Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 149 Luns, 6 de agosto de 2018 Páx. 36470

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

ANUNCIO do 26 de xuño de 2018, da Xefatura Territorial de Vigo, polo que se notifican diversas resolucións ditadas no procedemento BS210A, expediente VI-000058419 e vinte e catro máis.

De conformidade cos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, intentada a notificación das resolucións ditadas pola xefatura territorial no último domicilio coñecido dos interesados sen que esta se puidese practicar por causas non imputables á Administración, notifícanselles as resolucións ás persoas citadas no anexo, ou aos seus representantes debidamente acreditados, para que no prazo de dez (10) días, contados desde o día seguinte ao da data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), comparezan nas dependencias do Servizo de Dependencia e Autonomía Persoal da Xefatura Territorial de Vigo da Consellería de Política Social, na praza da Estrela s/n, 3º andar, Vigo, en horario de mañá entre as 9.00 e as 14.00 horas, de luns a venres, para os efectos de coñecer o texto íntegro da resolución e advírteselles que, de non facelo así, se terán por notificados.

Contra estas resolucións, que non esgotan a vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da súa notificación, dirixido á persoa titular da Consellería de Política Social, conforme os artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Vigo, 26 de xuño de 2018

Marta Iglesias Bueno
Xefa territorial de Vigo

ANEXO

Procedemento/Nº de expediente

Apelidos e nome

DNI

Acto obxecto de notificación

Data do documento

BS210A/VI-000058419

Estévez González, Matilde

*****904Y

Declaración de caducidade e acordo de arquivamento

3.5.2018

BS210A/VI-000062198

Martínez Abal, Olivia Engracia

*****234D

Declaración de caducidade e acordo de arquivamento

3.5.2018

BS210A/PO-000064050

Ardilla Rueda, Sofía

*****822S

Declaración de caducidade e acordo de arquivamento

4.5.2018

BS210A/VI-000061475

Gil Fernández, Luis

*****401G

Aceptación da renuncia e acordo de arquivamento

23.4.2018

BS210A/VI-000061829

Duro González, Isaura

*****734B

Aceptación da renuncia e acordo de arquivamento

3.4.2018

BS210A/VI-000057843

Pazo Carracelas, Josefa (familia de)

*****945N

Resolución por falecemento e arquivamento

26.2.2018

BS210A/PO-000057942

Sabaris Villaverde, Aurea (familia de)

*****401W

Resolución por falecemento e arquivamento

5.3.2018

BS210A/VI-000059350

Molares Barros, Manuel (familia de)

*****983G

Resolución por falecemento e arquivamento

14.5.2018

BS210A/PO-000059837

Santiago Piñeiro, Filomena (familia de)

*****297L

Resolución por falecemento e arquivamento

9.1.2018

BS210A/VI-000060470

Lago Lago, Jesús (familia de)

*****373M

Resolución por falecemento e arquivamento

2.4.2018

BS210A/PO-000060477

Gómez López, Dolores (familia de)

*****527Q

Resolución por falecemento e arquivamento

14.5.2018

BS210A/VI-000060554

Domínguez Vázquez, Pilar (familia de)

*****917S

Resolución por falecemento e arquivamento

15.2.2018

BS210A/PO-000061382

Collazo Vázquez, Purifiación

(familia de)

*****415H

Resolución por falecemento e arquivamento

6.3.2018

BS210A/VI-000061402

Davila Rodríguez, Rosario (familia de)

*****420B

Resolución por falecemento e arquivamento

2.5.2018

BS210A/PO-000062725

García Rey, Ramón (familia de)

*****371R

Resolución por falecemento e arquivamento

1.6.2018

BS210A/PO-000062820

Boullosa Curras, Carmen (familia de)

*****967B

Resolución por falecemento e arquivamento

1.6.2018

BS210A/PO-000063308

Vidal Abal, Miguel (familia de)

*****852E

Resolución por falecemento e arquivamento

14.5.2018

BS210A/VI-000063364

Campos Fernández, José (familia de)

*****118S

Resolución por falecemento e arquivamento

15.6.2018

BS210A/VI-000063849

Fernández Quintas, Emilia (familia de)

*****248S

Resolución por falecemento e arquivamento

15.6.2018

BS210A/PO-000064551

Blanco Sánchez, Francisco Ángel (familia de)

*****932S

Resolución por falecemento e arquivamento

14.5.2018

BS210A/VI-000064757

Álvarez García, Benito (familia de)

*****855Y

Resolución por falecemento e arquivamento

19.4.2018

BS210A/VI-000064873

Vázquez Álvarez, Fernando

(familia de)

*****560G

Resolución por falecemento e arquivamento

2.3.2018

BS210A/PO-000064966

Castro Suárez, Juana (familia de)

*****667X

Resolución por falecemento e arquivamento

2.5.2018

BS210A/PO-000065484

Fernández Gómez, José Luis

(familia de)

*****880E

Resolución por falecemento e arquivamento

1.6.2018

BS210A/PO-000066214

Casal Soto, Salvador (familia de)

*****130X

Resolución por falecemento e arquivamento

14.5.2018