Pilar

2

2

2

0,00

4

0

2

0

6

10,00

3607

PT

36010125-CEIP Fonte Escura (2) (3)

****6489*

Touriño Silveira, Marta

1

1

1

1,5

1,50

4

0

2

0

6

9,50

2710

AL

27013636-IES María

Sarmiento (4)

****1736*

Cerviño Expósito, Bárbara

1

1

1

0,5

0,50

4

0

2

0

6

8,50

1520

PT

15032959-CEIP Vicente Otero Valcarcel (8)

****7197*

González Villamil, Emilio Manuel

1

1

1

0,5

0,50

4

0

1,9

0

5,9

8,40

1502

PT

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal (1)

****5392*

Carballeira Pernas, Sandra

2,5

0,5

0,5

0,5

0,50

2,6

0

2

0

4,6

8,10

3609

EF

36017201-CEE Pontevedra

****0331*

Calviño Vázquez, Guadalupe Margarita

6

0

0,00

0

0

2

0

2

8,00

3607

PT

36010125-CEIP Fonte Escura (2) (3)

****6345*

Rios Dios, Diana

0,5

0,5

0,5

0,00

4

0

2

0

6

7,00

3610

EM

36017201-CEE Pontevedra

****7365*

García Pintos, Iria

0,5

0

0,00

0

0

2

0

2

2,50

3607

PT

36010125-CEIP Fonte Escura (2) (3)

****9326*

Maneiro Prieto, Noelia

0

0

0

1,5

1,50

0

0

0,5

0,25

0,75

2,25

ANEXO II

Baremo definitivo do concurso de méritos específico para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente (corpo de mestres) 2018/2019

Cód.

Esp.

Praza solicitada

DNI

Apelidos e nome

1

2.1

2.2

Total Ap. 2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Total Ap. 3

4.1

4.2

4.3

4.4

Total Ap. 4

Puntuación Total

3608

AL

36010125-CEIP Fonte Escura (2) (3)

****9620*

Abellán Ruíz, Mª Lourdes

5

5

5

0,00

4

0,4

2

1

7,4

17,40

2704

PT

27006334-CEIP As

Mercedes (2)

****8033*

Abelleira Sánchez, Paula

3

3

3

0,5

0,25

0,75

4

0,6

2

0

6,6

13,35

2704

PT

27006334-CEIP As

Mercedes (2)

****6695*

Abraldes Cancela, Pamela

1

1

1

0,00

4

0

2

0

6

8,00

3608

AL

36010125-CEIP Fonte Escura (2) (3)

****8474*

Alonso Saa, Ana

2

2

2

1,5

0,25

1,75

4

0

2

0

6

11,75

3205

PT/AL

32015177-CPI de Padrenda-Crespos (2)

****7711*

Alonso Seoane, Mª Teresa

5,5

0

2

2

1

0,5

1,50

4

0

2

0

6

15,00

1503

PT

15021721-CEIP Zalaeta (2)

****0032*

Álvarez Fernández, Inés

6

3

3

0,5

0,25

0,75

4

2

2

0,1

8,1

17,85

1519

PT

15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo (2) (6)

****0032*

Álvarez Fernández, Inés

6

3

3

0,5

0,25

0,75

4

2

2

0,1

8,1

17,85

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****0417*

Álvarez Gómez, Mª Teresa

6

6

0

6

0,00

4

0

2

0

6

18,00

3204

AL

32008835-CEIP Curros Enríquez (2) (10)

****9302*

Álvarez Parada, Elena

2

2

2

1,5

0,25

1,75

4

2

2

0

8

13,75

3208

AL

32004829-CEIP Rosalía de Castro (2) (6)

****9302*

Álvarez Parada, Elena

2

2

2

1,5

0,25

1,75

4

2

2

0

8

13,75

3203

AL/PT

32004398-CEIP Vicente Risco (2)

****9302*

Álvarez Parada, Elena

2

0

2

2

1,5

0,25

1,75

4

2

2

0

8

13,75

3203

AL/PT

32004398-CEIP Vicente Risco (2)

****9085*

Antúnez González, Verónica

1

0

1

1

0,5

0,50

4

0,4

0,8

0,3

5,5

8,00

3204

AL

32008835-CEIP Curros Enríquez (2) (10)

****9085*

Antúnez González, Verónica

1

1

1

0,5

0,50

4

0,4

0,8

0,3

5,5

8,00

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****9085*

Antúnez González, Verónica

1

0

1

1

0,5

0,50

4

0,4

0,8

0,3

5,5

8,00

3208

AL

32004829-CEIP Rosalía de Castro (2) (6)

****9085*

Antúnez González, Verónica

1

1

1

0,5

0,50

4

0,4

0,8

0,3

5,5

8,00

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****9085*

Antúnez González, Verónica

1

0

1

1

0,5

0,50

4

0,4

0,8

0,3

5,5

8,00

3601

PT

36001148-CPI A Cañiza (6)

****9085*

Antúnez González, Verónica

1

0

0

0,5

0,50

4

0,4

0,8

0,3

5,5

7,00

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****8995*

Armada Bande, Eulalia

6

1

4,5

5,5

0,5

0,50

2

0

2

0

4

16,00

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****6916*

Armada Rodríguez, Isabel

1

1

0

1

0,25

0,25

4

0

1

0

5

7,25

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****6916*

Armada Rodríguez, Isabel

1

1

0

1

0,25

0,25

4

0

1

0

5

7,25

3601

PT

36001148-CPI A Cañiza (6)

****6916*

Armada Rodríguez, Isabel

1

1

1

0,25

0,25

4

0

1

0

5

7,25

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****2256*

Balado Carballo, Mª Carmen

5

5

5

0,00

0,8

0

2

0

2,8

12,80

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****9492*

Barandela Prieto, Lorena

6

1,5

0

1,5

1,5

1

1

0,25

3,75

4

0

2

0

6

17,25

1501

AL

15005336-CEE Nosa Sra. do Rosario (4)

****9337*

Bello Pardo, Lucía

1,5

1,5

1,5

0,00

4

0

2

0

6

9,00

3206

AL/PT

32011755-CEIP Manuel Respino (6)

****1284*

Bericochea Álvarez, Diana

2

0

2

2

1,5

1,50

4

0

2

0

6

11,50

3202

AL

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo (4)

