Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Luns, 1 de outubro de 2018 Páx. 44194

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 25 de setembro de 2018, da Subdirección Xeral de Recursos Forestais, polo que se publica a relación de persoas solicitantes para as cales se propón provisionalmente a concesión dunha subvención ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 17, do 24 de xaneiro), e polo que se efectúa o requirimento previsto no seu artigo 24.8.

O 19 de setembro de 2018 constituíuse o órgano colexiado previsto no artigo 24.7 da Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e convócanse para o ano 2018. Este órgano ordenou, dentro de cada liña de subvencións, o conxunto de solicitudes correctamente presentadas seguindo os criterios de adxudicación establecidos no artigo 22 e emitiu, de acordo co artigo 21.4 da Lei 9/2007, un informe en que se concreta o resultado da avaliación efectuada, formulou unha proposta provisional de concesión coa relación de persoas solicitantes para as cales se propón a concesión da subvención e especifica a súa avaliación e os criterios de valoración seguidos para efectuala, concretando para cales existe suficiente dispoñibilidade orzamentaria, así como as solicitudes que deben denegarse por non emendar os defectos en prazo.

De acordo co artigo 44 da Orde do 28 de decembro de 2017, a instrución do procedemento de concesión das axudas correspondentes a esta convocatoria recae na Subdirección Xeral de Recursos Forestais.

Mediante Orde do 19 de setembro de 2018 (publicada no Diario Oficial de Galicia do 24 de setembro) modifícase a Orde do 28 de decembro de 2017.

Conforme a nova redacción dada ao número 8 do artigo 24 das bases reguladoras, esta Subdirección Xeral de Recursos Forestais procede a publicar no Diario Oficial de Galicia, como anexo deste anuncio, a relación de solicitantes para os que se propón provisionalmente a concesión da subvención.

Conforme ao artigo 40.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na relación omitiuse o código de autorización asociado a cada unha das solicitudes ao obxecto de protexer a súa privacidade. O código de autorización figura no requirimento individualizado que se dirixiu a cada solicitante proposto provisionalmente.

A todos eles requíreselles a presentación, nun prazo de quince (15) días hábiles de acordo co artigo 30.2 da Lei 39/2015, da documentación que se relaciona no anexo XIII das bases reguladoras.

O prazo contarase a partir do día seguinte ao da publicación do presente anuncio, salvo que se acceda ao requirimento individualizado antes; nese caso contarase a partir da data de acceso a este.

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2018

Belén Bris Mariño
Subdirectora xeral de Recursos Forestais

ANEXO

Relación de persoas solicitantes para as cales se propón provisionalmente a concesión dunha subvención ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018

