Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 146 Mércores, 1 de agosto de 2018 Páx. 35698

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 da Coruña

EDICTO (163/2016).

Eu, Rosana Corral García, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 4 da Coruña, dou fe e certifico que neste xulgado se seguen autos número 163/2016 por instancia de Juan Manuel Ponte No contra A&V Cambre Construcciones, S.L. e o Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidade, nos cales se ditou sentenza o 19.6.2016 que, copiada nos particulares necesarios, di así:

Resolución.

Estímase a demanda formulada por Juan Manuel Ponte No fronte á empresa A&V Cambre Construcciones, S.L., con intervención do Fondo de Garantía Salarial e, en consecuencia, condénase a empresa A&V Cambre Construcciones, S.L. a aboar ao demandante a cantidade de sete mil trescentos oitenta e seis euros con cincuenta e catro céntimos de euro (7.386,46 euros), devindicando os conceptos salariais o xuro moratorio do 10 %.

Notifíquese a presente resolución ás partes.

Contra esta resolución cabe recurso de suplicación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o cal deberá anunciarse neste xulgado no prazo dos cinco días seguintes á notificación desta resolución, abondando a manifestación da parte ou do seu avogado, graduado social colexiado ou representante dentro do indicado prazo.

Se o recorrente non goza do beneficio de xustiza gratuíta deberá, no momento de anunciar o recurso, ter consignado a cantidade obxecto de condena, así como o depósito de 300 euros na conta de depósitos e consignacións que ten aberta este xulgado, facendo constar no ingreso o número de procedemento.

Así o acorda, manda e asina, Nicolás E. Pita Lloveres, maxistrado do Xulgado do Social número 4 da Coruña.

E para que conste, para os efectos da súa publicación no Diario Oficial de Galicia co fin de que sirva de notificación en forma á empresa A&V Cambre Construcciones, S.L. expido e asino o presente edicto.

A Coruña, 29 de maio de 2018

A letrada da Administración de xustiza