Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 196 Luns, 15 de outubro de 2018 Páx. 45749

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario diplomado sanitario.

De conformidade co previsto na base oitava da Resolución do 20 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 227, do 29 de novembro), pola que se aproban as bases do procedemento de concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia, valoradas as reclamacións presentadas contra a Resolución do 16 de xullo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 141, do 24 de xullo), pola que se publicaron as puntuacións e destinos provisionais obtidos, este centro directivo, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Declarar resolto definitivamente o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario diplomado sanitario, coa adxudicación dos destinos que se indican no anexo desta resolución.

Segundo. As listas coas puntuacións e, de ser o caso, os destinos definitivos asignados en cada unha das categorías, atópanse publicadas, a disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a concursante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Terceiro. De conformidade co previsto na base novena da Resolución do 20 de novembro de 2017, os/as concursantes que obteñan praza deberán cesar na que, de ser o caso, desempeñen, dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique esta resolución.

Por necesidades organizativas e co obxecto de preservar o normal funcionamento das institucións sanitarias no proceso de incorporación dos/das profesionais como consecuencia da resolución deste proceso, os/as profesionais que estean a prestar os seus servizos no Sistema público de saúde de Galicia cesarán o primeiro día hábil seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. A toma de posesión da nova praza debe efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e a adxudicada son da mesma área de saúde, no prazo de quince días hábiles se as prazas son de distinta área de saúde dentro do Servizo Galego de Saúde, ou no prazo dun mes se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde.

No caso de que a adxudicación da praza supoña o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

Quinto. O persoal da categoría de enfermeiro/a que estea a participar no concurso específico para o ingreso na categoría de enfermeiro/a especialista convocado por Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 21 de marzo de 2018, e obteña destino neste concurso de traslados nunha Estrutura de Xestión Integrada distinta á de orixe, poderá renunciar ao novo destino obtido. Neste suposto continuará a desenvolver as súas funcións no destino de orixe ata a resolución do concurso específico.

Para tal efecto, logo de publicada no Diario Oficial de Galicia a resolución definitiva do concurso de traslados deberá manifestar, de modo expreso, a súa opción.

Se opta pola incorporación ao destino obtido no concurso de traslados quedará excluido do concurso específico para o ingreso na categoría de enfermeiro/a especialista, toda vez que as bases deste último proceso exixen como requisito o mantemento polo/a profesional, ata a toma de posesión, do destino definitivo na Estrutura de Xestión Integrada en que se ofertou a praza.

O persoal da categoría de enfermeiro/a que estea a participar no concurso específico para o ingreso na categoría de enfermeiro/a especialista convocado por Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 21 de marzo de 2018, e obteña destino definitivo nun centro da mesma Estrutura de Xestión Integrada na que presta actualmente servizos, deberá tomar posesión do destino obtido no concurso de traslados consonte o procedemento e prazos xerais de incorporación.

Sexto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpoñer recurso de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir da mesma data.

Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2018

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Destinos adxudicados por categoría

ENFERMEIRO/A

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*073Y

ABAL PARADELA, ELISA

58000011

EOXI de Vigo

Tui

Mañá

Tui

*257E

ABAL SENIN, ANA MARIA

703300011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía-Vilaxoán

Mañá

Vilagarcía de Arousa

*488F

ABELAIRAS CADAHIA, CRISTINA

25500011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Guitiriz-Parga

Mañá

Guitiriz

*476E

ABELEDO VAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN

26700011

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Mañá

Lalín

*503A

ABELLEIRA DANS, JOSEFA

48100011

EOXI de Santiago de Compostela

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

*115R

ABRUÑEDO GUILLAN, JORGE

70500010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.-Vigo

-

Vigo

*293A

ABUIN GARCIA, JOSE LUIS

39000011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

O Corgo

Mañá

Corgo, O

*994K

ACUÑA DE LA FUENTE, GLORIA DEL CARMEN

19700011

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

*202E

ADAN DORRIBO, ROSA MARY

5100011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz

Mañá

Allariz

*649R

AGOURE CONDE, MARIA DE LOS ANGELES

43000012

EOXI da Coruña

Os Mallos

Tarde

Coruña, A

*115R

AGUIÑO PORTELA, MARIA CARMEN

39400011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

O Grove

Mañá

Grove, O

*452A

ALBELA SILVA, GEMMA

59500011

EOXI de Santiago de Compostela

Vedra

Mañá

Vedra

*933J

ALDAO PAMPIN, MARIA ISABEL

51800013

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

*984X

ALDREY REY, TOMAS

54300010

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba PAC

-

Santa Comba

*305J

ALENDE MACEIRA, M. JOSE

19800011

EOXI de Santiago de Compostela

Conxo

Mañá

Santiago de Compostela

*186S

ALFONSIN GEY, MARIA DEL PILAR

44300011

EOXI de Santiago de Compostela

Padrón

Mañá

Padrón

*153E

ALFONSO NOAL, CELIA

48100011

EOXI de Santiago de Compostela

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

*150Q

ALLER FERNANDEZ, CECILIA

6200012

EOXI da Coruña

Arteixo

Tarde

Arteixo

*368E

ALLO IGLESIAS, EVA MARIA

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*918L

ALONSO BURGER, NURIA

56500011

EOXI de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

*209R

ALONSO GARCIA, MARIA JOSE

26200011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

*740A

ALONSO MOUZO, ROSA MARIA

51900012

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

*981C

ALONSO RINCON, CELSA

10300010

EOXI de Santiago de Compostela

Bertamiráns PAC

-

Ames

*452F

ALVAREZ ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN

48400012

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Tarde

Lugo

*873Q

ALVAREZ BLANCO, DOMINGO CARLOS

51500011

EOXI de Santiago de Compostela

Rodeiro

Mañá

Rodeiro

*871S

ALVAREZ CARBALLIDO, ROCIO

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*274D

ALVAREZ CASTRO, MARIA NATIVIDAD

19600011

EOXI de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

*275J

ALVAREZ GIRALDEZ, CARLOS

1100011

EOXI de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

*820P

ALVAREZ GIRALDEZ, MARIA SARA

703100011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Forcarei-Soutelo

Mañá

Forcarei

*321C

ALVAREZ LOPEZ, MARIA ROSARIO

25200012

EOXI de Vigo

Gondomar

Tarde

Gondomar

*948X

ALVAREZ SOS, MARIA MAR

10500010

EOXI da Coruña

Betanzos PAC

-

Betanzos

*023W

ALVEDRO ALVAREZ, JOSE FRANCISCO

30300011

EOXI de Santiago de Compostela

Mazaricos

Mañá

Mazaricos

*033C

AMADO ALLER, CARMEN

22200012

EOXI da Coruña

Elviña-Mesoiro

Tarde

Coruña, A

*463S

AMADO CARNEIRO, SATURNINO

14800010

EOXI da Coruña

Carballo PAC

-

Carballo

*113Y

ANDION LOPEZ, M. LUISA MARGARITA

2600013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

*145C

ANDON RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA

23600012

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Tarde

Lugo

*107M

ANDRADE GARCIA, MARIA PILAR

100011

EOXI de Santiago de Compostela

A Baña

Mañá

Baña, A

*555W

ANEIROS BREIJO, ROSA MARIA

54000011

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

Coruña, A

*954F

ANGUEIRA CASTELO, CELSA

2600012

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Tarde

Pontevedra

*683F

ARADAS PEREIRO, BEGOÑA

41400011

EOXI da Coruña

Oleiros-Santa Cruz-Mera

Mañá

Oleiros

*507Z

ARANTON AREOSA, LUIS FERNANDO

36200011

EOXI de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

*423R

ARBOIRO GARCIA, MARIA ELVIRA

72500010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Foz

-

Foz

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*218R

ARBOIRO LINARES, MILAGROS

43600011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei

Mañá

Outeiro de Rei

*475T

ARCE HIDALGO, CATALINA

1700013

EOXI de Vigo

A Guarda

Desprazable

Guarda, A

*155G

ARCOS FUENTES, MARIA CRISTINA

14900011

EOXI de Ferrol

Cariño

Mañá

Cariño

*436R

ARES MARTINEZ, ANA MARIA

62600011

EOXI da Coruña

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

*913G

ARES PEREZ, ESTEFANIA

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*133H

ARIAS FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

23800011

EOXI de Santiago de Compostela

Folgueiras-Calo

Mañá

Teo

*033P

ARIAS VILLANUEVA, ALEXANDRA

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

*306T

ARMAS LOPEZ, MARIA ELVIRA

6300010

EOXI da Coruña

Arteixo PAC

-

Arteixo

*150T

ARRIARAN PEREZ, MARIA VICTORIA

53300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

San Roque

Mañá

Lugo

*911K

ARRIBAS GONZALEZ, MARIA DOLORES

59300011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Mañá

Ourense

*537P

ARROJO FARELO, MARIA RAMONA

2400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

*534E

ARROJO REAL, MARIA TERESA

23600011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Mañá

Lugo

*150G

ASOREY BREA, ANA MARIA

1200011

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Mañá

Estrada, A

*144D

BALADO LOPEZ, SALOME

54900013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Desprazable

Sanxenxo

*566L

BALDOMAR OBELLEIRO, RUBEN

62600011

EOXI da Coruña

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

*618Q

BALIÑO VAZQUEZ, ARTURO

33900011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Monterrei-Albarellos

