Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 3 de agosto de 2018 Páx. 36233

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2018, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa e a variación da relación de bens e dereitos afectados no tramo A da instalación LAT 66 kV subestación Cira a subestación Silleda, no concello de Silleda (expediente IN407A 2015/85-4).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a solicitude de autorización administrativa e a variación da relación de bens e dereitos afectados no tramo A da liña de alta tensión 66 kV de subestación Cira a subestación Silleda, motivada pola modificación do proxecto da liña no citado tramo.

Solicitante: Hidroeléctrica de Silleda, S.L.

Domicilio social: avda. do Parque 15, núm. 11, 36540 Silleda.

Denominación: LAT 66 kV de SET Cira a SET Silleda.

Situación: Silleda.

Características técnicas:

Liña de alta tensión a 66 kV desde a posición 606 liña 4 reserva da subestación (SET) Paizás (Cira), de Unión Fenosa Distribución, S.A., ata a futura SET de Silleda.

A liña está estruturada en dous tramos, A e B.

Tramo A:

Cunha lonxitude total de 4.090 metros, inclúe 3 subtramos subterráneos, un de 250 metros desde a SET Paizás ata o apoio 1, outro de 357 desde o apoio 8 ao 9 e un terceiro de 968, 9 desde o apoio 14 ao 17, este apoio 17 non forma parte do tramo A.

Tramo B:

7.530 metros aéreos, desde o apoio 17 ao 52 (futura SET Silleda).

O condutor aéreo é LA-180 e o subterráneo RHZ1.

A instalación discorre polos lugares de Cira-Dornelas, Lamela, Cervaña e Escuadro, no termo municipal de Silleda.

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos no tramo A que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións por duplicado nesta xefatura territorial, avenida María Victoria Moreno, 43, 36003 Pontevedra, no prazo de vinte días, a partir da última publicación ou notificación individual.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular as posibles alegacions por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.

Así mesmo, e no mencionado prazo, poderase examinar nesta xefatura territorial o modificado do proxecto da instalación.

Pontevedra, 21 de xuño de 2018

Ignacio Rial Santomé
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Relación de propietarios de bens e dereitos afectados
(modificado do proxecto tramo A)

Nº predio

Ref. catastral

Nome e apelidos

Afección metros lineais canalización

Afección m2 de solo

125

36052A02000095

Repr. Rosa López Valladares

20,64

165,98 m2

126

36052A02000171

Ángeles Ansemil Moreira

 

6,58 m2

128

36052A02000164

Ramón Matos Calveiro

8,39

41,76 m2

129

36052A02000194

María del Carmen Calveiro Orosa

31,01

155,20 m2

130

36052A02000182

María del Carmen Orosa Calveiro

18,84

93,37 m2

131

36052A02000183

Hros. Carmen Andrade Bascuas

8,75

43,75 m2

132

36052A02000184

María Santos Lareo

17,56

87,77 m2

133

36052A02000185

Descoñecido

4,92

24,60 m2

134

36052A02000186

Repr. Rosa López Valladares

12,78

63,91 m2

136

36052A02000188

Victoria Recimil García

5,62

28,09 m2

137

36052A02000189

José Neira Álvarez

12,62

62,99 m2

138

36052A02000190

Victoria Recimil García

18,69

93,43 m2

139

36052A02000191

María Santos Lareo

11,48

51,04 m2

140

36052A02000205

Descoñecido

9,18

52,33 m2

141

36052A02000206

Pilar Matos Calveiro

12,71

63,54 m2

142

36052A02000208

Lusa Lamas Maril

7,00

35,00 m2

146

36052A02000180 36052A02000181

Descoñecido

12,18

60,93 m2

149

36052A02000204

Descoñecido

17,50

87,48 m2

150

36052A02000203

Hros. Manuel Rey Bascuas

(fillo: Carlos Rey Domínguez)

13,67

68,36 m2

151

36052A02000202

Descoñecido

12,10

60,48 m2

152

36052A02000201

Descoñecido

10,98

54,92 m2

153

36052A02000200

Descoñecido

13,90

69,50 m2

154

36052A02000199

Descoñecido

9,79

46,77 m2

155

36052A02000198

Descoñecido

2,54

15,54 m2

158

36052A02000222

Carmen Rey Ouzande

(Repr. Carmen Cerdeiras Golias)

12,72

62,93 m2

160

36052A02000222

Carmen Rey Ouzande

(Repr. Carmen Cerdeiras Golias)

25,87

129,35 m2

161

36052A02000222 36052A02000242

Mª del Carmen Ouzande Corral

52,96

264,28 m2

162

36052A02000282

Hros. José Antonio Villar

(Repr. María Carmen Villar Alonso)

3,53

51,41 m2

163

36052A02000285 36052A02000290

José Manuel Vázquez González

126,60

597,89 m2

Nº predio

Ref. catastral

Nome e apelidos

Apoios

Voo

m2

total ml

total m2

124

36052A02000096

Ángeles Ansemil Moreira

 

 

3,96

260,67 m2

125

36052A02000095

Repr. Rosa López Valladares

14

36