****1284*

Bericochea Álvarez, Diana

2

2

2

1,5

1,50

4

0

2

0

6

11,50

1512

AL

15010848-CEIP Felipe de Castro (9)

****7742*

Bermúdez Gómez, Ana

2,5

1,5

1,5

0,00

1

0

2

0

3

7,00

2704

PT

27006334-CEIP As

Mercedes (2)

****1095*

Bettinelli Campagnale, Andrea

2,5

2

2

0,00

0,6

0

2

0

2,6

7,10

2708

PT

27013314-IES Basanta Silva (2)

****1095*

Bettinelli Campagnale, Andrea

2,5

2

2

0,00

0,6

0

2

0

2,6

7,10

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****6898*

Bodega Pedreira, María

3,5

3,5

3,5

0,25

0,25

4

0

2

0

6

13,25

3606

AL

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1 (2)

****6898*

Bodega Pedreira, María

3,5

3,5

3,5

0,25

0,25

4

0

2

0

6

13,25

3608

AL

36010125-CEIP Fonte Escura (2) (3)

****6898*

Bodega Pedreira, María

3,5

3,5

3,5

0,25

0,25

4

0

2

0

6

13,25

3611

AL

36017201-CEE Pontevedra

****6898*

Bodega Pedreira, María

3,5

3,5

3,5

0,25

0,25

4

0

2

0

6

13,25

1512

AL

15010848-CEIP Felipe de Castro (9)

****6898*

Bodega Pedreira, María

3,5

3,5

3,5

0,25

0,25

4

0

2

0

6

13,25

1504

PT

15026637-CEIP de Barouta (6)

****6006*

Bolaño Veiras, Ana Mª

3

0

0

0,5

0,50

4

0

2

0

6

9,50

1518

PT

15017041-CEIP A Igrexa-Calo (1) (2)

****6006*

Bolaño Veiras, Ana Mª

3

0

0

0,5

0,50

4

0

2

0

6

9,50

3202

AL

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo (4)

****6597*

Breijo Calvo, Gemma

3,5

3,5

3,5

0,00

4

0

2

0

6

13,00

3206

AL/PT

32011755-CEIP Manuel Respino (6)

****6597*

Breijo Calvo, Gemma

3,5

0

3,5

3,5

0,00

4

0

2

0

6

13,00

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****6597*

Breijo Calvo, Gemma

3,5

3,5

3,5

0,00

4

0

2

0

6

13,00

1501

AL

15005336-CEE Nosa Sra. do Rosario (4)

****6328*

Caamaño Louro, Beatriz

1,5

1,5

1,5

0,00

4

2

2

0

8

11,00

3605

PT

36014817-CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela (8)

****5657*

Calvar Martínez, Patricia

3

1,5

1,5

0,5

0,50

1,8

0

2

0

3,8

8,80

3604

PT

36007709-CEIP Santo Paio de Abaixo (8)

****5657*

Calvar Martínez, Patricia

3

1,5

1,5

0,5

0,50

1,8

0

2

0

3,8

8,80

3609

EF

36017201-CEE Pontevedra

****0331*

Calviño Vázquez, Guadalupe Margarita

6

0

0,00

0

0

2

0

2

8,00

2708

PT

27013314-IES Basanta Silva (2)

****9149*

Calvo Ponte, Patricia

5,5

5

5

0,5

0,50

4

0

2

0

6

17,00

1520

PT

15032959-CEIP Vicente Otero Valcarcel (8)

****5392*

Carballeira Pernas, Sandra

2,5

0,5

0,5

0,5

0,50

2,6

0

2

0

4,6

8,10

1502

PT

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal (1)

****5392*

Carballeira Pernas, Sandra

2,5

0,5

0,5

0,5

0,50

2,6

0

2

0

4,6

8,10

1503

PT

15021721-CEIP Zalaeta (2)

****5392*

Carballeira Pernas, Sandra

2,5

0,5

0,5

0,5

0,50

2,6

0

2

0

4,6

8,10

1519

PT

15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo (2) (6)

****5392*

Carballeira Pernas, Sandra

2,5

0,5

0,5

0,5

0,50

2,6

0

2

0

4,6

8,10

1510

PT

15009071-CPI Castro Baxoi (1) (2)

****5392*

Carballeira Pernas, Sandra

2,5

0,5

0,5

0,5

0,50

2,6

0

2

0

4,6

8,10

1505

PT

15021779-CEIP da Castellana (2) (8)

****5392*

Carballeira Pernas, Sandra

2,5

0,5

0,5

0,5

0,50

2,6

0

2

0

4,6

8,10

3605

PT

36014817-CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela (8)

****6435*

Caride Álvarez, Mª Constantina

6

6

6

0,5

0,50

4

0

2

0

6

18,50

1510

PT

15009071-CPI Castro Baxoi (1) (2)

****3703*

Casal Muíño, Lucía

3

2,5

2,5

0,5

0,50

2

0

2

0

4

10,00

1519

PT

15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo (2) (6)

****3703*

Casal Muíño, Lucía

3

2,5

2,5

0,5

0,50

2

0

2

0

4

10,00

1520

PT

15032959-CEIP Vicente Otero Valcarcel (8)

****3703*

Casal Muíño, Lucía

3

2,5

2,5

0,5

0,50

2

0

2

0

4

10,00

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****4660*

Casal Sanchez, Sabela

2

2

2

0,25

0,25

2

0

2

0

4

8,25

2711

PT

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara (3) (6)

****6334*

Casanova Vázquez, Yolanda

5

1

1

0,5

0,50

4

0

2

0

6

12,50

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****4298*

Castiñeiras Vilariño, Mª Rocío

0,5

0,5

0,5

0,00

4

0

2

0

6

7,00

3204

AL

32008835-CEIP Curros Enríquez (2) (10)

****7582*

Castro Martínez, Natalia

5,5

0,5

0,5

1

0,25

1,25

4

0

2

0

6

13,25

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****7582*

Castro Martínez, Natalia

5,5

0,5

0,5

1

1

0,25

1,25

4

0

2

0

6

13,75

1501

AL

15005336-CEE Nosa Sra. do Rosario (4)

****1736*

Cerviño Expósito, Bárbara

1

1

1

0,5

0,50

4

0

2

0

6

8,50

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****1736*

Cerviño Expósito, Bárbara

1

1

1

0,5

0,50

4

0

2

0

6

8,50

2710

AL

27013636-IES María

Sarmiento (4)

