Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Venres, 21 de setembro de 2018 Páx. 43115

IV. Oposicións e concursos

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2018 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos da policía local, categoría de policía, quenda libre.

Con data do 13 de xullo de 2018 o DOG fixo pública a Orde do 4 de xullo pola que se convocou o proceso selectivo para o ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda libre, cuxo obxecto é a cobertura de 38 prazas nos concellos que se enumeraban na citada orde.

Con data do 20 de xullo de 2018, o BOE publicou o anuncio da dita convocatoria que abriu o prazo de presentación de solicitudes, rematado este prazo e de acordo co establecido no número 4 da referida Orde do 4 de xullo, esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar con carácter provisional as listas de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo convocado pola Orde do 4 de xullo de 2018 (DOG núm. 134, do 13 de xullo), así como as listas de persoas exentas e non exentas da realización da proba de coñecementos da lingua galega.

A listaxe provisional de persoas admitidas poderá consultarse a través da páxina web oficial da Academia Galega de Seguridade Pública, http://agasp.xunta.gal.

A listaxe provisional de persoas excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo I a esta resolución.

A listaxe de persoal non exento da realización da proba de coñecementos da lingua galega figura como anexo II a esta resolución.

A listaxe de persoal exento da realización da proba de coñecementos da lingua galega pode na páxina web oficial da Agasp: http://agasp.xunta.gal.

As persoas excluídas e as persoas declaradas non exentas da realización da proba de coñecementos da lingua galega disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia, para corrixir, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión ou a non exención da proba de coñecementos da lingua galega.

Dispoñen do mesmo prazo de reclamación as persoas que, tendo presentado debidamente a súa solicitude no proceso, non consten nin como admitidas nin excluídas nas listaxes publicadas.

A Estrada, 13 de setembro de 2018

Luis Menor Pérez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO I

Listaxe de persoas excluídas

Nome

Código

Alonso Riosalido, Laura

4

Cañas Gómez, Iván

3

Cardesín Moinelo, David

2

Comesaña Ambrosio, Úrsula

2

Díaz Alonso, José Luis

2

Fernández González, Manuel Enrique

2

González González, David

2

Labandeira Taibo, Francisco Javier

1

Leiro Cambeses, Yago

2

Código

Descrición

1

Taxa incorrecta

2

Debe solicitar de forma presencial o seu certificado de inexistencia de antecedentes penais

3

Instancia presentada fóra de prazo

4

Non aboou a taxa

ANEXO II

Listaxe de persoas non exentas da realización da proba
de coñecementos da lingua galega

Ablanedo Alberdi, Francisco Javier

Adarraga Martínez, Fernando

Alborés Mayán, José Antonio

Álvarez Ramallo, Alex

Argibay Doval, David

Barreiro Bernárdez, Antonio

Baz Vaquero, Carla

Bazarra Lorenzo, Manuel

Bermúdez Varela, David

Blanco Fernández, David

Botana Barreiro, Miriam

Cañellas Fernández, María Eva

Casal Codesido, Jorge Jesús

Comesaña Ambrosio, Úrsula

Costa Monteiro, Nuno Duarte

Díaz López, José Luis

Díez Martínez, Carolina

Díez Nieto, Pablo

Eiroa Louzao, Diego

Fernández Hortas, Iago

Gestal Espinosa, Rubén

Gil Rey, Manuel

Gómez Otero, Javier

Gómez Teijeira, David

González Calvo, Darío

Lagares Rocha, Juan Carlos

Lamas Agra, María

Lamas García, Yago

Llousas Fenández, Roberto José

Martínez Castro, Marcos

Martínez Rivera, Juan Pedro

Martínez Vázquez, Francisco

Méndez Castro, Diego

Méndez López, Mélanie

Miguel Alonso, Pedro

Nogueira Alonso, Marta

Núñez Martelo, Marcos

Ortigueira Outón, Iván

Padín Carballo, Javier

Parente Artime, Brais

Pazos Sieiro, Juan Antonio

Penas García, Joaquín

Perdigones López, Roberto

Pérez Larrea, Breixo

Pérez Pérez, Brais

Pernas Jorge, Rubén

Piñeiro Barros, Esteban

Regueiro Martínez, Francisco Javier

Rodríguez Gómez, Samuel

Rodríguez Pedrido, Diego

Rodríguez Vázquez, Francisco Javier

Ruido Taboada, César Augusto

Señoráns Rivas, Juan Ramón

Sotelo Fernández, Daniel

Souto del Río, Santiago

Suárez Carlín, Alejandra

Taboada Simón, Javier

Tizón Rodríguez, Pedro

Valiente Román, Francisco Javier

Vázquez Carbón, Ángel

Veiga Entenza, Beatriz

Vela Riveiro, Carlos

Villaverde Gulías, Manuel