Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 149 Luns, 6 de agosto de 2018 Páx. 36458

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 17 de xullo de 2018, da Xunta Arbitral de Transportes de Galicia, polo que se notifica a citación para a vista oral de varios expedientes tramitados neste órgano (expediente XA 62/17 e trinta e dous máis).

Nas datas que para o efecto se indican no anexo rexistráronse nesta dirección xeral as reclamacións que, así mesmo, se sinalan para a súa tramitación pola Xunta Arbitral de Transportes de Galicia. Segundo o disposto no artigo 9.3 do Real decreto 1211/1990, do 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de ordenación de transportes terrestres, acordouse a citación de ambas as dúas partes para unha vista oral; porén, unha vez intentada a notificación presencial dese acordo conforme o artigo 42.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, esta non puido ser completada para unha ou varias delas.

En consecuencia, e segundo o disposto no artigo 44 da mesma lei, por medio deste anuncio notifícaselles ás persoas ou entidades interesadas o contido esencial das citacións, o cal figura no anexo. De conformidade co mesmo artigo, e sen prexuízo da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, a eficacia deste anuncio queda supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

A documentación relativa ás reclamacións está á disposición das partes na Secretaría da Xunta Arbitral de Transportes de Galicia (teléfono de contacto 981 54 45 65).

Santiago de Compostela, 17 de xullo de 2018

O presidente da Xunta Arbitral de Transportes de Galicia
P.S. (Artigo 9.6 do Real decreto 1211/1990)
Lourdes Courtier Ramos
Secretaria da Xunta Arbitral de Transportes de Galicia

ANEXO

Información común para todos os expedientes:

– No caso de persoas ou entidades que teñan a consideración de reclamantes, a súa comparecencia á vista é obrigatoria, de maneira que, se non asisten, teranse por desistidos/as na súa reclamación e arquivarase esta sen máis trámite. Pola contra, a incomparecencia das reclamadas non impedirá que se realice vista nin que se dite o laudo (artigo 9.5 do ROTT).

– Non obstante, a comparecencia poderase facer persoalmente ou por medio de representante. Neste último suposto acreditarase a representación coa cal se afirma actuar. En calquera dos dous casos, a persoa que asista ao acto da vista deberá presentar o seu DNI ou outro documento fidedigno acreditativo da súa identidade.

– Así mesmo, as persoas que acudan á vista oral deberán ir provistas de todos os documentos que permitan xustificar a súa posición, e poderán achegar calquera outra proba que consideren oportuna.

Expediente

Data de rexistro

Reclamante(s)

Reclamado(s)

Parte pendente de notificar

Último enderezo coñecido

NIF

Data, hora e lugar da vista oral

XA 62-17

2.2.2017

Plus Ultra Seguros Generales y Vida, S.A.

Valladolid Logística Integral, S.A.

Valladolid Logística Integral, S.A.

R/ Los Cristos, s/n, polígono industrial Las Lobas, Laguna de Duero

47140 Valladolid

NIF A47403258

11.9.2018, 16.20 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 457-16

23.8.2016

Transportes Vázquez Piñeiro, S.L.

Montsia Logística, S.L.

Montsia Logística, S.L.

San Isidre, 97-107, esc. B, entrechán 3, Sant Carles de La Rápita

43540 Tarragona

NIF B43861541

18.9.2018, 16.20 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 465-16

9.11.2016

Nabor Galicia, S.L.

Salexma Logística, S.L.

Salexma Logística, S.L.

Avenida de Balaídos, 9, 3º A, Vigo

36210 Pontevedra

NIF B22794874

25.9.2018, 16.20 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 124-17

11.4.2017

Transportes Morgado y Sila, S.L.

Logística Alcarreña Alda, S.L.

Logística Alcarreña Alda, S.L

Arroyo de la Morería, 13, oficina 8, Quer

19209 Guadalajara

NIF B19297498

11.9.2018, 16.30 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 466-16

9.11.2016

Nabor Galicia, S.L.

Salexma Logística, S.L.

Salexma Logística, S.L.

Avenida de Balaídos, 9, 3º A, Vigo

36210 Pontevedra

NIF B22794874

25.9.2018, 16.30 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 542-16

22.12.2016

Tamara González Valeiras

Mensavedra, S.L.