****1736*

Cerviño Expósito, Bárbara

1

1

1

0,5

0,50

4

0

2

0

6

8,50

2706

AL

27006395-CEIP Quiroga Ballesteros (2) (4)

****1736*

Cerviño Expósito, Bárbara

1

1

1

0,5

0,50

4

0

2

0

6

8,50

2704

PT

27006334-CEIP As

Mercedes (2)

****1631*

Conde Fernández, Noelia Mª

3,5

3,5

3,5

0,5

0,50

2,2

0

2

0

4,2

11,70

1506

PT/AL

15005877-CEIP de Teixeiro (2)

****1626*

Cores Vázquez, Mónica

3,5

3,5

0

3,5

0,5

0,50

1,6

0

2

0

3,6

11,10

1504

PT

15026637-CEIP de Barouta (6)

****1626*

Cores Vázquez, Mónica

3,5

3,5

3,5

0,5

0,50

1,6

0

2

0

3,6

11,10

1517

PT

15017107-CEIP A Ramallosa (1) (2)

****0171*

Cruces Estévez, Lucía

3,5

2

2

0,5

0,50

4

0

2

0

6

12,00

1518

PT

15017041-CEIP A Igrexa-Calo (1) (2)

****0171*

Cruces Estévez, Lucía

3,5

2

2

0,5

0,50

4

0

2

0

6

12,00

1504

PT

15026637-CEIP de Barouta (6)

****0171*

Cruces Estévez, Lucía

3,5

2

2

0,5

0,50

4

0

2

0

6

12,00

1511

PT

15010575-CEIP O Coto (1) (2)

****0171*

Cruces Estévez, Lucía

3,5

2

2

0,5

0,50

4

0

2

0

6

12,00

3204

AL

32008835-CEIP Curros Enríquez (2) (10)

****4996*

Cuquejo Santos, Noemí

5

5

5

1,5

0,5

0,25

2,25

4

0

2

0,8

6,8

19,05

1501

AL

15005336-CEE Nosa Sra. do Rosario (4)

****3056*

Curras Barreiro, Begoña

2,5

2,5

2,5

0,25

0,25

4

0

2

0

6

11,25

3606

AL

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1 (2)

****2368*

De la Torre López, Mª Jesús

3,5

3,5

3,5

0,00

4

0

2

0

6

13,00

1512

AL

15010848-CEIP Felipe de Castro (9)

****0824*

Deira Mougán, Paula

1

1

1

0,5

0,50

0,2

0

2

0

2,2

4,70

1510

PT

15009071-CPI Castro Baxoi (1) (2)

****4113*

Del Moral Rodríguez, Águeda

2,5

2

2

0,5

0,50

0

0

1,5

0

1,5

6,50

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****5735*

Díaz Pereira, Ruth

4

4

0

4

0,00

4

0

2

0

6

14,00

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****2430*

Díaz Santano, Alba

2

1,5

1,5

0,00

4

0

2

0

6

9,50

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****9524*

Díaz Vargas, Mª del Carmen

5,5

5,5

5,5

0,25

0,25

2,2

0

2

0

4,2

15,45

1512

AL

15010848-CEIP Felipe de Castro (9)

****0448*

Diéguez Leal, Cristina

1

1

1

1,5

1,50

2,6

0

2

0

4,6

8,10

2708

PT

27013314-IES Basanta Silva (2)

****8650*

Edrosa Muinelo, Mª del Pilar

2

2

2

0,00

4

0

2

0

6

10,00

2704

PT

27006334-CEIP As

Mercedes (2)

****8650*

Edrosa Muinelo, Mª del Pilar

2

2

2

0,00

4

0

2

0

6

10,00

1514

PT

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena (2)

****8650*

Edrosa Muinelo, Mª del Pilar

2

2

2

0,00

4

0

2

0

6

10,00

1518

PT

15017041-CEIP A Igrexa-Calo (1) (2)

****8424*

Espasandín García, Mª Celia

6

6

6

0,00

3,8

0

2

0

5,8

17,80

1504

PT

15026637-CEIP de Barouta (6)

****8424*

Espasandín García, Mª Celia

6

6

6

0,00

3,8

0

2

0

5,8

17,80

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****2127*

Fernández Campos, Mª Josefa

6

2

0

2

0,5

0,50

3

0

2

0

5

13,50

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****8166*

Fernández Hermida, Mª José

5

5

0

5

1

0,5

1,50

2,4

0

2

1

5,4

16,90

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****8166*

Fernández Hermida, Mª José

5

5

0

5

1

0,5

1,50

2,4

0

2

1

5,4

16,90

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****2890*

Fernández Vázquez, Vanesa

2,5

2,5

2,5

0,00

3,6

0

2

0

5,6

10,60

2705

AL

27014665-CEIP Luis Pimentel (2)

****2890*

Fernández Vázquez, Vanesa

2,5

2,5

2,5

0,00

3,6

0

2

0

5,6

10,60

1512

AL

15010848-CEIP Felipe de Castro (9)

****2890*

Fernández Vázquez, Vanesa

2,5

2,5

2,5

0,00

3,6

0

2

0

5,6

10,60

3601

PT

36001148-CPI A Cañiza (6)

****4324*

Ferreira Rivera, Pilar

6

6

6

0,00

4

0,8

2

0

6,8

18,80

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****8563*

Ferrer Gómez, Montserrat

6

2

0

2

0,5

0,50

1

0

2

0

3

11,50

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****8563*

Ferrer Gómez, Montserrat

6

2

0

2

0,5

0,50

1

0

2

0

3

11,50

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****9544*

Figueiral Fernández, Mª José

6

0

5

5

1,5

1,50

0,8

0

2

0

2,8

15,30

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****9544*

Figueiral Fernández, Mª José

6

0

5

5

1,5

1,50

0,8

0

2

0

2,8

15,30

3204

AL

32008835-CEIP Curros Enríquez (2) (10)

****9544*

Figueiral Fernández, Mª José

6

5

5

1,5

1,50

0,8

0

2

0

2,8

15,30

3601

PT

36001148-CPI A Cañiza (6)

****9544*

Figueiral Fernández, Mª José

6

0

0

1,5

1,50

0,8

0

2

0

2,8

10,30

2702

PT/AL

27003126-CEIP Xoán de Requeixo (3)

