Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 195 Xoves, 11 de outubro de 2018 Páx. 45544

III. Outras disposicións

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2018, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a comercialización do turismo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 22, do 31 de xaneiro).

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na administración pública galega, así como no artigo 25 das bases reguladoras da convocatoria,

RESOLVO:

Facer público no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Axencia Turismo de Galicia (http://www.turismo.gal) o resultado do proceso de concesión das subvencións previstas con cargo á aplicación orzamentaria 04.A2.761A.770.0, proxecto 2016 00007, dotada cun crédito orzamentario de 666.667 euros, que figuran no anexo desta resolución, concedidas ao abeiro da Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a comercialización do turismo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2018. Do orzamento indicado o 75 % finánciase con fondos Feader, o 22,5 % con fondos propios da Comunidade Autónoma de Galicia e o 2,5 % con fondos do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA).

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2018

Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia

ANEXO

Subvencións á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto
e compartir instalacións e recursos

Solicitante

NIF

Actuación

Subvención concedida

Feader 75 %

MAPAMA 2,5 %

Turismo Galicia 22,5 %

Do Artesanato CAC, S.L.

B15644255

Senda das estrelas, a Muxía e Porto do Son

29.750,00

22.312,50

743,75

6.693,75

Arenaria Coordinacion, S.L.U.

B27727635

Turismo científico: destino Galicia

3.456,71

2.592,53

86,42

777,76

Soldesinhos, S.L.

B70213764

Alavou turismo creativo

20.748,00

15.561,00

518,70

4.668,30

NCC Galicia, S.L.

B15995590

Ruta fotográfica única en Fisterra

25.130,00

18.847,50

628,25

5.654,25

Mónica Seoane Castromil

33297058G

Veinte por vinte

27.825,87

20.869,40

695,65

6.260,82

Pazo do Río, S.L.

B70269717

Adentrarse nun pazo galego (s. XVI)

29.421,00

22.065,75

735,53

6.619,72

Carmen Vázquez Piñeiro

34252402C

Paseos heroicos entre viñedos

30.000,00

22.500,00

750,00

6.750,00

Inter-Anima Events, S.L.

B27443225

Galicia, día a día os 365 días

30.000,00

22.500,00

750,00

6.750,00

A Fraga da Pena Petada, S.L.

B32338832

Segredos de Trevinca II: maquis, lobos e estrelas

4.905,26

3.678,95

122,63

1.103,68

Tierra y Mar Multiaventura, S.L.U.

B27753573

Deslízate e descobre

28.293,04

21.219,78

707,33

6.365,93

Piragüilla, S.C.

J36492759

Máis que un camiño

13.871,13

10.403,35

346,78

3.121,00

Social Blue Markets, S.L.

B27775097

Turismo científico no Parque Nacional das Illas Atlánticas e área e influencia socioeconómica

29.400,00

22.050,00

735,00

6.615,00

Buscando el Norte, S.L.

B36329001

Desenvolvemento e promoción de tres produtos turísticos: turismo mariñeiro, camiño francés e paseando entre viñedos

29.680,00

22.260,00

742,00

6.678,00

Simply Travel, S.L.U.

B70382395

Erasmus passport

15.514,36

11.635,77

387,86

3.490,73

Babadiva, S.L.

B36943579

Rumbo á biodiversidade

8.631,81

6.473,86

215,80

1.942,15

Fundación Galifornia Foundation

G27837715

Galifornia «A ruta» (Galifornia route)

28.910,00

21.682,50

722,75

6.504,75