Expediente

NIF

Liña pola que se financia

Importe da subvención

152018000003

32621944D

Liña 3-Común

775,20

152018000011

V15403363

Liña 1-Común

22.247,81

152018000033

V15298516

Liña 1-Común

20.455,00

152018000040

B70467345

Liña 1-Sofor

4.455,00

152018000068

B15956824

Liña 3-Común

1.873,37

152018000084

V15633894

Liña 1-Común

52.140,00

152018000085

B94033339

Liña 4

4.254,00

152018000087

B27442425

Liña 4

5.862,00

152018000092

E15295454

Liña 3-Común

1.922,00

152018000093

V15223787

Liña 1-Común

32.988,70

272018000014

V27146398

Liña 2-Común

30.315,70

272018000018

E27288844

Liña 2-Común

36.302,15

272018000030

V27279249

Liña 1-Común

20.420,75

272018000037

V27393842

Liña 3-Común

779,66

272018000039

V27222397

Liña 2-Común

45.060,00

272018000049

V27124809

Liña 2-Común

49.870,40

272018000053

V27255041

Liña 2-Común

23.056,75

272018000068

V27319060

Liña 2-Común

13.643,15

272018000073

V27215227

Liña 2-Común

15.330,00

272018000081

V27488709

Liña 2-Común

13.348,40

272018000087

V27038488

Liña 3-Común

3.207,90

272018000095

V27155787

Liña 1-Común

33.935,00

272018000098

V27131994

Liña 1-Común

31.180,00

272018000100

V27115120

Liña 2-Común

41.705,00

272018000103

V27370261

Liña 2-Común

10.238,50

272018000115

V27179035

Liña 2-Común

12.360,00

272018000126

V27229640

Liña 2-Común

12.145,00

272018000142

76545537L

Liña 3-Común

783,86

272018000150

V27134154

Liña 1-Común

26.250,00

272018000165

V27324763

Liña 1-Común

21.925,00

272018000166

B27495894

Liña 1-Sofor

9.443,75

272018000169

V27292135

Liña 2-Común

19.405,00

272018000182

V27221233

Liña 1-Común

35.380,00

272018000185

V27135003

Liña 1-Común

18.155,00

272018000195

V27120567

Liña 1-Común

40.700,00

272018000208

V27242916

Liña 2-Común

9.555,00

272018000213

V27138650

Liña 1-Común

17.803,80

272018000215

V27343151

Liña 2-Común

10.743,50

272018000231

V27251446

Liña 2-Común

12.990,55

272018000240

33739520S

Liña 3-Común

2.845,28

272018000243

B27468974

Liña 1-Sofor

7.480,50

272018000244

V27041235

Liña 2-Común

51.868,70

272018000248

V27135649

Liña 3-Común

5.747,24

272018000254

V27283498

Liña 2-Común

15.703,70

272018000258

V27263995

Liña 2-Común

30.564,70

272018000290

33850195Z

Liña 3-Común

765,72

272018000292

V27166032

Liña 2-Común

7.297,50

272018000293

V27145879

Liña 2-Común

33.933,90

272018000295

B27284835

Liña 4

13.026,00

272018000301

V27213297

Liña 2-Común

43.100,60

272018000305

V27407816

Liña 3-Común

2.479,88

272018000310

V27138544

Liña 3-Común

3.018,00

272018000323

V27154152

Liña 3-Común

8.491,24

272018000334

V27112721

Liña 2-Común

27.665,00

272018000338

V27166461

Liña 3-Común

2.582,00

322018000002

V32223026

Liña 1-Común

19.045,00

322018000007

V32281958

Liña 1-Común

77.444,25

322018000009

V32187619

Liña 1-Común

31.376,40

322018000020

V32265431

Liña 1-Común

14.913,70

322018000029

V32336083

Liña 1-Común

8.806,50

322018000032

V32188930

Liña 1-Común

18.375,00

322018000035

E32185605

Liña 1-Común

40.810,00

322018000044

V32241630

Liña 1-Común

23.395,00

322018000045

V32316416

Liña 1-Común

6.765,00

322018000048

V32208068

Liña 1-Común

26.191,50

322018000049

V32223315

Liña 1-Común

6.024,09

322018000051

V32187478

Liña 1-Común

33.439,75

322018000052

V32026411

Liña 1-Común

23.928,80

322018000058

V32272734

Liña 1-Común

8.025,01

322018000064

E32291569

Liña 2-Común

49.450,45

322018000069

V32172918

Liña 1-Común

12.260,00

322018000072

V32337487

Liña 1-Común

8.375,00

322018000073

V32283020

Liña 1-Común

10.831,33

322018000075

V32441966

Liña 1-Común

7.665,00

322018000078

V32147779

Liña 1-Común

29.315,00

322018000081

E32303109

Liña 1-Común

14.535,00

322018000082

V32183477

Liña 2-Común

16.990,75

322018000088

V32439309

Liña 1-Común

6.015,00

322018000090

V32177842

Liña 1-Común

19.055,00

322018000096

V32207961

Liña 1-Común

27.956,00

322018000101

E32186546

Liña 2-Común

21.959,25

322018000116

V32217473

Liña 1-Común

40.477,67

322018000118

V32217184

Liña 1-Común

10.255,00

322018000119

V32135097

Liña 2-Común

10.775,00

322018000123

V32268963

Liña 1-Común

5.765,00

322018000127

V32184384

Liña 1-Común

19.171,40

322018000128