****9544*

Figueiral Fernández, Mª José

6

0

5

5

1,5

1,50

0,8

0

2

0

2,8

15,30

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****3163*

Flores Pena, Mª Elvira

5,5

4,5

1

5,5

0,5

0,50

4

0,4

2

0

6,4

17,90

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****3163*

Flores Pena, Mª Elvira

5,5

4,5

1

5,5

0,5

0,50

4

0,4

2

0

6,4

17,90

3204

AL

32008835-CEIP Curros Enríquez (2) (10)

****3163*

Flores Pena, Mª Elvira

5,5

1

1

0,5

0,50

4

0,4

2

0

6,4

13,40

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****8076*

Freire Rodríguez, Cristina

4,5

0

0

0

1,5

0,5

2,00

4

0

2

0

6

12,50

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****8076*

Freire Rodríguez, Cristina

4,5

0

0

0

1,5

0,5

2,00

4

0

2

0

6

12,50

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****6731*

Galdo Leal, Laura

5,5

4,5

4,5

0,00

4

0

2

0

6

16,00

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****9117*

Gamallo Santos, Mª Lucita

6

3

0

3

0,00

3,2

0

2

0

5,2

14,20

3605

PT

36014817-CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela (8)

****1273*

Gancedo Fernández, Mª José

4

0

0

0,5

0,50

4

2

2

0

8

12,50

3604

PT

36007709-CEIP Santo Paio de Abaixo (8)

****1273*

Gancedo Fernández, Mª José

4

0

0

0,5

0,50

4

2

2

0

8

12,50

3606

AL

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1 (2)

****1273*

Gancedo Fernández, Mª José

4

3,5

3,5

0,5

0,50

4

2

2

0

8

16,00

3206

AL/PT

32011755-CEIP Manuel Respino (6)

****7893*

García Arias, Patricia

6

0

6

6

0,00

4

0

2

0

6

18,00

3204

AL

32008835-CEIP Curros Enríquez (2) (10)

****2802*

García Losada, Matilde E.

6

6

6

0,00

2,6

0

2

1

5,6

17,60

3610

EM

36017201-CEE Pontevedra

****7365*

García Pintos, Iria

0,5

0

0,00

0

0

2

0

2

2,50

1504

PT

15026637-CEIP de Barouta (6)

****1609*

García Vázquez, Patricia

6

6

6

0,5

0,50

0,6

0

2

0

2,6

15,10

1518

PT

15017041-CEIP A Igrexa-Calo (1) (2)

****1609*

García Vázquez, Patricia

6

6

6

0,5

0,50

0,6

0

2

0

2,6

15,10

3204

AL

32008835-CEIP Curros Enríquez (2) (10)

****7166*

Gómez Aldegunde, Ánxeles

5

3,5

3,5

1

1,00

4

0

2

0

6

15,50

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****7166*

Gómez Aldegunde, Ánxeles

5

0

3,5

3,5

1

1,00

4

0

2

0

6

15,50

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****7166*

Gómez Aldegunde, Ánxeles

5

0

3,5

3,5

1

1,00

4

0

2

0

6

15,50

1512

AL

15010848-CEIP Felipe de Castro (9)

****3390*

Gómez Lorenzo, Adrián Francisco

0,5

0,5

0,5

0,00

4

0

2

0

6

7,00

1504

PT

15026637-CEIP de Barouta (6)

****7750*

Gómez Macho, Sara

1

1

1

0,5

0,50

4

0

1,6

0

5,6

8,10

1517

PT

15017107-CEIP A Ramallosa (1) (2)

****7750*

Gómez Macho, Sara

1

1

1

0,5

0,50

4

0

1,6

0

5,6

8,10

1518

PT

15017041-CEIP A Igrexa-Calo (1) (2)

****7750*

Gómez Macho, Sara

1

1

1

0,5

0,50

4

0

1,6

0

5,6

8,10

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****8130*

González Diz, Rosa

5,5

4

0

4

0,5

0,25

0,75

3

0

2

0

5

15,25

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****8130*

González Diz, Rosa

5,5

4

0

4

0,5

0,25

0,75

3

0

2

0

5

15,25

3601

PT

36001148-CPI A Cañiza (6)

****8130*

González Diz, Rosa

5,5

4

4

0,5

0,25

0,75

3

0

2

0

5

15,25

1512

AL

15010848-CEIP Felipe de Castro (9)

****1574*

González Pin, Paloma

2

2

2

0,5

0,50

4

0

2

0

6

10,50

1503

PT

15021721-CEIP Zalaeta (2)

****7197*

González Villamil, Emilio Manuel

1

1

1

0,5

0,50

4

0

1,9

0

5,9

8,40

1520

PT

15032959-CEIP Vicente Otero Valcarcel (8)

****7197*

González Villamil, Emilio Manuel

1

1

1

0,5

0,50

4

0

1,9

0

5,9

8,40

1519

PT

15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo (2) (6)

****7197*

González Villamil, Emilio Manuel

1

1

1

0,5

0,50

4

0

1,9

0

5,9

8,40

1502

PT

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal (1)

****7197*

González Villamil, Emilio Manuel

1

1

1

0,5

0,50

4

0

1,9

0

5,9

8,40

1510

PT

15009071-CPI Castro Baxoi (1) (2)

****7197*

González Villamil, Emilio Manuel

1

1

1

0,5

0,50

4

0

1,9

0

5,9

8,40

1505

PT

15021779-CEIP da Castellana (2) (8)

****7197*

González Villamil, Emilio Manuel

1

1

1

0,5

0,50

4

0

1,9

0

5,9

8,40

1511

PT

15010575-CEIP O Coto (1) (2)

****7224*

Gorgal Romarís, Alejandro

0

0

0

0,00

0,4

0

0,4

0,1

0,9

0,90

1504

PT

15026637-CEIP de Barouta (6)

****7224*

Gorgal Romarís, Alejandro

0

0

0

0,00

0,4

0

0,4

0,1

0,9

0,90

1517

PT

15017107-CEIP A Ramallosa (1) (2)

****7224*

Gorgal Romarís, Alejandro

0

0

0

0,00

0,4

0

0,4

0,1

0,9

0,90

1518

PT

15017041-CEIP A Igrexa-Calo (1) (2)

****7224*

Gorgal Romarís, Alejandro

0

0

0

0,00

0,4

0

0,4

0,1

0,9

0,90

1517

PT

15017107-CEIP A Ramallosa (1) (2)

