Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Luns, 13 de agosto de 2018 Páx. 37839

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 da Coruña

EDICTO (133/2018).

Eu, Juan Rey Pita, secretario do Xulgado do Social número 3 en substitución do Social número 4 da Coruña, dou fe e certifico que neste xulgado se seguen autos número 133/2018 por instancia de Ana Carballo Porto contra a empresa Ópticas Eure, S.L. e o Fondo de Garantía Salarial, sobre despedimento, nos cales se ditou sentenza o 9 de xullo de 2018 que, copiada nos particulares necesarios, di así:

Resolución

Estímase a demanda formulada por Ana Carballo Porto fronte á empresa Ópticas Eure, S.L., con intervención do Fondo de Garantía Salarial e, en consecuencia:

– Declárase improcedente o despedimento efectuado pola demandada Ópticas Eure, S.L. á demandante.

– Declárase extinguida a relación laboral.

– Condénase a Ópticas Eure, S.L. a aboar a Ana Carballo Porto a cantidade de douscentos sesenta e tres euros cun céntimo de euro (263,07 euros) en concepto de indemnización.

Notifíquese a presente resolución ás partes.

Contra esta resolución cabe recurso de suplicación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o cal deberá anunciarse neste xulgado no prazo dos cinco días seguintes á notificación desta resolución, abondando a manifestación da parte ou do seu avogado, graduado social ou representante dentro do indicado prazo.

Se o recorrente non goza do beneficio de xustiza gratuíta deberá, no momento de anunciar o recurso, ter consignado a cantidade obxecto de condena, así como o depósito de 300 euros na conta de depósitos e consignacións que ten aberta este xulgado, facendo constar no ingreso o número de procedemento.

Así o acorda, manda e asina, Nicolás E. Pita Lloveres, maxistrado do Xulgado do Social número 4 da Coruña».

E para que conste, para os efectos da súa publicación no Diario Oficial de Galicia co fin de que sirva de notificación en forma á empresa Ópticas Eure, S.L. expido e asino a presente.

A Coruña, 17 de xullo de 2018

O secretario xudicial