V32181133

Liña 1-Común

42.280,00

322018000132

V32213639

Liña 1-Común

19.990,00

322018000136

V32196222

Liña 1-Común

25.866,24

322018000138

34906985T

Liña 2-Común

50.453,70

322018000143

V32122475

Liña 2-Común

76.175,00

322018000147

V32141095

Liña 1-Común

29.840,00

322018000152

V32332611

Liña 1-Común

11.264,53

322018000156

V32437998

Liña 1-Común

11.496,27

322018000160

V32408320

Liña 2-Común

17.555,00

322018000171

V32155962

Liña 1-Común

43.575,00

322018000183

V32187791

Liña 1-Común

36.980,00

322018000186

V32201261

Liña 1-Común

22.521,40

322018000191

V32252595

Liña 1-Común

18.947,57

322018000196

V32189789

Liña 1-Común

28.305,00

322018000198

V32268773

Liña 1-Común

8.775,00

322018000205

V32241028

Liña 1-Común

14.165,00

322018000211

V32169344

Liña 1-Común

48.963,65

322018000214

V32359465

Liña 1-Común

12.265,00

322018000218

V32225104

Liña 1-Común

15.077,22

322018000223

V32160483

Liña 2-Común

5.794,81

322018000225

V32199911

Liña 1-Común

9.178,35

322018000227

V32168775

Liña 1-Común

17.255,00

322018000229

V32229627

Liña 1-Común

14.005,00

322018000234

V32221335

Liña 1-Común

15.125,00

322018000235

V32133779

Liña 1-Común

21.291,63

322018000238

V32187957

Liña 1-Común

15.555,12

322018000256

V32290363

Liña 1-Común

16.755,00

322018000258

V32280901

Liña 1-Común

34.860,50

322018000267

V32233462

Liña 2-Común

56.415,00

322018000279

V32300329

Liña 1-Común

19.525,00

322018000299

E32256471

Liña 1-Común

13.115,00

322018000304

V32240806

Liña 2-Común

7.215,00

322018000305

V32168395

Liña 1-Común

8.085,00

322018000307

V32196990

Liña 1-Común

10.475,00

322018000333

V32212656

Liña 1-Común

6.335,00

322018000342

E32223760

Liña 1-Común

8.600,00

322018000357

V32203432

Liña 1-Común

44.515,00

322018000361

V32211435

Liña 1-Común

12.249,15

322018000375

V32383051

Liña 1-Común

12.785,00

322018000377

V32266249

Liña 1-Común

22.195,00

322018000378

V32160640

Liña 1-Común

18.755,00

322018000385

V32267395

Liña 3-Común

2.858,00

322018000401

V32221640

Liña 1-Común

16.015,00

322018000405

V32239527

Liña 1-Común

14.920,00

322018000410

V32149049

Liña 1-Común

58.340,00

322018000417

V32214462

Liña 1-Común

7.455,00

362018000010

V36302016

Liña 1-Común

13.075,00

362018000017

V36296176

Liña 1-Común

15.891,45

362018000025

V36110377

Liña 1-Común

45.475,61

362018000026

V36156461

Liña 2-Común

10.255,00

362018000030

V36060044

Liña 1-Común

36.925,00

362018000036

V36321842

Liña 1-Común

17.465,00

362018000045

V36041986

Liña 1-Común

13.775,00

362018000049

V36052603

Liña 1-Común

14.896,95

362018000058

V36054526

Liña 1-Común

13.874,20

362018000059

V36165140

Liña 2-Común

13.027,50

362018000062

V36157998

Liña 2-Común

22.445,00

362018000068

V36137883

Liña 1-Común

17.755,00

362018000079

V36110856

Liña 1-Común

5.760,56

362018000085

V36330421

Liña 1-Común

15.007,10

362018000086

V36039410

Liña 1-Común

15.550,00

362018000094

V36761880

Liña 1-Común

8.670,00

362018000111

V36103570

Liña 1-Común

15.430,35

362018000117

B94105814

Liña 1-Sofor

14.549,32

362018000118

V36170454

Liña 1-Común

15.505,00

362018000119

B94105806

Liña 1-Sofor

22.220,36

362018000127

V36357317

Liña 3-Común

3.039,72

362018000143

V36303287

Liña 1-Común

20.594,05

362018000154

V36058220

Liña 1-Común

7.757,75

362018000158

V36037562

Liña 3-Común

3.450,00

362018000169

B94128394

Liña 1-Sofor

10.355,00

362018000173

V36219343

Liña 2-Común

13.655,00

362018000187

V36053734

Liña 1-Común

22.056,10

362018000196

V36109742

Liña 2-Común

16.140,00

362018000217

V36336063

Liña 2-Común

11.780,00

362018000225

V36716165

Liña 3-Común

7.051,02

362018000227

V36049641

Liña 3-Común

3.867,34

362018000235

V36027670

Liña 1-Común

17.157,50

362018000243

V36207777

Liña 1-Común

15.185,00

362018000246

V36111730

Liña 1-Común

47.546,35

362018000248

V36108421

Liña 3-Común

2.422,52

362018000252

V36129252

Liña 1-Común

15.120,00

362018000253

V36101152

Liña 1-Común

15.834,46

362018000255

V36061869

Liña 1-Común

45.579,95

362018000257

V36308211

Liña 1-Común

15.525,50

362018000263

V36132017

Liña 1-Común

19.583,70

362018000281

V36156214

Liña 3-Común

6.310,00