****7200*

Iglesias Cardeso, Marta

4

3

3

0,00

4

0

2

0

6

13,00

1518

PT

15017041-CEIP A Igrexa-Calo (1) (2)

****7200*

Iglesias Cardeso, Marta

4

3

3

0,00

4

0

2

0

6

13,00

3204

AL

32008835-CEIP Curros Enríquez (2) (10)

****3218*

Iglesias Cid, María Sonia

4

3,5

3,5

0,00

3,2

0

2

0

5,2

12,70

3208

AL

32004829-CEIP Rosalía de Castro (2) (6)

****3218*

Iglesias Cid, María Sonia

4

3,5

3,5

0,00

3,2

0

2

0

5,2

12,70

3203

AL/PT

32004398-CEIP Vicente Risco (2)

****3218*

Iglesias Cid, María Sonia

4

0

3,5

3,5

0,00

3,2

0

2

0

5,2

12,70

1519

PT

15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo (2) (6)

****7201*

Lareo Bello, Mª Ángeles

6

5

5

0,5

0,25

0,75

4

0

2

0

6

17,75

1520

PT

15032959-CEIP Vicente Otero Valcarcel (8)

****7201*

Lareo Bello, Mª Ángeles

6

5

5

0,5

0,25

0,75

4

0

2

0

6

17,75

1501

AL

15005336-CEE Nosa Sra. do Rosario (4)

****2866*

Lista Caramés, Sandra

1,5

0

0

0,5

0,50

3,6

2

2

0

7,6

9,60

1501

AL

15005336-CEE Nosa Sra. do Rosario (4)

****7932*

López Bermúdez, Fátima

1,5

1,5

1,5

0,00

4

0

2

0

6

9,00

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****6451*

López Calvo, Lucía

1

0,5

0,5

0,5

0,25

0,75

4

0

2

0

6

8,25

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****9932*

López García, Eva María

5

2

0

2

0,00

4

0

2

0

6

13,00

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****9932*

López García, Eva María

5

2

0

2

0,00

4

0

2

0

6

13,00

3601

PT

36001148-CPI A Cañiza (6)

****9932*

López García, Eva María

5

2

2

0,00

4

0

2

0

6

13,00

3612

PT

36017201-CEE Pontevedra

****9932*

López García, Eva María

5

2

2

0,00

4

0

2

0

6

13,00

2702

PT/AL

27003126-CEIP Xoán de Requeixo (3)

****9932*

López García, Eva María

5

2

0

2

0,00

4

0

2

0

6

13,00

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****5854*

López Massarotti, María José

0,5

0

0,5

0,5

0,50

0,50

4

0

2

0

6

7,50

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****5854*

López Massarotti, María José

0,5

0

0,5

0,5

0,50

0,50

4

0

2

0

6

7,50

3208

AL

32004829-CEIP Rosalía de Castro (2) (6)

****5854*

López Massarotti, María José

0,5

0,5

0,5

0,50

0,50

4

0

2

0

6

7,50

3608

AL

36010125-CEIP Fonte Escura (2) (3)

****2413*

López Rodríguez, Laura

2

2

2

0,25

0,25

4

0

1,2

0

5,2

9,45

3606

AL

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1 (2)

****2413*

López Rodríguez, Laura

2

2

2

0,25

0,25

4

0

1,2

0

5,2

9,45

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****5360*

López Rodríguez, Patricia

6

6

0

6

0,00

0,8

0

2

0

2,8

14,80

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****5360*

López Rodríguez, Patricia

6

6

0

6

0,00

0,8

0

2

0

2,8

14,80

3202

AL

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo (4)

****1623*

López Rodríguez, Paula

4

4

4

0,25

0,25

4

0

2

0

6

14,25

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****7276*

Lorenzo Ruiz, Paula

4,5

4,5

0

4,5

0,5

0,25

0,75

3,6

0

2

0

5,6

15,35

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****7276*

Lorenzo Ruiz, Paula

4,5

4,5

0

4,5

0,5

0,25

0,75

3,6

0

2

0

5,6

15,35

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****9540*

Losada Rodríguez, Rosa María

5

3,5

0

3,5

0,00

1,8

0

2

0

3,8

12,30

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****9540*

Losada Rodríguez, Rosa María

5

3,5

0

3,5

0,00

1,8

0

2

0

3,8

12,30

3601

PT

36001148-CPI A Cañiza (6)

****9540*

Losada Rodríguez, Rosa María

5

3,5

3,5

0,00

1,8

0

2

0

3,8

12,30

2704

PT

27006334-CEIP As

Mercedes (2)

****9540*

Losada Rodríguez, Rosa María

5

3,5

3,5

0,00

1,8

0

2

0

3,8

12,30

1504

PT

15026637-CEIP de Barouta (6)

****9540*

Losada Rodríguez, Rosa María

5

3,5

3,5

0,00

1,8

0

2

0

3,8

12,30

1517

PT

15017107-CEIP A Ramallosa (1) (2)

****9540*

Losada Rodríguez, Rosa María

5

3,5

3,5

0,00

1,8

0

2

0

3,8

12,30

1518

PT

15017041-CEIP A Igrexa-Calo (1) (2)

****9540*

Losada Rodríguez, Rosa María

5

3,5

3,5

0,00

1,8

0

2

0

3,8

12,30

3605

PT

36014817-CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela (8)

****9540*

Losada Rodríguez, Rosa María

5

3,5

3,5

0,00

1,8

0

2

0

3,8

12,30

3607

PT

36010125-CEIP Fonte Escura (2) (3)

****9326*

Maneiro Prieto, Noelia

0

0

0

1,5

1,50

0

0

0,5

0,25

0,75

2,25

3204

AL

32008835-CEIP Curros Enríquez (2) (10)

****1150*

Martínez Buide, Beatriz

5

3,5

3,5

0,5

0,25

0,75

4

0

2

0

6

15,25

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****5782*

Mascaro Sanchis, Ariadna

1,5

1,5

1,5

0,00

1,6

0

2

0

3,6

6,60

1511

PT

15010575-CEIP O Coto (1) (2)

****6261*

Mayo Ardións, Teresa

5

5

5

0,00

2,2

0

2

0

4,2

14,20

1504

PT

15026637-CEIP de Barouta (6)

