Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 146 Mércores, 1 de agosto de 2018 Páx. 35704

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (ETX 16/2018).

Eu, Susana Varela Amboage, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento de execución de títulos xudiciais 16/2018 deste xulgado do social, seguido por instancia de Óscar Antonio Martínez Diéguez contra Pernas y López, S.L., Gestión Administrativa y Tramitación de Sanciones, S.L., Fogasa, se ditou a seguinte resolución cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

Letrada da Administración de xustiza: Susana Varela Amboage.

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2018.

«Parte dispositiva.

Acordo:

a) Declarar os executados Pernas y López, S.L., e Gestión Administrativa y Tramitación de Sanciones, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 14.198,52 euros en concepto de principal (10.961,21 euros máis 3.237,31 euros de xuros do artigo 29.3 do ET), máis outros 1.419,85 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é o caso, poidan percibirse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación, insolvencia que se entenderá para todos os efectos como provisional.

b) Arquivar as actuacións logo de anotación no libro correspondente, sen prexuízo de reaperturar a execución, se a partir deste momento se coñecen novos bens do executado.

c) Unha vez firme a presente resolución, procédase á súa inscrición no rexistro correspondente.

d) Expedir os testemuños das resolucións procedentes que se entregarán á parte executante na oficina xudicial deste xulgado.

Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interpoñerse ante quen dita a resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación desta con expresión da infracción cometida nesta a xuízo do recorrente (artigo 188 da LJS).

A letrada da Administración de xustiza».

E para que sirva de notificación en legal forma a Pernas López, S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2018

A letrada da Administración de xustiza