Mañá

Monterrei

*729B

BALLESTA SAETA, MARIA MERCEDES

13400010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cambados PAC

-

Cambados

*816Q

BALOIRA NOGUEIRA, MARIA CARMEN

19800011

EOXI de Santiago de Compostela

Conxo

Mañá

Santiago de Compostela

*870S

BARBOSA ALVAREZ, MANUEL ANGEL

58000011

EOXI de Vigo

Tui

Mañá

Tui

*156H

BARREIRA SANCHEZ, MIGUEL

63100011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Viveiro

Mañá

Viveiro

*758N

BARREIRO BELLO, JOSE MARIA

30200011

EOXI da Coruña

Matogrande

Mañá

Coruña, A

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*753M

BARREIRO BUSTO, MANUELA

28700011

EOXI de Santiago de Compostela

Lousame

Mañá

Lousame

*644F

BARREIRO COUTO, SANTIAGO

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*312B

BARREIRO OLVEIRA, CARMEN

45800012

EOXI de Santiago de Compostela

A Pobra do Caramiñal

Tarde

Pobra do Caramiñal, A

*599Z

BARROS CARBALLO, MARIA ANGELES

2600013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

*189A

BARROS MOSTEIRO, MARIA TERESA

47000011

EOXI de Santiago de Compostela

Pontecesures

Mañá

Pontecesures

*409T

BASCOY MACEIRAS, PASTORA

54000012

EOXI da Coruña

San Xosé

Tarde

Coruña, A

*807E

BELLO BELLO, VICENTE

46800010

EOXI da Coruña

Ponteceso PAC

-

Ponteceso

*668V

BENTO RODRIGUEZ, CARMEN MARIA

70500010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.-Vigo

-

Vigo

*725F

BERMUDEZ CALVAR, MARIA DEL CARMEN

32100011

EOXI de Vigo

Moaña-Domaio

Mañá

Moaña

*561M

BERNARDO AGULLA, SONIA CRISTINA

27700013

EOXI de Vigo

Lavadores

Desprazable

Vigo

*296F

BLANCO CENTENO, ANA MARIA

54000011

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

Coruña, A

*541P

BLANCO FRANCO, MARIA ESTHER

16600011

EOXI de Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

*862R

BLANCO GOMEZ, MARIA ANGELES

44900011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Pantón

Mañá

Pantón

*036E

BLANCO IGLESIAS, MARIA ELENA

3500011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

*082D

BLANCO PEREZ, MARIA DEL CARMEN

8400013

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Barbadás-A Valenza

Desprazable

Barbadás

*954S

BLANCO SANTOS, ASUNCION AMELIA

10500010

EOXI da Coruña

Betanzos PAC

-

Betanzos

*283J

BOLADO RODRIGUEZ, MARIA AMPARO

47800011

EOXI de Vigo

Porriño

Mañá

Porriño, O

*571Z

BONET MARTINEZ, JOAQUINA

50700012

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Tarde

Ribeira

*920A

BORRAJO CID, MARIA SOLEDAD

43100011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Os Peares

Mañá

Peroxa, A

*517R

BORRAS FORMOSO, M. CONCEPCION VICTORI

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*582H

BOULLOSA PAZOS, LOURDES

2600011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Mañá

Pontevedra

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*151P

BOUZA FERNANDEZ, ANA MARIA

14000010

EOXI de Vigo

Cangas-Moaña PAC

-

Cangas, Moaña

*772Q

BOUZAS CARNEIRO, MARIA TRINIDAD

49600011

EOXI de Santiago de Compostela

Rianxo

Mañá

Rianxo

*658V

BOUZAS VITUREIRA, MARIA JOSE

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*500S

BRENLLA AMEIJEIRAS, DOLORES

64300011

EOXI da Coruña

Zas

Mañá

Zas

*597H

BRIGOS PEDROUZO, ANA MARIA

46400011

EOXI de Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

*730W

BUA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

19700012

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

*912R

BUGARIN AREAL, MARIA LUZ

52400011

EOXI de Vigo

Salceda de Caselas

Mañá

Salceda de Caselas

*240T

BUGARIN PUIME, MARIA JESUS

47800012

EOXI de Vigo

Porriño

Tarde

Porriño, O

*187N

CAAMAÑO BARGE, MARIA ERMITAS

59300011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Mañá

Ourense

*597Z

CAAMAÑO CARAMES, JESUS

9800011

EOXI de Santiago de Compostela

Bembibre-Val do Dubra

Mañá

Val do Dubra

*983W

CAAVEIRO AGEITOS, MARIA DOLORES

10800011

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Mañá

Boiro

*989V

CABADA ALVAREZ, MARIA JOSE

86600011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilaboa-Santa Cristina

Mañá

Vilaboa

*357K

CABADA FERNANDEZ, MERCEDES

30100011

EOXI de Vigo

Matamá

Mañá

Vigo

*319N

CABALEIRO REY, MARIA VICTORIA

1100011

EOXI de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

*303V

CABANELAS VELEIRO, ANA CLARA

19200012

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

*467R

CABRERA BALADRON, LOURDES

10400012

EOXI da Coruña

Betanzos

Tarde

Betanzos

*113N

CABRERO GONZALEZ, MARIA TRINIDAD

52800011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

San Cibrao das Viñas

Mañá

San Cibrao das Viñas

*370D

CALVO FERNANDEZ, AMPARO

58000011

EOXI de Vigo

Tui

Mañá

Tui

*310L

CALVO RUBIA, MARIA JOSEFA

1100011

EOXI de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

*023X

CALZADILLA EUGUI, MARIA PAULA

19200012

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

*962C

CAMPO MARTIN, MARIA EUGENIA

4700011

EOXI da Coruña

Adormideras

Mañá

Coruña, A

*433M

CAMPOS GARAZO, MARIA DEL CARMEN

5400011

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Milladoiro

Mañá

Ames

*986X

CAMPOS GONZALEZ, MARIA AMPARO

41000010

EOXI da Coruña

Oleiros PAC

-

Oleiros

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*231W

CAMPOS NUÑO DE LA ROSA, MARIA DE LAS MERCEDE

7700011

EOXI de Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

*078T

CANTOS MENGS, PALOMA

63100011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Viveiro

Mañá

Viveiro

*711G

CAPON DOMINGUEZ, NURIA

73300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Fonsagrada

Mañá

Fonsagrada, A

*895P

CARAMES AGUDO, MARIA BELEN

13000011

EOXI da Coruña

Camariñas

Mañá

Camariñas

*007N

CARAMES VILLAR, MARIA

2600013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

*943J

CARBAJOSA BLANCO, MARIA DEL ROSARIO

44400010

EOXI de Santiago de Compostela

Padrón PAC

-

Padrón

*398K

CARBALLEDA FERREIRO, JOSE FRANCISCO

52300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sagrado Corazón

Mañá

Lugo

*076B

CARDALDA LEIROS, MARIA RITA

6900011

EOXI de Vigo

As Neves

Mañá

Neves, As

*717T

CARRACEDO DURAN, MARIA ELENA

16900010

EOXI da Coruña

Cee PAC

-

Cee

*226L

CASADO GONZALEZ, BEGOÑA

41300011

EOXI da Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Mañá

Oleiros

*055E

CASADO SANTIAGO, MARIA CARMEN

15600011

EOXI de Vigo

Casco Vello

Mañá

Vigo

*733V

CASAL SANCHEZ, PURIFICACION

600011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Carballeira

Mañá

Ourense

*408B

CASALDERREY PIÑEIRO, MARIA TERESA

45900013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Desprazable

Poio

*254C

CASAÑAS RUA, JOSE SALVADOR

57000013

EOXI de Vigo

Tomiño

Desprazable

Tomiño

*797Q

CASAS RODRIGUEZ, PILAR

35900010

EOXI de Ferrol

Narón PAC

-

Narón

*642T

CASTEDO PENELO, EVA

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

*724J

CASTILLA ARIZA, ASUNCION

14000010

EOXI de Vigo

Cangas-Moaña PAC

-

Cangas, Moaña

*089K

CASTRO BERMUDEZ, MARIA JOSEFA

87700011

EOXI da Coruña

Arteixo-Vilarrodís

Mañá

Arteixo

*540Y

CASTRO BLANCO, MARIA DOLORES

39500010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

O Grove PAC

-

Grove, O

*134N

CASTRO CASTRO, MARIA JOSE

16500011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Catoira

Mañá

Catoira

*072W

CASTRO GONZALEZ, MARTA

15600012

EOXI de Vigo

Casco Vello

Tarde

Vigo

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*837H

CASTRO LOPEZ, MARIA LUISA

52600011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Samos

Mañá

Samos

*334E

CASTRO MENDEZ, AMALIA

62500011

EOXI da Coruña

Vilasantar

Mañá

Vilasantar

*828C

CASTRO MILLARA, JOSEFA

45500011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Pereiro de Aguiar

Mañá

Pereiro de Aguiar, O

*306X

CASTRO OTERO, ANA MARIA

19200011

EOXI de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

*557N

CASTRO PRADO, JAVIER

48400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Mañá

Lugo

*011B

CASTRO RODRIGUEZ, OTILIA

40500011

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

*621W

CASTRO VIDAL, JOSEFINA

86400011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Meaño-Dena

Mañá

Meaño

*740D

CASTRO VIEITES, MARIA ANGELES

35300010

EOXI de Santiago de Compostela

Muros PAC

-

Muros

*134R

CASTROMAN SOUTO, MARIA JOSE

13400010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cambados PAC

-

Cambados

*230K

CEDILLO BARBEITO, MARIA BEGOÑA

54000012

EOXI da Coruña

San Xosé

Tarde

Coruña, A

*747F

CHAPELA COSTAS, MARIA DEL CARMEN

20300011

EOXI de Vigo

Coruxo

Mañá

Vigo

*233N

COELLO BABARRO, MARIA HIRMA

63700012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Tarde

Xinzo de Limia

*170J

CONDE PAJARO, MONICA

35200011

EOXI de Santiago de Compostela

Muros

Mañá

Muros

*781K

CONDE PENELAS, ANA MARIA

703500011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Soutomaior-Arcade-Romariz

Mañá

Soutomaior

*867X

CONS BARREIRO, MARIA CONSUELO

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

*142N

CORDOVA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN

19700013

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Desprazable

Santiago de Compostela

*069Z

CORES GARCIA, MARIA JESUS

50700011

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Mañá

Ribeira

*192H

COROAS LOPEZ, MARIA OLGA

52100011

EOXI da Coruña

Sada

Mañá

Sada

*523J

CORRALES ORTEGA, JOSE ANGEL

400011

EOXI da Coruña

A Cabana-Nanton

Mañá

Cabana de Bergantiños

*382E

CORTES DOCE, SUSANA

42500011

EOXI de Ferrol

Ortigueira-Cariño-Mañón

Mañá

Ortigueira, Cariño, Mañón

*490G

CORTES PACIOS, MARIA VICTORIA

59800010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín PAC

-

Verín

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*024V

CORTIZAS REY, JUAN SANTIAGO

6000011

EOXI de Ferrol

Ares

Mañá

Ares

*068C

COSTA MOURIÑO, MARIA CARMEN

47700010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

-

Pontevedra

*726G

COSTA RODRIGUEZ, VICTORIA

10200011

EOXI da Coruña

Bergondo-Guisamo

Mañá

Bergondo

*716X

COSTAS GARCIA, CELIA

38600010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño PAC

-

Carballiño, O

*326W

COSTAS PEREZ, MARIA BEGOÑA

7700011

EOXI de Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

*001Y

COTON MILLAN, ROSARIO

5400011

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Milladoiro

Mañá

Ames

*789Z

COUCEIRO GADEA, TERESA

33400011

EOXI da Coruña

Monte Alto-A Torre

Mañá

Coruña, A

*216C

COUCEIRO LOPEZ, MARIA MONICA

71900010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Central de Coordinación