Mensavedra, S.L.

Polígono industrial O Campiño, s/n, 36158 Pontevedra

NIF B36555753

18.9.2018, 16.40 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 260-17

20.6.2017

Transportes Almacenes Transitarios, S.A.

Palets Serena, S.L.

Palets Serena, S.L.

Polígono industrial Fondo de Litera, rúa 4, nave 14, Fraga

22520 Huesca

NIF B22382097

11.9.2018, 16.40 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 467-16

9.11.2016

Nabor Galicia, S.L.

Salexma Logística, S.L.

Salexma Logística, S.L.

Avenida de Balaídos, 9, 3º A, Vigo

36210 Pontevedra

NIF B22794874

25.9.2018, 16.40 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 496-17

14.11.2017

Loperomatrans, S.L.

Distribuidora de Mercancías Sousa, S.L. (Dismer)

Distribuidora de Mercancías Sousa, S.L. (Dismer)

R/ Del Padre Granda, 4, 2º L (Centro de Negocios La Garena), Alcalá de Henares

28806 Madrid

NIF B84812726

11.9.2018, 16.50 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 468-16

9.11.2016

Nabor Galicia, S.L.

Salexma Logística, S.L.

Salexma Logística, S.L.

Avenida de Balaídos, 9, 3º A, Vigo

36210 Pontevedra

NIF B22794874

25.9.2018, 16.50 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 469-16

4.11.2016

Nabor Galicia, S.L.

Salexma Logística, S.L.

Salexma Logística, S.L.

Avenida de Balaídos, 9, 3º A, Vigo

36210 Pontevedra

NIF B22794874

25.9.2018, 17.00 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 191-17

9.6.2017

Barral Bernárdez, S.L.

Logística Alcarreña Alda, S.L.

Logística Alcarreña Alda, S.L.

Arroyo de la Morería (Centro Iniciativas Empres.), 13-8, A Devesa, Quer

19209 Guadalajara

NIF B19297498

11.9.2018, 17.00 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 126-17

3.4.2017

Transportes Morgado y Silva, S.L.

Graex Canteras, S.L.

Graex Canteras, S.L.

Estrada nacional nº 435, km 45, Barcarrota

6160 Badajoz

NIF B06660591

18.9.2018, 17.10 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 162-17

2.5.2017

Transportes Otero Gómez, S.A.

Defrades, S.L.

Defrades, S.L.

Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, 158, baixo, Vilarrodís, Arteixo

15142 A Coruña

NIF B15533573

18.9.2018, 17.00 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 534-16

16.12.2016

Transportes González

Logística Alcarreña Alda, S.L.

Logística Alcarreña Alda, S.L.

Arrollo de la Morerería, 13, Quer

19209 Guadalajara

NIF B19297498

25.9.2018, 17.10 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 508-17

10.10.2017

Translar, S.C.G.

Baicatrans Operador Logístico, S.L.

Baicatrans Operador Logístico, S.L.

R/ Raíña, nº 12, 4º B, 27001 Lugo

NIF B27347467

11.9.2018, 17.10 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 189-17

9.6.2017

Barral Bernárdez, S.L.

Operador Logístico Jerez, S.L.

Operador Logístico Jerez, S.L.

Avenida Europa, 15, Jerez de la Frontera

11405 Cadiz

NIF B11753753

18.9.2018, 17.20 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 41-17

24.1.2017

José Luis Carballido Iglesias

Ritmo Rápido Uniperssoal, L.D.A.

Ritmo Rápido Uniperssoal, L.D.A.

R/ Mestre Alfredo González, 33, Vigo

36318 Pontevedra

NIF W0108508C

25.9.2018, 17.20 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 531-17

28.12.2017

Logística Valdepeñas, S.L.U.

Algunos Hermanos de Rojas, S.L.

Algunos Hermanos de Rojas, S.L.

R/ Bondad, 4, 28028 Madrid

NIF B84354950

11.9.2018, 17.20 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 483-17

28.11.2017

Servicios Empresariales Ader, S.L.

Endoce Logística, S.L.

