Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 2 de agosto de 2018 Páx. 35866

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2018 pola que se fai pública a formalización dos contratos do servizo de asistencia técnica para o desenvolvemento do Plan de transporte público de Galicia-Plan de transporte a demanda e proxectos de explotación resultantes (6 lotes).

En cumprimento do disposto no artigo 154 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a formalización do seguinte contrato:

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Número de expediente: 6/2018 M.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=271906

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: servizo de asistencia técnica para o desenvolvemento do Plan de transporte público de Galicia-Plan de transporte a demanda e proxectos de explotación resultantes.

c) CPV (referencia de nomenclatura): 71311200-3.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto e suxeito a regulación harmonizada.

4. Valor estimado: 1.973.000,00 €.

• Lote 1: 336.000,00 €.

• Lote 2: 347.000,00 €.

• Lote 3: 335.000,00 €.

• Lote 4: 334.000,00 €.

• Lote 5: 352.000,00 €.

• Lote 6: 269.000,00 €.

5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 1.973.000,00 €. Importe total: 2.387.330,00 €.

Importe neto

Importe total

• Lote 1

336.000,00 €

406.560,00

• Lote 2

347.000,00 €

419.870,00

• Lote 3

335.000,00 €

405.350,00

• Lote 4

334.000,00 €

404.140,00

• Lote 5

352.000,00 €

425.920,00

• Lote 6:

269.000,00 €

325.490,00

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 6.6.2018.

b) Data de formalización do contrato: 29.6.2018.

c) Adxudicatarios:

• Lote 1: UTE I Plan Movilidad, S.L., Instituto Sondaxe, S.L.

• Lote 2: Idom Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.

• Lote 3: UTE Consultrans S.A.U., Centro de Estudios en Transportes.

• Lote 4: Tema Ingeniería, S.L.

• Lote 5: Tema Ingeniería, S.L.

• Lote 6: UTE Tool Alfa, S.L. e GOC, S.A.

d) Importe de adxudicación. Importe neto: 1.607.542,90 €. Importe total con IVE: 1.945.126,91 €.

Importe neto

Importe total

• Lote 1

278.880,00 €

337.444,80 €

• Lote 2

279.500,00 €

338.195,00 €

• Lote 3

265.990,00 €

321.847,90 €

• Lote 4

273.880,00 €

331.394,80 €

• Lote 5

295.680,00 €

357.772,80 €

• Lote 6

213.612,90 €

258.471,61 €

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: as sinaladas na resolución de adxudicación publicada no perfil de contratante.

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2018

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda
P.D. (Orde do 7.9.2017; DOG núm. 179, do 20 de setembro)
Joaquín Macho Canales
Secretario xeral técnico da Consellería de Infraestruturas e Vivenda