-

Estrada, A

*387E

COUGIL IGLESIAS, ELISA

1000011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Mañá

Ourense

*186G

COUTO MARTINEZ, MARIA

38500012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Tarde

Carballiño, O

*065Q

COUTO VAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN

24400012

EOXI de Santiago de Compostela

Fontiñas

Tarde

Santiago de Compostela

*906X

COZAR EIROA, MARIA JOSE

10400011

EOXI da Coruña

Betanzos

Mañá

Betanzos

*999K

CRENDE LAMELAS, MARIA TERESA

52100011

EOXI da Coruña

Sada

Mañá

Sada

*180B

CRUZ VEIGA, MARIA JESUS

25500011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Guitiriz-Parga

Mañá

Guitiriz

*602T

CUERDO COTON, EVARISTO

28100011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Lérez

Mañá

Pontevedra

*069F

CUESTA CALVO, MARIA LUISA

37800012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Tarde

Ourense

*185N

CUEVAS PAULOS, MARIA DEL ROCIO

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*675Q

CURES GARCIA, EVA

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*703G

DE ARAUJO FERREIRA, DELIA MARIA

9700011

EOXI de Vigo

Beiramar

Mañá

Vigo

*651E

DE CEANO-VIVAS HERNANDEZ, MARIA LUISA

51900013

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Desprazable

Vigo

*835L

DE LA FUENTE MORENO, MARIA CRISTINA

19700012

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*366R

DE LA HAZA URRUTICOECHEA, SERGIO

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*431L

DE PABLOS DUCLOS, CONCEPCION

11200012

EOXI de Vigo

Bolivia

Tarde

Vigo

*362S

DE SAN JUAN BENITO, FRANCISCA

43600011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei

Mañá

Outeiro de Rei

*678X

DEIVE REY, MARIA ANTONIA

23300010

EOXI de Ferrol

Ferrol PAC

-

Ferrol

*258F

DEL ORO SAEZ, MARIA BEGOÑA

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*127M

DEL RIO GONZALEZ, NATALIA

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*330Z

DEL RIO RODRIGUEZ, BEATRIZ

45800011

EOXI de Santiago de Compostela

A Pobra do Caramiñal

Mañá

Pobra do Caramiñal, A

*674D

DELGADO VELASCO, LUIS SANTIAGO

16000010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Castro Caldelas PAC

-

Castro Caldelas

*534R

DIAZ CABANILLAS, JOSE PABLO

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*155C

DIAZ CASTRO, ISABEL

28900010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Lugo PAC

-

Lugo

*668V

DIAZ DIAZ, MARIA PILAR

26200011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

*267J

DIAZ MELLA LOPEZ, SUSANA FANNY

11200012

EOXI de Vigo

Bolivia

Tarde

Vigo

*702N

DIAZ PEREZ, ALICIA

3500011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

*026Q

DIAZ RODRIGUEZ, DAVID

46500010

EOXI de Vigo

Ponteareas PAC

-

Ponteareas

*579Z

DIAZ RODRIGUEZ, ELVIRA

19400011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Coles

Mañá

Coles

*459G

DO CAMPO SUAREZ, MARGARITA

47900010

EOXI de Vigo

Porriño PAC

-

Porriño, O

*303B

DOBARRO GONZALEZ, MARIA DEL PILAR

30000011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maside-Dacon

Mañá

Maside

*446P

DOCAL POMBO, ALEJANDRO

46200011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Ponte Caldelas

Mañá

Ponte Caldelas

*645X

DOCAMPO CARRAL, MARIA TERESA

24600011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Forcarei

Mañá

Forcarei

*340A

DOCAMPO MILLAN, ANTONIO

62800012

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*995P

DOMINGUEZ ALVAREZ, AVELINA

58600011

EOXI de Vigo

Val Miñor

Mañá

Nigrán

*966F

DOMINGUEZ ALVAREZ, PERFECTO

56800010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Terra de Montes PAC

-

Cerdedo

*688E

DOMINGUEZ DOMINGUEZ, MARIA MILAGROS

45900011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Mañá

Poio

*874R

DOMINGUEZ FARO, PAULA

55000010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo PAC

-

Sanxenxo

*246H

DOMINGUEZ FELICIANO, FATIMA PURIFICACION

3500012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Tarde

Ourense

*053Y

DOMINGUEZ GONDA, ANA BELEN

70700010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.-Centro Itinerante (DI-MOBIL)