****6261*

Mayo Ardións, Teresa

5

5

5

0,00

2,2

0

2

0

4,2

14,20

1518

PT

15017041-CEIP

A Igrexa-Calo (1) (2)

****6261*

Mayo Ardións, Teresa

5

5

5

0,00

2,2

0

2

0

4,2

14,20

1517

PT

15017107-CEIP A Ramallosa (1) (2)

****6261*

Mayo Ardións, Teresa

5

5

5

0,00

2,2

0

2

0

4,2

14,20

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****3048*

Méndez Lamas, Fátima

5

5

0

5

0,00

4

0

2

0

6

16,00

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****3048*

Méndez Lamas, Fátima

5

5

0

5

0,00

4

0

2

0

6

16,00

1506

PT/AL

15005877-CEIP de Teixeiro (2)

****7824*

Miraz Merelas, Andrea Carmen

4,5

1,5

0

1,5

0,5

0,50

2,6

0

2

0

4,6

11,10

2704

PT

27006334-CEIP As

Mercedes (2)

****7269*

Morandeira Díaz, Lucía

6

0

0

0,5

0,50

2,6

0

2

0

4,6

11,10

3604

PT

36007709-CEIP Santo Paio de Abaixo (8)

****6961*

Muíños Carrera, María

4

4

4

0,50

0,50

3,6

0

2

0

5,6

14,10

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****7369*

Murciego Samprimitivo, Iris

4,5

4,5

0

4,5

1,5

1,50

4

0

2

0,1

6,1

16,60

3601

PT

36001148-CPI A Cañiza (6)

****7369*

Murciego Samprimitivo, Iris

4,5

4,5

4,5

1,5

1,50

4

0

2

0,1

6,1

16,60

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****7369*

Murciego Samprimitivo, Iris

4,5

4,5

0

4,5

1,5

1,50

4

0

2

0,1

6,1

16,60

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****1426*

Naya Téllez, Mª Emilia

3,5

3,5

3,5

0,00

2

0

2

0

4

11,00

3605

PT

36014817-CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela (8)

****1586*

Pampín Moares, Mª del Carmen

1

1

1

0,5

0,50

4

0

2

0

6

8,50

2704

PT

27006334-CEIP As

Mercedes (2)

****7324*

Paz Torres, María

3

0

0

1,5

0,5

2,00

2,8

0

2

0

4,8

9,80

2708

PT

27013314-IES Basanta Silva (2)

****7324*

Paz Torres, María

3

0

0

1,5

0,5

2,00

2,8

0

2

0

4,8

9,80

1503

PT

15021721-CEIP Zalaeta (2)

****3125*

Paz Vidal, Mª del Pilar

0

0

0

0,00

2,4

0

1,9

0

4,3

4,30

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****6047*

Peleteiro Prieto, Ana Belén

5,5

4,5

0

4,5

0,5

0,50

4

0

2

1

7

17,50

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****6047*

Peleteiro Prieto, Ana Belén

5,5

4,5

0

4,5

0,5

0,50

4

0

2

1

7

17,50

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****7343*

Penas Amor, David

2,5

2,5

2,5

0,00

3

0

2

0

5

10,00

3606

AL

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1 (2)

****4511*

Pereiras García, Silvia

4

4

4

0,25

0,25

0,4

0

2

0

2,4

10,65

3608

AL

36010125-CEIP Fonte Escura (2) (3)

****4511*

Pereiras García, Silvia

4

4

4

0,25

0,25

0,4

0

2

0

2,4

10,65

3204

AL

32008835-CEIP Curros Enríquez (2) (10)

****1864*

Pérez Bernárdez, Aurea

4,5

1

1

1,5

0,5

0,25

2,25

4

2

2

0,5

8,5

16,25

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****1864*

Pérez Bernárdez, Aurea

4,5

3

1

4

1,5

0,5

0,25

2,25

4

2

2

0,5

8,5

19,25

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****1864*

Pérez Bernárdez, Aurea

4,5

3

1

4

1,5

0,5

0,25

2,25

4

2

2

0,5

8,5

19,25

3208

AL

32004829-CEIP Rosalía de Castro (2) (6)

****1864*

Pérez Bernárdez, Aurea

4,5

1

1

1,5

0,5

0,25

2,25

4

2

2

0,5

8,5

16,25

1519

PT

15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo (2) (6)

****1086*

Pérez Taboada, Cristina

2,5

2,5

2,5

0,00

4

0

2

0

6

11,00

1518

PT

15017041-CEIP

A Igrexa-Calo (1) (2)

****1086*

Pérez Taboada, Cristina

2,5

2,5

2,5

0,00

4

0

2

0

6

11,00

1517

PT

15017107-CEIP A Ramallosa (1) (2)

****1086*

Pérez Taboada, Cristina

2,5

2,5

2,5

0,00

4

0

2

0

6

11,00

1517

PT

15017107-CEIP A Ramallosa (1) (2)

****6754*

Piñeiro Rey, Mª José

6

2,5

2,5

0,5

0,50

1,4

0

2

0

3,4

12,40

1519

PT

15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo (2) (6)

****6623*

Quintana Castro, Iria

3,5

2,5

2,5

0,00

4

2

6

12,00

1503

PT

15021721-CEIP Zalaeta (2)

****6623*

Quintana Castro, Iria

3,5

2,5

2,5

0,00

4

2

6

12,00

1513

PT

15027939-IES Plurilingüe Maruxa Mallo (3) (6)

****9688*

Raviña Rosende, Amparo

6

6

6

0,5

0,25

0,75

4

0,6

2

0,2

6,8

19,55

1501

AL

15005336-CEE Nosa Sra. do Rosario (4)

****6487*

Reimúndez Rodríguez, Beatriz Soledad

2

1,5

1,5

0,5

0,50

2,2

0

2

0

4,2

8,20

1512

AL

15010848-CEIP Felipe de Castro (9)

****2749*

Rios Conde, Mª Carmen

2

2

2

0,00

4

0

2

0

6

10,00

3607

PT

36010125-CEIP Fonte Escura (2) (3)

****6345*

Rios Dios, Diana

0,5

0,5

0,5

0,00

4

0

2

0

6

7,00

3203

AL/PT

32004398-CEIP Vicente Risco (2)

****9532*

Rodríguez Batista, Diego

5

3,5

0,5

4

0,5

0,5

0,25

1,25

4

0

2

0

6

16,25

1517

PT

15017107-CEIP A Ramallosa (1) (2)

