Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Martes, 21 de agosto de 2018 Páx. 38861

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Centro Universitario da Defensa - Escola Naval Militar de Marín

ANUNCIO do 8 de agosto de 2018 polo que se publica a resolución da mesma data pola que se convoca concurso público para a contratación de persoal docente (PCD-11 e PCD-12).

A Dirección do Centro Universitario da Defensa (en diante, CUD) da Escola Naval Militar de Marín (en diante, ENM), en uso das súas competencias e de acordo co publicado no Real decreto 955/2018, do 27 de xullo, polo que se aproba a oferta de emprego público para o año 2018, resolve convocar concurso público, polo procedemento de urxencia, para cubrir as necesidades docentes existentes mediante a contratación en réxime laboral de persoal docente para as seguintes categorías:

Categoría do profesor

Número de prazas

Profesor contratado doutor

2

Este concurso rexerase polo disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (LOU), modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, así como polo Real decreto 898/1985, do 30 de abril, sobre réxime do profesorado universitario, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, Lei 39/2015), a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante, Lei 40/2015), e pola normativa reguladora do procedemento para a provisión de prazas de persoal docente e investigador do CUD da ENM, aprobada na reunión do Padroado do 8 de marzo de 2010.

A información completa (bases da convocatoria, modelo de solicitude, etc.) pode consultarse no taboleiro de anuncios do Centro Universitario da Defensa da Escola Naval Militar (praza de España, s/n, 36920 Marín, Pontevedra) así como na páxina web do Centro Universitario da Defensa (http://cud.uvigo.es – Persoal – Persoal docente e investigador (PDI) – Concursos de Profesorado – Concursos actuais.

O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, e deberanse dirixir ao director do Centro Universitario da Defensa no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos previstos na convocatoria.

Marín, 8 de agosto de 2018

José María Pousada Carballo
Director do Centro Universitario da Defensa
da Escola Naval Militar de Marín