-

Vigo

*232K

DOMINGUEZ GONZALEZ, MARIA DOLORES

13300012

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Tarde

Cambados

*916H

DOMINGUEZ LAREDO, MARIA DE LOS ANGELES

47700010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

-

Pontevedra

*392W

DOMINGUEZ PENELAS, MARINA TERESA

51900011

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

*836V

DOMINGUEZ PEREZ, ANGEL

57000013

EOXI de Vigo

Tomiño

Desprazable

Tomiño

*946E

DOMINGUEZ RIOS, MARIA ISABEL

19700011

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

*252Q

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, JOSEFA CARLOTA

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*335M

DONO DIAZ, MARIA DE LOS ANGELES

2400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

*303V

DOPAZO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

59300012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Tarde

Ourense

*580G

DOPICO PEREZ, ANA MARIA

36200011

EOXI de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

*075C

DUBRA CABEZA, MARIA CARMEN

13700010

EOXI da Coruña

Cambre PAC

-

Cambre

*386M

ESCUDERO ALVAREZ, ANA MARIA

2600013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

*154T

ESPINO LOPEZ, OLGA

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

*751R

ESPIÑEIRA UZAL, MARIA JOSE

23300010

EOXI de Ferrol

Ferrol PAC

-

Ferrol

*226Y

ESPIÑO ABELEDO, ROCIO

47100012

EOXI de Ferrol

Pontedeume

Tarde

Pontedeume

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*264V

ESTEVEZ GONZALEZ, MARIA

40500011

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

*937E

ESTEVEZ LAMA, EVA MARIA

59700011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Mañá

Verín

*429Z

EXPOSITO RODRIGUEZ, GUADALUPE

59300011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Mañá

Ourense

*923J

FARIÑAS GARRIDO, MARIA PILAR

43200011

EOXI da Coruña

Os Rosales

Mañá

Coruña, A

*245Q

FEAL FONTE, DORINDA

47100011

EOXI de Ferrol

Pontedeume

Mañá

Pontedeume

*667D

FEIJOO FEIJOO, MARIA CONCEPCION

12500013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis

Desprazable

Caldas de Reis

*862E

FEIJOO JANEIRO, MARIA JOSE

63700011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Mañá

Xinzo de Limia

*142Y

FEIJOO RAMOS, MARIA DOLORES

3500011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

*976S

FEIJOO RODRIGUEZ, PURIFICACION

1000011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Mañá

Ourense

*909A

FEIJOO VILLANUEVA, SOFIA

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*139Z

FERNANDEZ ALDAO, MARIA DE LOS ANGELES

45000011

EOXI de Vigo

Panxón

Mañá

Nigrán

*318M

FERNANDEZ ALVAREZ, EVA

7200010

EOXI de Ferrol

As Pontes PAC

-

Pontes de García Rodríguez, As

*916F

FERNANDEZ ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN

55300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

*432J

FERNANDEZ AMADO, JOSE ANGEL

4600011

EOXI da Coruña

Acea da Ma-Culleredo-Tarrío

Mañá

Culleredo

*780B

FERNANDEZ ARIAS, JUAN VICENTE

60900011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

*698W

FERNANDEZ ARRIZABALO, MARIA

27700013

EOXI de Vigo

Lavadores

Desprazable

Vigo

*710A

FERNANDEZ BRION, BEATRIZ

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*366P

FERNANDEZ CASTRO, NIEVES

18400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Cervo-San Cibrao

Mañá

Cervo

*700Q

FERNANDEZ CORTIÑAS, MARTA

22300011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Entrimo

Mañá

Entrimo

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*601S

FERNANDEZ COUCEIRO, MARIA NATIVIDAD

19300011

EOXI da Coruña

Coiros

Mañá

Coiros

*507J

FERNANDEZ DIAZ, ORLANDA

24800011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Foz

Mañá

Foz

*153W

FERNANDEZ FERNANDEZ, HERMESINDA

2400012

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Tarde

Lugo

*959R

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA PILAR

14400011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Carballeda de Avia

Mañá

Carballeda de Avia

*261J

FERNANDEZ FERNANDEZ, RAQUEL

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*747D

FERNANDEZ FONTE, IVAN

10800011

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Mañá

Boiro

*353E

FERNANDEZ FRAGA, MARIA INES

40500011

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

*341B

FERNANDEZ FREIRE, MARIA OLIVA

19200011

EOXI de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

*277Y

FERNANDEZ GARCIA, CELIA

5800011

EOXI da Coruña

Aranga-Muniferral

Mañá

Aranga

*599Y

FERNANDEZ GARCIA, MARIA ADELINA

19600011

EOXI de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

*573Q

FERNANDEZ GIL, MARIA DE LOS ANGELES

37800011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Mañá

Ourense

*521G

FERNANDEZ LOPEZ, JULIO ABEL

85700011

EOXI de Santiago de Compostela

Galeras

Mañá

Santiago de Compostela

*474M

FERNANDEZ LOPEZ, LUCIA DEL CARMEN

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*409S

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA CLARA

43800011

EOXI de Santiago de Compostela

Outes

Mañá

Outes

*681R

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA FLORA

49600012

EOXI de Santiago de Compostela

Rianxo

Tarde

Rianxo

*168F

FERNANDEZ MARTIN, MONICA BEATRIZ

14700011

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

*226W

FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA ELIA

271700010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

-

Monforte de Lemos

*138H

FERNANDEZ PEREZ, MARIA SANDRA

10800011

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Mañá

Boiro

*373M

FERNANDEZ ROCHA, SEGUNDA

59300013

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Desprazable

Ourense

*004H

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA

51800013

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*965V

FERNANDEZ RODRIGUEZ, ROSA ANA

30100011

EOXI de Vigo

Matamá

Mañá

Vigo

*441V

FERNANDEZ ROIBAS, MARIA AURORA CARMEN

20500011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Cospeito-Muimenta

Mañá

Cospeito

*495B

FERNANDEZ ROMERO, FLORA

800010

EOXI de Vigo

A Cañiza PAC

-

Cañiza, A

*512A

FERNANDEZ TORRES, YOLANDA

13400010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cambados PAC

-

Cambados

*528R

FERNANDEZ VELANDO, MARIA BEGOÑA

24000012

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

*674Z

FERNANDEZ VELANDO, MARIA FATIMA

35800012

EOXI de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

*657F

FERRACES VAZQUEZ, MONTSERRAT

10900010

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro PAC

-

Boiro

*494M

FERREIRA CASAL, MARIA DE LOS ANGELES

1300010

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada PAC

-

Estrada, A

*935Y

FERREIRA VIDAL, MARIA

20000011

EOXI da Coruña

Coristanco

Mañá

Coristanco

*064K

FERREIRO ESTEVEZ, MARIA TERESA

37000013

EOXI de Vigo

Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

*765M

FERREIRO LOSADA, MARIA DEL CARMEN

41300012

EOXI da Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Tarde

Oleiros

*046W

FERREIRO PACHECO, JESUS ANTONIO

14700011

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

*935C

FERREIRO PACHECO, MARIA BEGOÑA

37300011

EOXI de Santiago de Compostela

Noia

Mañá

Noia

*186Z

FERREIRO SOTELO, MARIA PILAR

21000011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Cualedro

Mañá

Cualedro

*474G

FERREIROA SANCHEZ, JOSE LUIS

29800010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín PAC

-

Marín

*223X

FERRO BUGUEIRO, MARIA MERCEDES

1000011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Mañá

Ourense

*652L

FERRON NOVAIS, ANA MARIA

46600011

EOXI de Santiago de Compostela

Pontecarreira-Abella

Mañá

Frades

*092T

FIGUEIRA RODRIGUEZ, GONZALO

61100010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

*012M

FIGUEIRA VICENTE, ROSA

41200012

EOXI da Coruña

Oleiros-Perillo

Tarde

Oleiros

*615A

FIGUEIRAL CAMBA, MARIA JOSEFA

1000011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Mañá

Ourense

*364M

FIGUEROA TORRES, MARIA TERESA

13800011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Campo Lameiro

Mañá

Campo Lameiro

*184X

FILGUEIRA ABILLEIRA, ANA MARIA

54900013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Desprazable

Sanxenxo

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*581R

FONDEVILA FRANCO, MARIA DEL PILAR

31100011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Meis

Mañá

Meis

*929Y

FONTAIÑA LOPEZ, ANTONINO

16900010

EOXI da Coruña

Cee PAC

-

Cee

*755Z

FONTAN RODRIGUEZ, MARINA

4900011

EOXI de Vigo

Aldán-Hío

Mañá

Cangas

*633Q

FONTICOBA GRAÑA, GUADALUPE

41300011

EOXI da Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Mañá

Oleiros

*590Z

FORMOSO RAMIL, MARIA MONSERRAT

7100011

EOXI de Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

*043E

FRAILE SANTOS, MARIA DEL BREZO

28900010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Lugo PAC

-

Lugo

*652P

FRANCISCO MORAIS, MARIA CRUZ

59300013

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Desprazable

Ourense

*496G

FREIRE CONDE, MARTA

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

*886L

FREIRE COUCEIRO, MARIA LUISA

48400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Mañá

Lugo

*447K

FREIRE DE LA FUENTE, JOSEFA

49900010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia PAC

-

Ribadavia

*074F

GAGO GAGO, MARIA DEL CARMEN

37400010

EOXI de Santiago de Compostela

Noia PAC

-

Noia

*493C

GAGO JUSTO, MARIA ELVIRA

59700012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Tarde

Verín

*453L

GAGO LOURIDO, MARIA INMACULADA

59200010

EOXI de Santiago de Compostela

Valga-Pontecesures PAC

-

Valga

*547K

GALAN PATIÑO, MARIA JOSE

15300011

EOXI da Coruña

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

*007Z

GALDO SIERRA, MARGARITA

46700011

EOXI da Coruña

Ponteceso

Mañá

Ponteceso

*013M

GALLO GASALLA, MARIA OLIMPIA

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*239Q

GAMALLO TROITIÑO, MARIA BLANCA

81500010

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS-Pontevedra

-

Pontevedra

*582W

GARABAL MIGUEZ, MARIA LUISA

3400010

EOXI de Santiago de Compostela

A Pobra do Caramiñal PAC

-

Pobra do Caramiñal, A

*676M

GARCIA ARIAS, ANA BELEN

39500010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

O Grove PAC

-

Grove, O

*658H

GARCIA CABANAS, MARIA ELENA

1200012

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Tarde

Estrada, A

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*392P

GARCIA CABAÑEROS, GLORIA FLORENTINA

28400011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Lobios

Mañá

Lobios

*667B

GARCIA FERNANDEZ, MARIA DEL ROSARIO

72500010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Foz

-

Foz

*591B

GARCIA GARCIA, BEATRIZ

48100013

EOXI de Santiago de Compostela

Porto do Son

Desprazable

Porto do Son

*073T

GARCIA GARCIA, MARTA

271700010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

-

Monforte de Lemos

*798T

GARCIA GOSENDE, SONIA

37400010

EOXI de Santiago de Compostela

Noia PAC

-

Noia

*170A

GARCIA JANEIRO, MARIA DOLORES

5300013

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Bertamiráns

Desprazable

Ames

*169N

GARCIA JUAN, MARIA CARMEN

43300011

EOXI de Santiago de Compostela

Os Tilos

Mañá

Teo

*114L

GARCIA LORENZO, MARIA DEL CARMEN

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*281H

GARCIA MARTINEZ, MARIA ISABEL

52200010

EOXI da Coruña

Sada PAC

-

Sada

*191V

GARCIA MONTERO, MARIA LUISA

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

*906K

GARCIA MUIÑOS, MARIA LUISA

43200011

EOXI da Coruña

Os Rosales

Mañá

Coruña, A

*024D

GARCIA PEDREIRA, MARIA DOLORES

43000011

EOXI da Coruña

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

*701J

GARCIA PEREZ, MARIA DEL CARMEN

40500011

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

*328A

GARCIA PICO, ANTONIA

61300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

*585F

GARCIA RIVELA, LUCIA MARIA

50700011

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Mañá

Ribeira

*783S

GARCIA RODRIGUEZ, MARIA JESUS

10700011

EOXI de Santiago de Compostela

Boimorto

Mañá

Boimorto

*920P

GARCIA ROMERO, CRISTINA MARIA

43800011

EOXI de Santiago de Compostela

Outes

Mañá

Outes

*241C

GARCIA ROSALES, MARIA VICTORIA

29700011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín

Mañá

Marín

*917J

GARCIA SANTOS, MARIA DEL CARMEN

19700012

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

*890B

GARCIA SUAREZ, MARIA ESTHER

41200011

EOXI da Coruña

Oleiros-Perillo

Mañá

Oleiros

*094W

GARCIA VICENTE, LUISA

85700011

EOXI de Santiago de Compostela

Galeras

Mañá

Santiago de Compostela

*838S

GARCIA VILLAR, ISAURA

26700011

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Mañá

Lalín

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*697H

GAREA REY, MARIA DEL CARMEN

51800013

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

*708R

GARRIDO GARRIDO, MONTSERRAT

26700011

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Mañá

Lalín

*038V

GENDE GARCIA, ESTHER

17700011

EOXI da Coruña

Cerceda-A Silva

Mañá

Cerceda

*998E

GERPE CANCELA, MARIA SOLEDAD

54300010

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba PAC

-

Santa Comba

*041M

GESTO REAL, ANA MARIA

14700012

EOXI da Coruña

Carballo

Tarde

Carballo

*659K

GIL CAMPO, MARIA DEL CARMEN

19600011

EOXI de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

*466Z

GIL CANABAL, MARIA DEL PILAR

1300010

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada PAC

-

Estrada, A

*758Z

GIL RIOS, MARIA ISABEL

41600010

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes PAC

-

Ordes

*354D

GIL RODRIGUEZ, MARIA DE LA CRUZ

54200011

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

*093E

GOMEZ BARREIRO, CARMEN

34300011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Moraña

Mañá

Moraña

*976G

GOMEZ BLANCO, MARIA JOSE

47900010

EOXI de Vigo

Porriño PAC

-

Porriño, O

*956B

GOMEZ CAMPOS, MARIA DEL SOL

9700011

EOXI de Vigo

Beiramar

Mañá

Vigo

*210F

GOMEZ DIAZ, MARIA JOSE

54200011

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

*812V

GOMEZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER

33400011

EOXI da Coruña

Monte Alto-A Torre

Mañá

Coruña, A

*249L

GOMEZ PUÑAL, MARIA DEL CARMEN

22700011

EOXI da Coruña

Federico Tapia

Mañá

Coruña, A

*225J

GOMEZ SANCHEZ, MARIA DEL PUERTO

4500012

EOXI da Coruña

Acea da Ma-Culleredo

Tarde

Culleredo

*151G

GOMEZ VAZQUEZ, SONIA

56500012

EOXI de Vigo

Teis

Tarde

Vigo

*276T

GOMEZ ZARATEGUI, DAVID JOAQUIN

12500011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis

Mañá

Caldas de Reis

*538P

GOMEZ ZINCKE, JUAN MARCOS

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*522G

GONZALEZ BARREIRO, MARIA LUISA

3500012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Tarde

Ourense

*370A

GONZALEZ BELLO, MARIA ELENA

34500011

EOXI de Vigo

Mos

Mañá

Mos

*521E

GONZALEZ BERNARDEZ, JUAN

71900010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Central de Coordinación