****1393*

Rodríguez Fernández, Iria

1

1

1

0,5

0,50

4

0

2

0

6

8,50

1504

PT

15026637-CEIP de Barouta (6)

****0478*

Rodríguez Fernández, Marta

6

4

4

0,5

0,50

2,6

0

2

0

4,6

15,10

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****8061*

Rodríguez López, Rosa María

3,5

3,5

0

3,5

0,5

0,50

4

2

6

13,50

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****8061*

Rodríguez López, Rosa María

3,5

3,5

0

3,5

0,5

0,50

4

2

6

13,50

3601

PT

36001148-CPI A Cañiza (6)

****8061*

Rodríguez López, Rosa María

3,5

3,5

3,5

0,5

0,50

4

2

6

13,50

3603

PT

36005555-CEIP Marquesa Pazo da Merce (2)

****8061*

Rodríguez López, Rosa María

3,5

3,5

3,5

0,5

0,50

4

2

6

13,50

2702

PT/AL

27003126-CEIP Xoán de Requeixo (3)

****8061*

Rodríguez López, Rosa María

3,5

3,5

0

3,5

0,5

0,50

4

2

6

13,50

3205

PT/AL

32015177-CPI de

Padrenda-Crespos (2)

****8061*

Rodríguez López, Rosa María

3,5

3,5

0

3,5

0,5

0,50

2

2

9,50

2707

PT

27016662-CEIP Plurilingüe Monforte de Lemos (4) (5)

****8061*

Rodríguez López, Rosa María

3,5

3,5

3,5

0,5

0,50

2

2

9,50

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****3643*

Rodríguez Macia, Begoña

6

6

0

6

0,5

0,50

4

0

2

0

6

18,50

1504

PT

15026637-CEIP de Barouta (6)

****9924*

Rodríguez Pérez, Laura

4,5

4

4

0,25

0,25

1,8

0

2

0

3,8

12,55

1518

PT

15017041-CEIP

A Igrexa-Calo (1) (2)

****9924*

Rodríguez Pérez, Laura

4,5

4

4

0,25

0,25

1,8

0

2

0

3,8

12,55

1517

PT

15017107-CEIP A Ramallosa (1) (2)

****9924*

Rodríguez Pérez, Laura

4,5

4

4

0,25

0,25

1,8

0

2

0

3,8

12,55

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****9595*

Rodríguez Quevedo, Alba

2

2

0

2

0,00

4

0

2

0

6

10,00

3601

PT

36001148-CPI A Cañiza (6)

****9595*

Rodríguez Quevedo, Alba

2

2

2

0,00

4

0

2

0

6

10,00

2711

PT

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara (3) (6)

****9595*

Rodríguez Quevedo, Alba

2

2

2

0,00

4

0

2

0

6

10,00

2707

PT

27016662-CEIP Plurilingüe Monforte de Lemos (4) (5)

****9595*

Rodríguez Quevedo, Alba

2

2

2

0,00

4

0

2

0

6

10,00

3205

PT/AL

32015177-CPI de

Padrenda-Crespos (2)

****9595*

Rodríguez Quevedo, Alba

2

2

0

2

0,00

4

0

2

0

6

10,00

3603

PT

36005555-CEIP Marquesa Pazo da Merce (2)

****9595*

Rodríguez Quevedo, Alba

2

2

2

0,00

4

0

2

0

6

10,00

2704

PT

27006334-CEIP As

Mercedes (2)

****6236*

Romay Justo, Mª Belén

6

0,5

0,5

0,5

0,50

1,4

0

2

0

3,4

10,40

3204

AL

32008835-CEIP Curros Enríquez (2) (10)

****5568*

Seara Pérez, Mónica

6

6

6

0,5

0,5

1,00

4

0

2

0

6

19,00

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****5568*

Seara Pérez, Mónica

6

0

6

6

0,5

0,5

1,00

4

0

2

0

6

19,00

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****5568*

Seara Pérez, Mónica

6

0

6

6

0,5

0,5

1,00

4

0

2

0

6

19,00

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****5569*

Sedes Díaz, Raquel

5

2,5

2,5

0,00

4

0

2

0

6

13,50

3201

PT/AL

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro (2) (6)

****0533*

Seoane Lorenzo, Sabela

2

2

0

2

1,5

1,50

4

0

2

0

6

11,50

3207

PT/AL

32012711-CEIP Saco e Arce (6)

****0533*

Seoane Lorenzo, Sabela

2

2

0

2

1,5

1,50

4

0

2

0

6

11,50

3601

PT

36001148-CPI A Cañiza (6)

****0533*

Seoane Lorenzo, Sabela

2

2

2

1,5

1,50

4

0

2

0

6

11,50

1504

PT

15026637-CEIP de Barouta (6)

****3511*

Siaba González, Carmen Mª

2,5

2,5

2,5

0,00

4

0

2

0

6

11,00

1512

AL

15010848-CEIP Felipe de Castro (9)

****1436*

Silva Castro, Diana

1

1

1

1,5

0,25

1,75

4

0

2

0

6

9,75

1503

PT

15021721-CEIP Zalaeta (2)

****7513*

Suárez Losada, Mª Graciela

5,5

4

4

0,5

0,25

0,75

4

0

2

0

6

16,25

3605

PT

36014817-CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela (8)

****6489*

Touriño Silveira, Marta

1

1

1

1,5

1,50

4

0

2

0

6

9,50

3607

PT

36010125-CEIP Fonte Escura (2) (3)

****6489*

Touriño Silveira, Marta

1

1

1

1,5

1,50

4

0

2

0

6

9,50

1518

PT

15017041-CEIP

A Igrexa-Calo (1) (2)

****2174*

Varela Martínez, Verónica

2

2

2

0,00

4

0

2

0

6

10,00

1504

PT

15026637-CEIP de Barouta (6)

****2174*

Varela Martínez, Verónica

2

2

2

0,00

4

0

2

0

6

10,00

1517

PT

15017107-CEIP A Ramallosa (1) (2)

****2174*

Varela Martínez, Verónica

2

2

2

0,00

4

0

2

0

6

10,00

2702

PT/AL

27003126-CEIP Xoán de Requeixo (3)

****1998*

Vázquez López, Laura

0,5

0

0

0

0,5

0,50

4

0

2

0

6

7,00

2707

PT

27016662-CEIP Plurilingüe Monforte de Lemos (4) (5)

****3646*

Veiga Jato, Beatriz

5,5

5,5

5,5

0,5

0,50

2

0

2

0,3

4,3

15,80

2711

PT

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara (3) (6)

****3646*

Veiga Jato, Beatriz

5,5

5,5

5,5

0,5

0,50

2

0

2

0,3

4,3

15,80

1507

AL

15026960-CEIP de Ponzos (2)

****1310*

Ventureira Carrascosa, Noemí

3

1,5

1,5

0,00

4

0

2

0

6

10,50

3606

AL

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1 (2)

****0014*

Zarauza Creo, Cristina

3,5

0

0

0,25

0,25

4

0

2

0,1

6,1

9,85

ANEXO III

Relación definitiva de persoas excluídas do concurso de méritos específico para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente (corpo de mestres) 2018/2019

Cód.

