Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Luns, 13 de agosto de 2018 Páx. 37908

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 5 de xullo de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, pola que se notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Pola presente cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES42 0081-5363-20-0001083113 do Banco de Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producira o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ao interesado e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, quedando supeditada a eficacia desta notificación a súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Pontevedra, 5 de xullo de 2018

Xosé Ramón Gómez Fernández
Xerente de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés

ANEXO

Suxeito pasivo

NIF/NIE/PAS

Concepto

Período

Débeda

El Mahboubi --- Abdelkarim

X03084792D

Fra. 201703443

12.7.2017

886,90

Ruibal García José

077459072V

Fra. 201800515

18.1.2018

69,24

Ruibal García José

077459072V

Fra. 201800516

18.1.2018

1.181,24

Fernández Vergara Marcos

048721184P

Fra. 201801608

21.2.2018

256,87

Eftimie --- Laura

Y03111575B

Fra. 201801637

21.2.2018

401,94

Cepeda Albarracín Carlos Arturo

Y00833748N

Fra. 201801638

21.2.2018

9.249,37

Eftimie  Nicolae

X07988955C

Fra. 201801639

21.2.2018

723,18

Memet --- Manuela

0011279348

Fra. 201801640

21.2.2018

361,59

Mirela --- Mustafa

X5705774A

Fra. 201801643

22.2.2018

361,59

Lorenzo Hernández Ana María

077464129Z

Fra. 201802219

15.3.2018

542,59

Carrillo Clavijo Rosalba

141740522

Fra. 201802500

9.4.2018

442,29

Barroso Prieto Javier

077478414Q

Fra. 201802513

9.4.2018

779,30

Cacabelos Franco Jéssica

077406067G

Fra. 201802517

10.4.2018

256,87

Lerma Rubio Sara

 

Fra. 201802852

13.4.2018

256,87

Dafonte Pérez Juan José

036043345E

Fra. 201802860

13.4.2018

361,59

Peón Alonso Xulia

035306119S

Fra. 201802872

13.4.2018

361,59

María Carmen Roca de Togores Cela

077409894J

Fra. 201802922

18.4.2018

361,59

Pereira López Lidibel

035476377G

Fra. 201803000

23.4.2018

268,34

Moreno Marcano Sorangely Carolina

 33592896

Fra. 201803144

3.5.2018

708,32

Suarique Camargo Andrés Francisco

070847030S

Fra. 201803153

3.5.2018

723,18

Stefan --- Maria

611503

Fra. 201803155

4.5.2018

361,59

César Agulla García

044075763N

Fra. 201803157

4.5.2018

419,96

De Paula Silva Kelly

X04963185S

Fra. 201803158

4.5.2018

82,66

De Paula Silva Kelly

X04963185S

Fra. 201803159

4.5.2018

256,87

Galvano --- Nicolás Daniel

Fra. 201803168

4.5.2018

1.734,88

Mesa --- Estilita

541038458

Fra. 201803169

4.5.2018

10.750,12

Ionut --- Serban

Fra. 201803175

4.5.2018

401,94

Nuccitelli --- Tara Alexandra

Y02718411D

Fra. 201803181

7.5.2018

41,34

Nuccitelli --- Tara Alexandra

Y02718411D

Fra. 201803182

7.5.2018

500,66

Ferreira Treviño Francisco

035479605N

Fra. 201830722

19.4.2018

401,94

Preda --- Lica

Y01478696V

Fra. 201830723

19.4.2018

1.208,98

Guedella Vázquez Jesús Antonio

076996574A

Fra. 201830726

20.4.2018

401,94

Salim --- Khaled

X6909939A

Fra. 201830839

14.5.2018

623,29