-

Estrada, A

*434L

GONZALEZ BERNARDEZ, MARIA BELEN

10600011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Boborás

Mañá

Boborás

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*800V

GONZALEZ BUDIÑO, EUGENIA

24400011

EOXI de Santiago de Compostela

Fontiñas

Mañá

Santiago de Compostela

*070Z

GONZALEZ CACHO, NATALIA

60700011

EOXI de Santiago de Compostela

Vila de Cruces

Mañá

Vila de Cruces

*506L

GONZALEZ CARBALLO, MARIA MAGDALENA

29700013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín

Desprazable

Marín

*723A

GONZALEZ CARRASCO, MARIA FRANCISCA

38900011

EOXI da Coruña

O Castrillón

Mañá

Coruña, A

*822D

GONZALEZ CASANOVA, ALEJANDRO

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

*133L

GONZALEZ CASTRO, MARIA DEL ROCIO

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*508K

GONZALEZ CORREDOIRA, JOSE ANGEL

2400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

*330W

GONZALEZ CRESPO, MARIA LUZ

59300013

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Desprazable

Ourense

*053M

GONZALEZ DIEGUEZ, MARIA SOLEDAD

19700011

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

*485W

GONZALEZ DOMINGUEZ, NIEVES

26700011

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Mañá

Lalín

*569K

GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA ESPERANZA

20800011

EOXI de Vigo

Covelo

Mañá

Covelo

*297Q

GONZALEZ GIL, MARIA MERCEDES

25200011

EOXI de Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

*703H

GONZALEZ GONZALEZ, MARIA MERCEDES

45900011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Mañá

Poio

*580F

GONZALEZ NISARRE, MARIA DEL CARMEN

40500012

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

*751Q

GONZALEZ NUÑEZ, CONCEPCION

58000012

EOXI de Vigo

Tui

Tarde

Tui

*929A

GONZALEZ PEREZ, EVA MARIA

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

*492Y

GONZALEZ RAMUDO, MARIA DEL CARMEN

4100011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Abadín

Mañá

Abadín

*675H

GONZALEZ RIOS, FELICISIMO VICENTE

54000011

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

Coruña, A

*898P

GONZALEZ RIOS, JOSE IGNACIO

22700012

EOXI da Coruña

Federico Tapia

Tarde

Coruña, A

*358B

GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN

33200010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos PAC

-

Monforte de Lemos

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*235C

GONZALEZ SALCEDO, ADELINA

18900011

EOXI de Vigo

Chapela

Mañá

Redondela

*397L

GONZALEZ TABOADA, MARIA CRUZ

2600012

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Tarde

Pontevedra

*306L

GONZALEZ TEMPRANO, MARIA SUSANA

41300012

EOXI da Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Tarde

Oleiros

*144R

GOSENDE TUÑAS, DOMINGA

54200011

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

*577Q

GRANDA CALDEVILLA, GEMMA

81300010

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS-A Coruña

-

Coruña, A

*665V

GRANDE SALGUEIRO, MARIA DEL PILAR

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*517E

GRAÑA GONZALEZ, MARIA ISABEL

52500011

EOXI de Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

*590S

GRELA GARDON, FRANCISCA ELENA

18900011

EOXI de Vigo

Chapela

Mañá

Redondela

*771Q

GROBA CASTRO, OLGA

19600011

EOXI de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

*197H

GUARDADO PIÑEIRO, MARIA EUGENIA

13900011

EOXI de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

*475B

GUERRA LOPEZ, MARIA INMACULADA

6200011

EOXI da Coruña

Arteixo

Mañá

Arteixo

*632W

GUERRA TURNES, DIVINA

54200011

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

*416F

GUIZAN GAYOSO, SUSANA

40500012

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

*474R

GUNTIN MATO, CELIA MARIA

61300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

*181M

GUTIERREZ FERNANDEZ, MARIA DEL ROSARIO

19700011

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

*919V

GUTIERREZ PAZOS, MARIA DOLORES

43400010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

-

Ourense

*587S

GUTIERREZ RODRIGUEZ, ROSA ANA

53100013

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*540G

HERMIDA COTO, RAQUEL

18700011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Chantada

Mañá

Chantada

*279V

HERMIDA SANCHEZ, MARIA LUISA

40500011

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

*063M

HERNANDEZ GONZALEZ, MARIA BELEN

46100011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Pol

Mañá

Pol

*153F

HERRERO COLINAS, MARIA ISABEL

32300011

EOXI de Ferrol

Moeche

Mañá

Moeche

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*593V

HERVES RODRIGUEZ, NIEVES

36800011

EOXI de Santiago de Compostela

Negreira

Mañá

Negreira

*350E

HUEROS IGLESIAS, MARIA VICTORIA

41200011

EOXI da Coruña

Oleiros-Perillo

Mañá

Oleiros

*931J

IGLESIAS ALONSO, MARIA DEL CARMEN

51900011

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

*090D

IGLESIAS CASAS, GREGORIO CESAR

59700011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Mañá

Verín

*192Z

IGLESIAS GOMEZ, MARIA CONSUELO

19700011

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

*896V

IGLESIAS MIGUEZ, ALBA MARIA

45000011

EOXI de Vigo

Panxón

Mañá

Nigrán

*101L

IGLESIAS MOURELLE, MARINA

31200011

EOXI de Santiago de Compostela

Melide

Mañá

Melide

*816D

IGLESIAS RIVAS, MARGARITA

2200011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Merca

Mañá

Merca, A

*321A

IGLESIAS VARELA, MARIA PILAR

1200011

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Mañá

Estrada, A

*142W

JANEIRO CARAMES, JOSE RAMON

1200011

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Mañá

Estrada, A

*862N

JEREZ COUSELO, LUIS SANTIAGO

1200011

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Mañá

Estrada, A

*119G

JOAQUIN SUAREZ, MANUELA

49100011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Rairiz de Veiga

Mañá

Rairiz de Veiga

*678E

JUNCAL MENENDEZ, FRANCISCO JOSE

60800011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilaboa

Mañá

Vilaboa

*886L

JUNCAL RUA, CARMEN JUDITH

13900012

EOXI de Vigo

Cangas

Tarde

Cangas

*446V

JUSTO JUSTO, MARIA DEL CARMEN

43400010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

-

Ourense

*865A

LAGARES ABELLA, ANGELES

21600011

EOXI da Coruña

Curtis-Teixeiro

Mañá

Curtis

*982W

LANDESA GARCIA, CESAR

56500011

EOXI de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

*391N

LANDIN MARTINEZ, MARIA DE LA O

62800011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

*728W

LAVANDEIRA LOPEZ, PABLO

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*809T

LAYA MIGUELEZ, MARIA JOSE

6500011

EOXI de Santiago de Compostela

Arzúa

Mañá

Arzúa

*194W

LEIRO GRANDE, MARIA DEL CARMEN

51900012

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

*476T

LEIZAN FERNANDEZ, JULIA

48400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Mañá

Lugo

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*510Y

LEMA CANAY, MARIA DEL PILAR

54700010

EOXI de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela PAC

-

Santiago de Compostela

*933J

LEMA DIAZ, MARIA MERCEDES

35700011

EOXI da Coruña

Muxía

Mañá

Muxía

*938G

LEONARDO GARCIA, MARIA DEL CARMEN

16600011

EOXI de Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

*629B

LESTA VILLAR, MARIA ROCIO

37300011

EOXI de Santiago de Compostela

Noia

Mañá

Noia

*673M

LIÑEIRA IGLESIAS, MARIA DEL CARMEN

38900011

EOXI da Coruña

O Castrillón

Mañá

Coruña, A

*361E

LISTA ALFONSO, ELENA BERTHA

62800011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

*673S

LIZ FERREÑO, ELENA

33400012

EOXI da Coruña

Monte Alto-A Torre

Tarde

Coruña, A

*166G

LLANA LARUELO, MARIA PAZ

62800012

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra

*595C

LOIS VIDAL, FERNANDO

28100011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Lérez

Mañá

Pontevedra

*479L

LOPEZ ALBARDONEDO, MARIA TERESA

42000011

EOXI de Santiago de Compostela

Oroso

Mañá

Oroso

*394Y

LOPEZ ALVAREZ, MARIA GLORIA

37000013

EOXI de Vigo

Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

*852R

LOPEZ BELLAS, MARIA ZAIDA

29500011

EOXI da Coruña

Malpica-Buño

Mañá

Malpica de Bergantiños

*695Z

LOPEZ BOLAÑO, MARIA DEL CARMEN

14800010

EOXI da Coruña

Carballo PAC

-

Carballo

*843B

LOPEZ CAMPO, ROBERTO FRANCISCO

25400010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Guitiriz PAC

-

Guitiriz

*422K

LOPEZ CARBALLAL, MARIA DOLORES

17600011

EOXI da Coruña

Cerceda

Mañá

Cerceda

*414D

LOPEZ CASTRO, LUZ MARIA

3500012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Tarde

Ourense

*421S

LOPEZ COTELO, MARIA ESTHER

54000011

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

Coruña, A

*171T

LOPEZ COUCE, XIAO

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*657B

LOPEZ DIAZ, JOSE MARIO

47200010

EOXI de Ferrol

Pontedeume PAC

-

Pontedeume

*597K

LOPEZ FOLGUEIRA, MARIA JESUS

49600012

EOXI de Santiago de Compostela

Rianxo

Tarde

Rianxo

*514V

LOPEZ GARCIA, MARIA DEL PILAR

19700012

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

*533L

LOPEZ GARCIA, MARIA ISABEL

26700012

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Tarde

Lalín

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*536H

LOPEZ GONZALEZ, MERCEDES

33100011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

*319E

LOPEZ GONZALEZ, NURIA

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*723V

LOPEZ IGLESIAS, ANA MARIA

29700011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín

Mañá

Marín

*692Q

LOPEZ LAGO, MARIA PILAR

30200011

EOXI da Coruña

Matogrande

Mañá

Coruña, A

*799V

LOPEZ LOPEZ, MARIA TERESA

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

*630Z

LOPEZ MARTINEZ, JOSE RAMON

51800013

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

*199B

LOPEZ PEREZ, MARIA BEGOÑA

7100011

EOXI de Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

*368B

LOPEZ PEREZ, MARIA DE LAS NIEVES

35800012

EOXI de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

*223B

LOPEZ RAMOS, MARIA PALOMA

43200012

EOXI da Coruña

Os Rosales

Tarde

Coruña, A

*120F

LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA BEATRIZ

10800011

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Mañá

Boiro

*018L

LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR

22800012

EOXI de Ferrol

Fene

Tarde

Fene

*578N

LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE

14100012

EOXI de Ferrol

Caranza

Tarde

Ferrol

*726F

LOPEZ RUEDA, MARIA ROSA

56000011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sober

Mañá

Sober

*960T

LOPEZ SAAVEDRA, MANUEL

11500011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Bóveda-Rubián

Mañá

Bóveda

*427H

LOPEZ SIXTO, SONIA MARIA

37400010

EOXI de Santiago de Compostela

Noia PAC

-

Noia

*597C

LOPEZ VAZQUEZ, MARIA LUZ

32100011

EOXI de Vigo

Moaña-Domaio

Mañá

Moaña

*067C

LOPEZ VILLAR, MARIA FRANCISCA

41500011

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

*766Q

LORENZO FERNANDEZ, MARIA TERESA

47900010

EOXI de Vigo

Porriño PAC

-

Porriño, O

*600Z

LORENZO MIGUEZ, MARIA DEL CARMEN

60900011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

*523D

LORENZO MIGUEZ, MERCEDES

17000011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova

Mañá

Celanova

*053V

LOSADA PEREZ, MATILDE

38500011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Mañá

Carballiño, O

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*699C

LOSADA RUIZ, MARIA TERESA

26600012

EOXI da Coruña

Labañou

Tarde

Coruña, A

*506B

LUSTRES FONTAN, RAMONA

54900013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Desprazable

Sanxenxo

*209Q

MAGDALENA BOQUETE, ESPERANZA LUCIA

54500011

EOXI de Vigo

Santa María de Oia

Mañá

Oia

*016K

MAHIA RAMOS, MARIA BELEN

31900011

EOXI da Coruña

Miño

Mañá

Miño

*793Q

MANRIQUE GONZALEZ, ANA CONCEPCION

16200011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Castro de Rei-Castro Ribeiras do Lea

