Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 189 Mércores, 3 de outubro de 2018 Páx. 44758

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Portos de Galicia

RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2018 pola que se fai pública a formalización de varios contratos de obras, non suxeitos a regulación harmonizada.

En cumprimento do disposto no artigo 154.2 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a formalización dos seguintes contratos administrativos de obras:

A) Pantaláns para embarcacións de acuicultura no porto de Vilaxoán (Pontevedra).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Portos de Galicia.

b) Dependencia que impulsa o expediente: Área de Infraestruturas, Medio Ambiente e Seguridade.

c) Dependencia que tramita o expediente: División de Contratación.

d) Clave do expediente: 6/2018/CNTOB.

e) Enderezo da internet do perfil de contratante: www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=271896

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: administrativo de obra.

b) Descrición do obxecto: pantaláns para embarcacións de acuicultura no porto de Vilaxoán.

c) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia número 37.

d) Data de publicación do anuncio de licitación: 21 de febreiro de 2018.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria e documentalmente simplificada.

b) Procedemento: aberto con varios criterios de valoración (multicriterio).

4. Valor estimado do contrato: 799.195,99 euros, IVE excluído.

5. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 726.541,81 euros. Importe total: 879.115,59 euros.

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 29 de agosto de 2018.

b) Data de formalización do contrato: 20 de setembro de 2018

c) Contratista: Construcciones López Cao, S.L.

d) Nacionalidade: española.

e) Importe ou canon de adxudicación. Importe neto: 593.950,00 euros. Importe total: 718.679,50 euros.

f) Tipo de oferta adxudicataria: solución base.

g) Vantaxes da oferta adxudicataria: por ser a oferta economicamente máis vantaxosa, ao obter a maior puntuación, en aplicación dos criterios de adxudicación referidos no número 9 do cadro de características do contrato, de entre os recollidos na cláusula 3.6.2 do prego tipo de cláusulas administrativas particulares.

B) Pantaláns para embarcacións pesqueiras no porto de Porto do Son (A Coruña).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Portos de Galicia.

b) Dependencia que impulsa o expediente: Área de Infraestruturas, Medio Ambiente e Seguridade.

c) Dependencia que tramita o expediente: División de Contratación.

d) Clave do expediente: 7/2018/CNTOB.

e) Enderezo da internet do perfil de contratante: www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=276364

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo de contrato: administrativo de obra.

b) Descrición do obxecto: pantaláns para embarcacións pesqueiras no porto de Porto do Son.

c) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia número 39.

d) Data de publicación do anuncio de licitación: 23 de febreiro de 2018.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria e documentalmente simplificada.

b) Procedemento: aberto con varios criterios de valoración (multicriterio).

4. Valor estimado do contrato: 507.226,61 euros, IVE excluído.

5. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 507.226,61 euros. Importe total: 613.744,20 euros.

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 29 de agosto de 2018.

b) Data de formalización do contrato: 20 de setembro de 2018.

c) Contratista: Construcciones López Cao, S.L.

d) Nacionalidade: española.

e) Importe ou canon de adxudicación. Importe neto: 403.150,00 euros. Importe total: 487.811,50 euros.

f) Tipo de oferta adxudicataria: solución base.

g) Vantaxes da oferta adxudicataria: por ser a oferta economicamente máis vantaxosa, ao obter a maior puntuación, en aplicación dos criterios de adxudicación referidos no número 9 do cadro de características do contrato, de entre os recollidos na cláusula 3.6.2 do prego tipo de cláusulas administrativas particulares.

C) Ampliación e novo peche das instalacións do PBIP no porto da Pobra do Caramiñal (A Coruña).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Portos de Galicia.

b) Dependencia que impulsa o expediente: Área de Infraestruturas, Medio Ambiente e Seguridade.

c) Dependencia que tramita o expediente: División de Contratación.

d) Clave do expediente: 5/2018/CNTOB.

e) Enderezo da internet do perfil de contratante: www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=271901

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo de contrato: administrativo de obras.

b) Descrición do obxecto: ampliación e novo peche das instalacións do PBIP no porto da Pobra do Caramiñal.

c) Medio de publicación dos anuncios de licitación e adxudicación: perfil de contratante.

d) Data de publicación do anuncio de licitación: 16 de febreiro de 2018.

e) Data de publicación do anuncio de adxudicación: 29 de agosto de 2018.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria e documentalmente simplificada.

b) Procedemento: negociado, por razón da contía, e sistema unicriterio (prezo).

4. Valor estimado do contrato: 198.682,52 euros, IVE excluído.

5. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 198.682,52 euros. Importe total: 240.405,85 euros.

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 29 de agosto de 2018.

b) Data de formalización do contrato: 20 de setembro de 2018.

c) Contratista: Prace, Servicios y Obras, S.A.

d) Nacionalidade: española.

e) Importe ou canon de adxudicación. Importe neto: 163.118,35 euros. Importe total: 197.373,20 euros.

f) Tipo de oferta adxudicataria: solución base.

g) Vantaxes da oferta adxudicataria: por ser a oferta economicamente máis vantaxosa, ao obter a maior puntuación, en aplicación do criterio de adxudicación establecido no número 11.1 do cadro de características do contrato.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2018

José Juan Durán Hermida
Presidente de Portos de Galicia