Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 182 Luns, 24 de setembro de 2018 Páx. 43265

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Sanidade

CÉDULA do 7 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se notifica a resolución do procedemento de responsabilidade patrimonial no expediente DC-2017-00008, devolta polo servizo de Correos.

O 13 de agosto de 2018, o conselleiro de Sanidade ditou resolución relativa á reclamación de responsabilidade patrimonial por danos materiais no ámbito sanitario que formulou María Rita López González.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, notifícaselle a devandita resolución, que foi devolta polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar.

Así mesmo, e como queira que segundo o artigo 46 da devandita Lei 39/2015, do 1 de outubro, a publicación da resolución pode lesionar dereitos ou intereses lexítimos, esta cédula limitarase á publicación, como anexo, dunha somera indicación do contido do acto e do lugar onde a interesada poderá comparecer en prazo, para coñecemento do contido íntegro do devandito acto e constancia de tal coñecemento.

Lémbrase que a citada resolución pon fin á vía administrativa de acordo co disposto no artigo 114 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. Contra ela poderá interpor recurso contencioso-administrativo de acordo co que establece o artigo 14.1, na súa regra segunda, da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. O prazo será de dous meses, contados desde o día seguinte ao da notificación, de conformidade co artigo 46 da referida Lei xurisdicional.

A eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Santiago de Compostela, 7 de setembro 2018

O secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade
P.S. (Artigo 6.1.c) do Decreto 41/2003)
Ramón Martínez Blanco
Vicesecretario xeral da Consellería de Sanidade

ANEXO

Nº de expediente: DC-2017-00008.

Reclamante: María Rita López González.

Último enderezo coñecido: rúa Bernardo Cachamuiña, número 28-5º, Ourense.

Contido da notificación: resolución do conselleiro de Sanidade do 13.8.2018 relativa á reclamación de responsabilidade patrimonial por danos materiais no ámbito sanitario.

Lugar de comparecencia: Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, Edificio Administrativo de San Lázaro, 15703 Santiago de Compostela.

Prazo de comparecencia: 10 días.