Mañá

Castro de Rei

*303Y

MANSO DEIBE, MARIA ROSA

58800011

EOXI de Ferrol

Valdoviño

Mañá

Valdoviño

*735Y

MAÑA GONZALEZ, MANUEL

13900011

EOXI de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

*633S

MAÑANA LOPEZ, MARIA YOLANDA

13600012

EOXI da Coruña

Cambre

Tarde

Cambre

*293K

MARIN CANO, MARIA PILAR

31300010

EOXI de Santiago de Compostela

Melide-Toques-Santiso PAC

-

Melide

*868B

MAROÑO MARTINEZ, ANA BEATRIZ

63100012

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Viveiro

Tarde

Viveiro

*514R

MARTIN HERNANDEZ, ESMERALDA

53100013

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*415A

MARTINEZ BESTILLEIRO, ELISA

44400010

EOXI de Santiago de Compostela

Padrón PAC

-

Padrón

*573A

MARTINEZ BLANCO, MARIA DE LOS ANGELES

38000012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco

Tarde

Barco de Valdeorras, O

*828N

MARTINEZ BUJAN, MANUELA MARLENE

19700011

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

*954Z

MARTINEZ DE LA COLINA, MARIA

30200012

EOXI da Coruña

Matogrande

Tarde

Coruña, A

*665K

MARTINEZ DOSIL, MARIA CONCEPCION

35200011

EOXI de Santiago de Compostela

Muros

Mañá

Muros

*663P

MARTINEZ FEAL, EVA

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*977P

MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA FERNANDA

24300011

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

*126Z

MARTINEZ GARCIA, MARIA ISABEL

87800011

EOXI da Coruña

O Portádego

Mañá

Culleredo

*251K

MARTINEZ GONZALEZ, MARIA ALICIA

39400011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

O Grove

Mañá

Grove, O

*713W

MARTINEZ LATORRE, MARIA JOSEFA

47800012

EOXI de Vigo

O Porriño

Tarde

Porriño, O

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*329K

MARTINEZ LEIS, MARIA DOLORES

24400011

EOXI de Santiago de Compostela

Fontiñas

Mañá

Santiago de Compostela

*168N

MARTINEZ MIGUEZ, MARIA PILAR

49600011

EOXI de Santiago de Compostela

Rianxo

Mañá

Rianxo

*225W

MARTINEZ MOREIRAS, MARIA ISABEL

44100011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Padrenda-A Notaria

Mañá

Padrenda

*205T

MARTINEZ OPAZO, MARIA JESUS ZAIDA

45900013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Desprazable

Poio

*975J

MARTINEZ PEREZ, LAURA

1300010

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada PAC

-

Estrada, A

*351B

MARTINEZ REY, PATRICIA

49600011

EOXI de Santiago de Compostela

Rianxo

Mañá

Rianxo

*111A

MARTINEZ ROMERO, MARIA RAQUEL

40300011

EOXI da Coruña

O Temple

Mañá

Cambre

*823M

MARTINEZ VAZQUEZ, ALFONSO SAMUEL

46900011

EOXI da Coruña

Ponteceso-Corme

Mañá

Ponteceso

*487R

MARTINEZ ZAS, CELIA

41300011

EOXI da Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Mañá

Oleiros

*812P

MASEDA MARFUL, MARIA LUISA

50200011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Ribadeo

Mañá

Ribadeo

*291B

MATALOBOS LUIS, MARIA TERESA

1200012

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Tarde

Estrada, A

*017A

MECCA RODRIGUEZ, MARIA CARMELA

34500011

EOXI de Vigo

Mos

Mañá

Mos

*855S

MEIRA CARTEA, MARIA GLORIA

46400012

EOXI de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

*977P

MENDEZ LEIVAS, HECTOR JOSE

10800011

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Mañá

Boiro

*671Z

MENDEZ NAVEIRA, MARIA GRACIELA

1200011

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Mañá

Estrada, A

*378Y

MESAS SAEZ, AMPARO

13900011

EOXI de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

*934J

MIGUELEZ BARROS, MARIA DEL CARMEN

24400013

EOXI de Santiago de Compostela

Fontiñas

Desprazable

Santiago de Compostela

*982E

MIGUEZ GIL, MARIA TERESA

56500011

EOXI de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

*967J

MIGUEZ LABANDEIRA, MARIA TERESA

15600011

EOXI de Vigo

Casco Vello

Mañá

Vigo

*090J

MIGUEZ TORRE, MARIA INMACULADA

87800011

EOXI da Coruña

O Portádego

Mañá

Culleredo

*785W

MIGUEZ VAZQUEZ, CELSA

19200012

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

*395Y

MILLAN AGRASAR, ANA MARIA

31200011

EOXI de Santiago de Compostela

Melide

Mañá

Melide

*082N

MOJON PEREZ, ROSA

49800011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia

Mañá

Ribadavia

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*825R

MOLANO MATEOS, MARIA DE LA SOLEDAD

1200011

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Mañá

Estrada, A

*076X

MONDELO GARCIA, MARIA JULIA

48400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Mañá

Lugo

*837K

MONTOUTO LOPEZ, MARIA REMEDIOS

2400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

*122Z

MORANDEIRA PEREZ, MARIA HERMINIA

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*022Z

MORANDEIRA SESMONDE, NOA MARIA

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*133P

MORCUENDE CASTAÑO, NATIVIDAD

63600011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Xermade

Mañá

Xermade

*864Y

MOREJON IGLESIAS, LAURA

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*567L

MORIGOSA GARCIA, MARIA ESTHER

40000011

EOXI de Santiago de Compostela

O Pino

Mañá

Pino, O

*475C

MOROÑO CONDE, MARIA DOLORES

54000012

EOXI da Coruña

San Xosé

Tarde

Coruña, A

*940M

MOSQUERA FERREIRO, MARIA ELENA

4400011

EOXI da Coruña

Abente y Lago

Mañá

Coruña, A

*058H

MOSQUERA IGLESIAS, MARTA

36900010

EOXI de Santiago de Compostela

Negreira PAC

-

Negreira

*415S

MOSQUERA PARDO, MARTA MARIA

4500011

EOXI da Coruña

Acea da Ma-Culleredo

Mañá

Culleredo

*797E

MOSQUERA RODRIGUEZ, CARLOS

36800011

EOXI de Santiago de Compostela

Negreira

Mañá

Negreira

*023Y

MOURE BUJAN, MANUEL

29700011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín

Mañá

Marín

*363K

MOURE DAVAL, MARIA LOURDES

11200011

EOXI de Vigo

Bolivia

Mañá

Vigo

*225F

MOURELOS CAMIÑA, MARINA

2400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

*715G

MOUTTET ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN

1000011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Mañá

Ourense

*724B

MUIÑA GOMEZ, MARIA ISABEL

26200012

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Tarde

Lugo

*609D

MUIÑOS LAGO, MARIA MAGDALENA

47800012

EOXI de Vigo

O Porriño

Tarde

Porriño, O

*116C

MUÑIZ FERNANDEZ, MARTA

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*262V

NAYA LORENZO, MARIA ROSA

87700011

EOXI da Coruña

Arteixo-Vilarrodís

Mañá

Arteixo

*493R

NEIRA VAZQUEZ, JOSE LUIS

54000011

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

Coruña, A

*818W

NEIRA VAZQUEZ, MARIA ISABEL

24000012

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

*439P

NEIRO FRAGA, ROSA MARIA

25900011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Guntín-Lousada

Mañá

Guntín

*313B

NISTAL AGUIRRE, CARLOTA

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

*297C

NOGUEIRA MOURE, MARIA CARMEN

61100010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

*078C

NOGUEROL FREIJEDO, JOSE CAMILO

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*255B

NOVELLE DIZ, JOSE LUIS

3500011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

*913J

NOVO BERNARDEZ, MARIA ESTHER

40500011

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

*721W

NOVO GARCIA, MARIA BEGOÑA

55000010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo PAC

-

Sanxenxo

*072S

NOVO SEÑOR, MATILDE

15300012

EOXI da Coruña

Casa do Mar

Tarde

Coruña, A

*181F

NOVO SIEIRA, MARIA ROSA

53100013

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*870H

NOVOA VEGA, MARIA BELEN

52200010

EOXI da Coruña

Sada PAC

-

Sada

*760M

NOYA GARCIA, LUCIA

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*520Z

NOYA MOUGAN, ANA ROSA

13300011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Mañá

Cambados

*205A

NUÑEZ AMIGO, MARIA DEL CARMEN

25200011

EOXI de Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

*054M

NUÑEZ CASTEDO, ESPERANZA

1700013

EOXI de Vigo

A Guarda

Desprazable

Guarda, A

*058E

NUÑEZ LOSADA, MARIA CARMEN

63700012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Tarde

Xinzo de Limia

*477S

NUÑEZ PIÑEIRO, LUISA

13900012

EOXI de Vigo

Cangas

Tarde

Cangas

*004C

OCAMPO CIMA, MARIA IRENE

56200011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Soutomaior-Arcade

Mañá

Soutomaior

*899Q

OLIVEIRA BARREIRO, MARIA JOSE

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*826F

OLIVEIRA CRISTOBO, MONICA MARIA

49600011

EOXI de Santiago de Compostela

Rianxo

Mañá

Rianxo

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*124P

ONEGA ESPINAR, MARIA JOSE

2700011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Pastoriza-Bretoña

Mañá

Pastoriza, A

*579V

ORDOÑEZ ORDOÑEZ, MONICA

3400010

EOXI de Santiago de Compostela

A Pobra do Caramiñal PAC

-

Pobra do Caramiñal, A

*253Z

OREJAS ROMAN, MARIA DEL PILAR

7100012

EOXI de Ferrol

As Pontes

Tarde

Pontes de García Rodríguez, As

*637R

OROL CASTRO, MARIA DE LOS REYES

54000011

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

Coruña, A

*589H

OSENDE BARALLOBRE, MARIA DEL PILAR

43000011

EOXI da Coruña

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

*047F

OTERO ALARCON, MARIA DOLORES

54900011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Mañá

Sanxenxo

*440C

OTERO ARMENTIA, MARIA DEL MAR

14100011

EOXI de Ferrol

Caranza

Mañá

Ferrol

*150Y

OTERO FERNANDEZ, ANGELA

53100013

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*480E

OTERO FERREIRO, MARIA JOSE

11400011

EOXI de Santiago de Compostela

Boqueixón-Forte

Mañá

Boqueixón

*177C

OTERO PEDREIRA, MARIA DOLORES

15300012

EOXI da Coruña

Casa do Mar

Tarde

Coruña, A

*207C

OTERO RODRIGUEZ, MARTA

9100011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Becerreá

Mañá

Becerreá

*325K

OTERO SABORIDO, MARIA REMEDIOS

29400011

EOXI da Coruña

Malpica

Mañá

Malpica de Bergantiños

*835M

OTERO YAÑEZ, MARIA TERESA

16600011

EOXI de Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

*728C

OUBIÑA BETANZOS, ROSA MARIA

13300013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Desprazable

Cambados

*683F

OUTEIRO RODRIGUEZ, CARMEN

19600011

EOXI de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

*385C

PAIS LOPEZ, MARIA

5300011

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Bertamiráns

Mañá

Ames

*564N

PAMPIN GOMEZ, MARIA JOSE

1000013

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Desprazable

Ourense

*697W

PARCERO MARTINEZ, MANUEL ERNESTO

13900012

EOXI de Vigo

Cangas

Tarde

Cangas

*281N

PARDO CALDEIRO, GLORIA

53300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

San Roque

Mañá

Lugo

*540S

PARDO PEREIRA, MARIA TERESA

13100011

EOXI da Coruña

Camariñas-Camelle

Mañá

Camariñas

*744P

PARDO SILVEIRA, JESUSA

14700011

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

*277Y

PAREDES DOMINGUEZ, MARIA

4100011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Abadín

Mañá

Abadín

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*083L

PARIS FRAGA, FRANCISCO JAVIER

15100011

EOXI da Coruña

Carral

Mañá

Carral

*362L

PARRA HERNANDEZ, YOLANDA

25200011

EOXI de Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

*984L

PATIÑO RUMBO, BEATRIZ

87800011

EOXI da Coruña

O Portádego

Mañá

Culleredo

*123M

PAZ FUENTES, ANA EVA

41500011

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

*144N

PAZ PEREIRA, MARIA CONCEPCION

59300011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Mañá

Ourense

*181T

PAZ VAZQUEZ, MANUELA ANA

2400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

*365D

PAZO OLMEDO, MARIA ROSALIA

62800011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

*495C

PAZOS PERMUY, ROBERTO ELIAS

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*194H

PEDREÑO ABEIJON, MARIA ISABEL

10800012

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Tarde

Boiro

*822J

PENA PUENTES, MARGARITA ISABEL

16300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Castroverde

Mañá

Castroverde

*683W

PENA VALIÑO, HUGO ANTONIO

72500010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Foz

-

Foz

*630Q

PEÑA ALVAREZ, JOSE ANDRES

45200011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Paradela

Mañá

Paradela

*758Z

PEÑA GONZALEZ, ANA MARIA

1700013

EOXI de Vigo

A Guarda

Desprazable

Guarda, A

*750D

PEON FERNANDEZ, ISABEL ELIANE

10500010

EOXI da Coruña

Betanzos PAC

-

Betanzos

*897W

PERALEJO ABELEIRA, ALICIA

70700010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.-Centro Itinerante (DI-MOBIL)