Endoce Logística, S.L.

Mestre Alfredo González Fernández, 33, Vigo

36318 Pontevedra

NIF B27829704

18.9.2018, 17.30 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 535-17

22.12.2017

Logística Codaitrans, S.L.

Baicatrans Operador Logístico, S.L.

Baicatrans Operador Logístico, S.L.

Raíña, nº 12, 4 B, 27001 Lugo

NIF B27347467

11.9.2018, 17.30 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 125-17

3.4.2017

Philipp Horacio Benjamin Hülsbusch

Vaci Ucta, S.L. (STI Moving)

Vaci Ucta, S.L. (STI Moving)

R/ Aneto, 9 A, nave 17, Cuarte de Huerva, 50410 Zaragoza

NIF B99373862

25.9.2018, 17.30 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 203-17

18.5.2017

Transportes del Lérez, S.C.G.

Xabriña 2016, S.L.

Xabriña 2016, S.L.

R/ Correlo, 46, estrada NNAN 120, Arcos, Ponteareas

36865 Pontevedra

NIF B94139581

25.9.2018, 17.40 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 485-17

28.11.2017

Transportes Neira Botana, S.L.

Transportes Venancio Núñez, S.L.

Transportes Venancio Núñez, S.L.

Monte das Moas, 11-13, 3º H, 15009 A Coruña

NIF B15431828

18.9.2018, 17.40 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 04-18

31.1.2018

Compostelana de Transportes, Sociedade Cooperativa Galega

Miana Operadores de Transportes, S.L.

Miana Operadores de Transportes, S.L.

Estrada nacional 634, km 561, 400, A Devesa, Ribadeo

27796 Lugo

NIF B27349901

11.9.2018, 17.40 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 258-17

20.6.2017

Transportes Almacenes Transitarios, S.A.

Inversiones Adesgo, S.L.

Inversiones Adesgo, S.L.

R/ López de Hoyos, 13, 3º B, 28006 Madrid

NIF B24631665

25.9.2018, 17.50 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 208-17

7.6.2017

Transportes Buytrago Andalucía, S.A.

Sergio Barreiro Lorenzo

Sergio Barreiro Lorenzo

R/ Venezuela, 50, Vigo

36204 Pontevedra

NIF 36085683V

18.9.2018, 17.50 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 133-18

7.12.2017

Transportes Crespo y Cousido, S.L.

Salexma Logística, S.L.

Salexma Logística, S.L.

Avenida de Balaídos, 9, 3º A, Vigo

36210 Pontevedra

NIF B27794874

11.9.2018, 17.50 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 260-18

25.4.2018

Carmelino Hernández, S.L.

Alpe Trans, S.L.

Calpe Trans, S.L.

R/ Orilla del Azarbe, nº 26, Llano de Brujas

30161 Murcia

NIF B65237166

18.9.2018, 18.00 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 261-17

7.7.2017

Compostela de Transportes, Compostra, Sociedade Cooperativa Galega

Zerbitzuak Zuri Biz, S.L.

Zerbitzuak Zuri Biz, S.L.

Estrada El Juncal, Edificio Fuentes, 1º andar, departamento 5, Trapaga

48510 Vizcaya

NIF B95167797

25.9.2018, 18.00 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 263-18

24.4.2018

Financiera Maderera, S.A.

Logística Nebot, S.L.

Logística Nebot, S.L.

R/ San Roque, nº 39, Ludiente

12123 Castellón

NIF B12853875

18.9.2018, 18.10 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 508-16

24.11.2016

Transportes y Grúas Malucaar, S.L.

Salexma Logística, S.L.

Salexma Logística, S.L.

Avenida de Balaídos, 9, 3º A, Vigo

36210 Pontevedra

NIF B27794874

18.9.2018, 16.30 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela

XA 93-17

3.3.2017

Translar, S.C.G.

Reguera Trans, S.L.

Reguera Trans, S.L.

Nicomedes Pastor Díaz, 19, 2º

27001 Lugo

NIF B27196468

18.9.2018, 16.50 horas

Xunta de Galicia, sala E

(Edificio Pirámide), San Caetano, s/n, Santiago de Compostela