Esp.

Praza solicitada

DNI

Apelidos e nome

Causas de exclusión

3602

AL

36001148-CPI A Cañiza (6)

****9302*

Álvarez Parada, Elena

1

2705

AL

27014665-CEIP Luis Pimentel (2)

****6898*

Bodega Pedreira, María

2

1501

AL

15005336-CEE Nosa Sra. do Rosario (4)

****6898*

Bodega Pedreira, María

1

2706

AL

27006395-CEIP Quiroga Ballesteros (2) (4)

****6898*

Bodega Pedreira, María

1

2703

AL

27014008-CPI Tino Grandío (2) (4)

****6898*

Bodega Pedreira, María

1

2706

AL

27006395-CEIP Quiroga Ballesteros (2) (4)

****1631*

Conde Fernández, Noelia Mª

1,5

2705

AL

27014665-CEIP Luis Pimentel (2)

****1631*

Conde Fernández, Noelia Mª

2,5

1513

PT

15027939-IES Plurilingüe Maruxa Mallo (3) (6)

****1626*

Cores Vázquez, Mónica

3

2705

AL

27014665-CEIP Luis Pimentel (2)

****1857*

Cruzado Iglesias, Jose Ángel

2

2703

AL

27014008-CPI Tino Grandío (2) (4)

****8650*

Edrosa Muinelo, Mª del Pilar

1,5

2706

AL

27006395-CEIP Quiroga Ballesteros (2) (4)

****8650*

Edrosa Muinelo, Mª del Pilar

1,5

1501

AL

15005336-CEE Nosa Sra. do Rosario (4)

****8852*

Fernández Gómez, Irene

1

2706

AL

27006395-CEIP Quiroga Ballesteros (2) (4)

****8353*

Fernández Vázquez, Laura

1

2705

AL

27014665-CEIP Luis Pimentel (2)

****5097*

Fidalgo Corrales, Taida

2

1502

PT

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal (1)

****1298*

García Ares, Cecilia María

5

1520

PT

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel (8)

****1298*

García Ares, Cecilia María

5

1516

PT

15015861-IES Eduardo Pondal (3)

****4092*

García Iglesias, Ana Isabel

4

2705

AL

27014665-CEIP Luis Pimentel (2)

****6424*

López Varela, José Francisco

2

3206

AL/PT

32011755-CEIP Manuel Respino (6)

****9540*

Losada Rodríguez, Rosa María

5

3203

AL/PT

32004398-CEIP Vicente Risco (2)

****9540*

Losada Rodríguez, Rosa María

5

2706

AL

27006395-CEIP Quiroga Ballesteros (2) (4)

****3001*

Novo Varela, Laura

1

2705

AL

27014665-CEIP Luis Pimentel (2)

****3001*

Novo Varela, Laura

2

2703

AL

27014008-CPI Tino Grandío (2) (4)

****3001*

Novo Varela, Laura

1

2704

PT

27006334-CEIP As Mercedes (2)

****2801*

Patiño Núñez, Lorena Aitana

5

2708

PT

27013314-IES Basanta Silva (2)

****2801*

Patiño Núñez, Lorena Aitana

5

2706

AL

27006395-CEIP Quiroga Ballesteros (2) (4)

****7118*

Pena Corredoira, Mª José

1

1503

PT

15021721-CEIP Zalaeta (2)

****6487*

Reimúndez Rodríguez, Beatriz Soledad

5

1502

PT

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal (1)

****6487*

Reimúndez Rodríguez, Beatriz Soledad

5

1519

PT

15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo (2) (6)

****6487*

Reimúndez Rodríguez, Beatriz Soledad

5

2703

AL

27014008-CPI Tino Grandío (2) (4)

****0005*

Rodríguez Gómez, Víctor Manuel

1

2706

AL

27006395-CEIP Quiroga Ballesteros (2) (4)

****0005*

Rodríguez Gómez, Víctor Manuel

1

1506

PT/AL

15005877-CEIP de Teixeiro (2)

****0005*

Rodríguez Gómez, Víctor Manuel

5

2702

PT/AL

27003126-CEIP Xoán de Requeixo (3)

****0005*

Rodríguez Gómez, Víctor Manuel

5

1501

AL

15005336-CEE Nosa Sra. do Rosario (4)

****0005*

Rodríguez Gómez, Víctor Manuel

1

3204

AL

32008835-CEIP Curros Enríquez (2) (10)

****8061*

Rodríguez López, Rosa María

5

3208

AL

32004829-CEIP Rosalía de Castro (2) (6)

****8061*

Rodríguez López, Rosa María

5

3203

AL/PT

32004398-CEIP Vicente Risco (2)

****8061*

Rodríguez López, Rosa María

5

1516

PT

15015861-IES Eduardo Pondal (3)

****3511*

Siaba González, Carmen Mª

4

3204

AL

32008835-CEIP Curros Enríquez (2) (10)

****0479*

Silva Baldonedo, Mª Lidia

7

****5845*

Ferreiro Pena, María

6

1 Non acredita o requisito de coñecemento de linguaxe de signos

2 Non acredita o requisito de formación en sistemas aumentativos da comunicación tipo PECS

3 Non acredita o requisito de coñecemento, configuración e funcionamento do intercomunicador NuVoice

4 Non acredita o requisito de coñecemento de Braille

5 Non posúe a especialidade requirida para a praza

6 Solicitude presentada fóra de prazo

7 Persoa que obtivo destino noutra convocatoria en comisión de servizos