-

Vigo

*604B

PEREIRA ALVAREZ, MANUELA

46400012

EOXI de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

*424V

PEREIRA FREIRE, MARIA DOLORES

30500011

EOXI de Ferrol

Mañón

Mañá

Mañón

*486M

PEREIRA MARTINEZ, MARIA LOURDES

62800011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

*032G

PEREIRA OGANDO, BEATRIZ

21900011

EOXI da Coruña

Dumbría

Mañá

Dumbría

*203X

PEREIRO LORENZO, MARIA ELENA

40100011

EOXI de Vigo

O Rosal

Mañá

Rosal, O

*094R

PEREZ ABELEDO, RICARDO

24000012

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

*723E

PEREZ ALVAREZ, AIDA

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*882Y

PEREZ CARBALLIDO, ISABEL

56500011

EOXI de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

*923C

PEREZ CONDE, ESTRELLA

53000011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

San Cristovo de Cea

Mañá

San Cristovo de Cea

*139S

PEREZ DEL CASTILLO, MARIA CARMEN

58800011

EOXI de Ferrol

Valdoviño

Mañá

Valdoviño

*870M

PEREZ DIAZ, MARIA IGNACIA

4200011

EOXI da Coruña

Abegondo

Mañá

Abegondo

*745N

PEREZ DOMINGUEZ, MARIA JOSE

58000012

EOXI de Vigo

Tui

Tarde

Tui

*999R

PEREZ ESPIÑA, MARIA

86500011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Mosteiro-Paradela-San Martiño

Mañá

Meis

*383D

PEREZ FERNANDEZ, FELICIDAD

19200012

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

*296Y

PEREZ GOMEZ, MARIA DEL MAR

40400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

O Valadouro

Mañá

Valadouro, O

*101F

PEREZ GONZALEZ, EVA MARIA REYES

51900012

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

*382V

PEREZ GONZALVES, MARIA CANDIDA

37800012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Tarde

Ourense

*554E

PEREZ LOPEZ, MARIA DEL PILAR

11700011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

*424L

PEREZ LORENZO, ALEJANDRA

45800012

EOXI de Santiago de Compostela

A Pobra do Caramiñal

Tarde

Pobra do Caramiñal, A

*794V

PEREZ MARTINEZ, MARIA ISABEL

19700011

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

*022G

PEREZ PEREZ, JOSEFA

16700010

EOXI de Ferrol

Cedeira PAC

-

Cedeira

*093V

PEREZ RIOBO, ISABEL

19700012

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

*895S

PEREZ RIVAS, MARIA GIMENA

52100011

EOXI da Coruña

Sada

Mañá

Sada

*446L

PEREZ RODRIGUEZ, ANA MARIA

28700011

EOXI de Santiago de Compostela

Lousame

Mañá

Lousame

*580B

PEREZ VAZQUEZ, MARIA JOSEFA DEL CARMEN

10600011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Boborás

Mañá

Boborás

*648L

PESADO CARTELLE, JOSE ANGEL

36200011

EOXI de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

*431C

PINTO GONZALEZ, LUCIA

49900010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia PAC

-

Ribadavia

*312D

PITA LUACES, EVA MARIA

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

*641F

PITA MIÑO, PEDRO

42800011

EOXI de Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*384A

PITA SECO, ISABEL

42200010

EOXI de Ferrol

Ortegal PAC

-

Ortigueira, Cariño

*704K

PITA VIZOSO, ROSA MARIA

15300011

EOXI da Coruña

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

*140V

PLATAS LABANDEIRA, CONCEPCION

31900011

EOXI da Coruña

Miño

Mañá

Miño

*190L

POLO LUGILDE, MARIA DE LOS ANGELES

24800011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Foz

Mañá

Foz

*915Z

PONCE PEREZ, MARIA ISABEL

53100013

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*722T

PONTE BARBEITO, MARIA BIBIANA

43000011

EOXI da Coruña

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

*512H

PONTE LONGUEIRA, MARIA MARGARITA

41300011

EOXI da Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Mañá

Oleiros

*428F

PORTABALES LOPEZ, MARIA JOSE

62800012

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra

*434G

PORTABALES LOPEZ, PERFECTA

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

*797J

PORTALS COTO, MARIA CARMEN

36800011

EOXI de Santiago de Compostela

Negreira

Mañá

Negreira

*386Z

PORTELA GARCIA, MARIA DEL CARMEN

62800011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

*763N

PORTELA GOMEZ-MACIAS, JOSE

56300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Taboada

Mañá

Taboada

*303F

PORTELA SANMARTIN, MARIA DEL CARMEN

81500010

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS-Pontevedra

-

Pontevedra

*519P

PORTOMEÑE VAZQUEZ, MARIA ANA

19600011

EOXI de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

*227C

POSSE CALVELO, ANTONIO

63000011

EOXI de Santiago de Compostela

Vite

Mañá

Santiago de Compostela

*320G

POZA DOMINGUEZ, AMELIA

10100011

EOXI da Coruña

Bergondo

Mañá

Bergondo

*655V

PRADO MACIÑEIRAS, MARIA GLORIA

72500010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Foz

-

Foz

*871V

QUINTELA GALLEGO, FERNANDO

60900011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

*993H

QUINTIAN MENDEZ, MARIA MARGARITA

24300011

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

*404H

QUIÑONES GARCIA, BENITO

62300011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Vilariño de Conso

Mañá

Vilariño de Conso

*222T

RAMA COLLAZO, MARIA CONSUELO

41200011

EOXI da Coruña

Oleiros-Perillo

Mañá

Oleiros

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*605M

RAMOS SANCHEZ, MARIA TERESA

63000011

EOXI de Santiago de Compostela

Vite

Mañá

Santiago de Compostela

*556S

RAPOSO RAMOS, MARIA PILAR

43200013

EOXI da Coruña

Os Rosales

Desprazable

Coruña, A

*195D

REAL RODRIGUEZ, MARIA ASUNCION

36200011

EOXI de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

*908F

REBOREDA MORILLO, MARIA CONSOLACION

51800013

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

*694N

RECAMAN LAGOS, JOSE MANUEL

86400011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Meaño-Dena

Mañá

Meaño

*497Q

REDONDO SAYANS, JOSE LUIS

62800012

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra

*753W

REGUEIRA SANDE, YOLANDA

52100011

EOXI da Coruña

Sada

Mañá

Sada

*573G

REGUEIRO LOPEZ, VICTOR JOSE

16300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Castroverde

Mañá

Castroverde

*397G

REÑONES CREGO, MARIA CONCEPCION

24400011

EOXI de Santiago de Compostela

Fontiñas

Mañá

Santiago de Compostela

*497P

REQUEIJO VILLAVERDE, BEATRIZ

55800011

EOXI de Santiago de Compostela

Silleda

Mañá

Silleda

*061T

REY ALVAREZ, EVA

13000011

EOXI da Coruña

Camariñas

Mañá

Camariñas

*281Y

REY FROJAN, MARIA DEL PILAR

12500013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis

Desprazable

Caldas de Reis

*633Z

REY GONZALEZ, LUIS ANGEL

37400010

EOXI de Santiago de Compostela

Noia PAC

-

Noia

*006Y

REY LOPEZ, MARIA JESUS

61300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

*002L

REY RODRIGUEZ, YOLANDA

41500011

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

*332R

REZA FERNANDEZ, MARIA JESUS

3500012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Tarde

Ourense

*916P

RIAL PAMPIN, MARIA LUISA

15400010

EOXI da Coruña

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

*874P

RIAL VERDE, CONSUELO

58600012

EOXI de Vigo

Val Miñor

Tarde

Nigrán

*440F

RIONEGRO LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES

26000011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Illa de Arousa

Mañá

Illa de Arousa, A

*505S

RIOS BESTILLEIRO, ELENA

41500011

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

*626P

RIVAS OLIVAN, ANA MARIA

52500011

EOXI de Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

*163Q

RIVAS VILAS, AUREA

54900011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Mañá

Sanxenxo

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*872F

RIVAS VILAS, PILAR TODOS SANTOS

34300011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Moraña

Mañá

Moraña

*674C

RIVEIRO GOMEZ, MARIA DEL PILAR

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*708A

RIVERA RODRIGUEZ, MARIA ELVIRA

37800013

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Desprazable

Ourense

*396T

ROBLEDA CRESPO, MARIA

81000010

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS-Ourense

-

Ourense

*949C

RODEIRO BOUZAS, LUCIA

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*622K

RODRIGUEZ ALVAREZ, MARCELINO

46400012

EOXI de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

*291Y

RODRIGUEZ ARAUJO, JOSEFA

8800011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Baños de Molgas

Mañá

Baños de Molgas

*880W

RODRIGUEZ BLANCO, XOSE UXIO

45700011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Piñor

Mañá

Piñor

*305H

RODRIGUEZ CASTAÑO, MONICA

45800011

EOXI de Santiago de Compostela

A Pobra do Caramiñal

Mañá

Pobra do Caramiñal, A

*609P

RODRIGUEZ CORTON, ENCARNACION

23600011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Mañá

Lugo

*789M

RODRIGUEZ DACAL, MARIA JOSE

4900011

EOXI de Vigo

Aldán-Hío

Mañá

Cangas

*420X

RODRIGUEZ DAMEA, MARIA OLGA

25200013

EOXI de Vigo

Gondomar

Desprazable

Gondomar

*708W

RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ISABEL ROSA

62800011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

*903Y

RODRIGUEZ FEIJOO, MARIA

63700011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Mañá

Xinzo de Limia

*354Y

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA MARIA

37800011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Mañá

Ourense

*325S

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSEFA

38500011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Mañá

Carballiño, O

*262N

RODRIGUEZ FREIRE, MARIA DEL ROCIO

27300011

EOXI da Coruña

Laracha

Mañá

Laracha, A

*542Q

RODRIGUEZ GAGO, MARIA CONCEPCION

47700010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

-

Pontevedra

*270T

RODRIGUEZ GERPE, MANUEL FERNANDO

24400013

EOXI de Santiago de Compostela

Fontiñas

Desprazable

Santiago de Compostela

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*129H

RODRIGUEZ GONZALEZ, CLARA

17000011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova

Mañá

Celanova

*174H

RODRIGUEZ GONZALEZ, MARGARITA

55300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

*512F

RODRIGUEZ IGLESIAS, MARIA TERESA

46400011

EOXI de Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

*236G

RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA JOSE

20300011

EOXI de Vigo

Coruxo

Mañá

Vigo

*083E

RODRIGUEZ MADRID, CONCEPCION

1000011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Mañá

Ourense

*785P

RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA LUISA

62200011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Vilardevós

Mañá

Vilardevós

*184G

RODRIGUEZ MIGUEZ, MARIA DEL CARMEN

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

*399B

RODRIGUEZ MIGUEZ, MARIA PILAR

62800011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

*889X

RODRIGUEZ MONTEAGUDO, JAVIER

61100010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

*149S

RODRIGUEZ NEIRA, PILAR

61300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

*158K

RODRIGUEZ PEREZ, ANA ISABEL

10800012

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Tarde

Boiro

*300X

RODRIGUEZ PEREZ, ISIDORO

23600011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Mañá

Lugo

*719M

RODRIGUEZ PEREZ, MANUEL RAMON

1100011

EOXI de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

*512D

RODRIGUEZ PEREZ, MARIA ELSA

28500012

EOXI de Vigo

López Mora

Tarde

Vigo

*101C

RODRIGUEZ PEREZ, PAULA

56000011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sober

Mañá

Sober

*540S

RODRIGUEZ PIÑON, MARIA TERESA

13600011

EOXI da Coruña

Cambre

Mañá

Cambre

*926P

RODRIGUEZ REQUEJO, BENITA

63800010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia PAC

-

Xinzo de Limia

*840J

RODRIGUEZ RIVEIRA, AMELIA

63100011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Viveiro

Mañá

Viveiro

*660A

RODRIGUEZ ROBISCO, PILAR

51600011

EOXI de Santiago de Compostela

Rois

Mañá

Rois

*780Y

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANA

39700011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

O Incio

Mañá

Incio, O

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*451Q

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO

45900011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Mañá

Poio

*654W

RODRIGUEZ VARELA, MARIA LUISA

14700012

EOXI da Coruña

Carballo

Tarde

Carballo

*607Z

RODRIGUEZ VAZQUEZ, ANA MARIA

48400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Mañá

Lugo

*207T

RODRIGUEZ VAZQUEZ, BELGICA

14700011

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

*851J

RODRIGUEZ VAZQUEZ, SONIA MARIA

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*847P

RODRIGUEZ VILLARES, JOSE MANUEL

55300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

*909B

RODRIGUEZ-MOLDES VAZQUEZ, ANA MARIA

19800011

EOXI de Santiago de Compostela

Conxo

Mañá

Santiago de Compostela

*785V

ROEL VECINO, BEATRIZ ISABEL

27500011

EOXI da Coruña

Laracha-Caión

Mañá

Laracha, A

*942F

ROLDAN DARRIBA, MARIA TERESA

24800011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Foz

Mañá

Foz

*160H

ROLO FIGUEROA, DOLORES

60400010

EOXI de Vigo

Vigo PAC

-

Vigo

*192Z

ROMERO ABAD, JUAN MIGUEL

36500011

EOXI de Ferrol

Neda

Mañá

Neda

*314Y

ROMERO BARCA, MARIA DEL CARMEN

54000012

EOXI da Coruña

San Xosé

Tarde

Coruña, A

*043X

ROMERO PINTOS, ANA ISABEL

33100011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

*158E

ROMERO TANOIRA, CARMEN

10900010

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro PAC

-

Boiro

*211W

ROMERO VAZQUEZ, MARIA JOSEFA

13300011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Mañá

Cambados

*125S

ROMERO ZALOÑA, MARIA

20300011

EOXI de Vigo

Coruxo

Mañá

Vigo

*192P

RUBIO SANZ, REBECA MARINA

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*212C

RUBIO VIDAL, ADELINA

10800012

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Tarde

Boiro

*096R

SAAVEDRA HERMIDA, MARIA ANGELES

22900010

EOXI de Ferrol

Fene PAC

-

Fene

*172D

SAAVEDRA VIDAL, FIDELINA

50200011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Ribadeo

Mañá

Ribadeo

*564W

SAENZ AROSA, MARIA TERESA

23200011

EOXI de Ferrol

Fene-Maniños

Mañá

Fene

*476Y

SALGADO LOPEZ, JOSE LUIS

71900010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Central de Coordinación

-

Estrada, A

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*327N

SALGUEIRO BARCIA, ROSALINA

49400010

EOXI de Vigo

Redondela PAC

-

Redondela

*501R

SALVADOR LAMELA, JULIO

81300010

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS-A Coruña

-

Coruña, A

*636G

SAN ROMAN GOMEZ, LAURA

51900011

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

*238N

SANCHEZ CAMPOS, ROSA MARIA

19200012

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

*152R

SANCHEZ DEL ARCO, MARIA LUISA

34500011

EOXI de Vigo

Mos

Mañá

Mos

*261N

SANCHEZ GONZALEZ, ROSA MARIA

8100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Bande PAC

-

Bande

*575H

SANCHEZ MACEIRAS, ZORAIDA

72500010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Foz

-

Foz

*068R

SANCHEZ MESIAS, MARIA JOSEFA

30200011

EOXI da Coruña

Matogrande

Mañá

Coruña, A

*439S

SANCHEZ OURO, ANGEL

26200011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

*408J

SANCHEZ PEREZ, MERCEDES

23600011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Mañá

Lugo

*022M

SANCHEZ SANCHEZ, JOSE RUBEN

29700011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín

Mañá

Marín

*546P

SANCHEZ SUAREZ, YOLANDA

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*788W

SANCOSMED MIRAGAYA, PEDRO MANUEL

33100011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

*162C

SANGIAO GARCIA, MANUELA

61300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

*634H

SANTIAGO SANTIAGO, BEATRIZ

37000013

EOXI de Vigo

Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

*043Z

SANTISO DIAZ, MARIA BELEN

16900010

EOXI da Coruña

Cee PAC

-

Cee

*440P

SANTOS LEDO, MARIA TERESA

38900011

EOXI da Coruña

O Castrillón

Mañá

Coruña, A

*543G

SANTOS MAREQUE, NATIVIDAD

159900010

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*304M

SECO ALDEGUNDE, SOFIA

52300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sagrado Corazón

Mañá

Lugo

*351G

SECO BOUSO, PEDRO ENRIQUE

31900011

EOXI da Coruña

Miño

Mañá

Miño

*779G

SECO RAMOS, PAULA

42800011

EOXI de Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*873K

SEGADE CASTRO, ANA MARIA

38500012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Tarde

Carballiño, O

*001W

SEIBANE TREVIN, MARIA EVA

12000011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Burela

Mañá

Burela

*069R

SEIJAS EIRIZ, MARIA BEGOÑA

55300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

*675J

SEIJAS MEIMIJE, OLGA MARIA

37400010

EOXI de Santiago de Compostela

Noia PAC

-

Noia

*314V

SENDE MIRANDA, MARIA DEL CARMEN

50700012

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Tarde

Ribeira

*394N

SILVA OUTEIRAL, MARIA INES

19700011

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

*740L

SILVEIRA CASTRO, RAQUEL

35700011

EOXI da Coruña

Muxía

Mañá

Muxía

*801Z

SINEIRO PORTAS, ANA M. ASUNCION RITA

54900013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Desprazable

Sanxenxo

*045G

SONEIRA SONEIRA, MARIA FRANCISCA

19700011

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

*441J

SORIA LAFUENTE, JOSE IGNACIO

11400011

EOXI de Santiago de Compostela

Boqueixón-Forte

Mañá

Boqueixón

*224R

SORIA PINO, MARIA TERESA

87800011

EOXI da Coruña

O Portádego

Mañá

Culleredo

*100G

SOTO CARIDE, MARIA DEL CARMEN

49400010

EOXI de Vigo

Redondela PAC

-

Redondela

*235Y

SOTO-QUIROGA BERMUDEZ, EMILIA

21300011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cuntis

Mañá

Cuntis

*510A

SOUTO FERNANDEZ, ESTELA MARIA

64400011

EOXI da Coruña

Zas-Baio

Mañá

Zas

*611B

SOUTO PEREIRA, MONTSERRAT

28300011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Lobeira

Mañá

Lobeira

*998H

SUAREZ BRETAÑA, SILVIA

59300011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Mañá

Ourense

*770Y

SUAREZ NIETO, MARIA ELENA

13600011

EOXI da Coruña

Cambre

Mañá

Cambre

*270V

SUAREZ ROMARIS, PABLO

51700011

EOXI de Santiago de Compostela

Rois-Urdilde

Mañá

Rois

*431P

TAIBO FANDIÑO, ANA ISABEL

10100011

EOXI da Coruña

Bergondo

Mañá

Bergondo

*638W

TEJO ESCOBALES, MARIA BELEN

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*743W

TIENDA CASTRO, DANIEL

1700013

EOXI de Vigo

A Guarda

Desprazable

Guarda, A

*431F

TOJO SANTOS, MARIA SALOME

22500011

EOXI de Santiago de Compostela

Esteiro

Mañá

Muros

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*595M

TOME FERNANDEZ, ROBERTO

45400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Pedrafita do Cebreiro

Mañá

Pedrafita do Cebreiro

*397S

TOME FONDO, JOSE MIGUEL

51300011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Riós

Mañá

Riós

*221Q

TORRADO BULA, JOSE EMILIO

11200011

EOXI de Vigo

Bolivia

Mañá

Vigo

*139E

TORRES GONZALEZ, ANA MARIA

40500012

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

*663N

TOURIS GRANDE, MARIA ISABEL

59300012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Tarde

Ourense

*038C

TRASHORRAS GONZALEZ, MARIA PILAR

15600011

EOXI de Vigo

Casco Vello

Mañá

Vigo

*761C

TRIGO CID, MARIA MAYLIN

27400010

EOXI da Coruña

Laracha PAC

-

Laracha, A

*421K

TURNES CORDEIRO, MARIA ISABEL

54200011

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

*101V

UCEIRA REY, SONIA

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*121Z

ULLOA RAMOS, ASUNCION

14800010

EOXI da Coruña

Carballo PAC

-

Carballo

*187K

UZAL SANCHEZ, ELVIRA ELIDA

20100011

EOXI da Coruña

Coristanco-Agualada

Mañá

Coristanco

*275R

VALCARCEL CAMBARA, JOSE LUIS

48400012

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Tarde

Lugo

*361P

VALENCIA GARCIA, LUZ AMELIA

38500011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Mañá

Carballiño, O

*198L

VALENZUELA SANTALO, MARIA LUISA

19700012

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

*211L

VALEROS GARCIA, ROSALIA

40300011

EOXI da Coruña

O Temple

Mañá

Cambre

*492A

VALIÑAS MAGAN, MARIA ELENA

2600013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

*702L

VALLE DOMINGUEZ, MARIA CONCEPCION

3800011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Rúa

Mañá

Rúa, A

*589D

VARELA FERREIRA, MANUELA ANGELINA

41500011

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

*753H

VARELA LOPEZ, MONICA CECILIA

38900012

EOXI da Coruña

O Castrillón

Tarde

Coruña, A

*896Z

VARELA MALLOU, MONTSERRAT

49600011

EOXI de Santiago de Compostela

Rianxo

Mañá

Rianxo

*602R

VARELA MIGUEZ, ROSA

52100011

EOXI da Coruña

Sada

Mañá

Sada

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*708T

VAZQUEZ DOMINGUEZ, CARMEN

38500012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Tarde

Carballiño, O

*041K

VAZQUEZ DOMINGUEZ, NOEMI

11700011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

*092B

VAZQUEZ MONTERO, INES

44300011

EOXI de Santiago de Compostela

Padrón

Mañá

Padrón

*701L

VAZQUEZ PAEZ, MARIA LUISA

15300011

EOXI da Coruña

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

*738K

VAZQUEZ PARCERO, BEGOÑA PILAR

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*469Z

VAZQUEZ PEREZ, SILVIA

14700011

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

*045J

VAZQUEZ RODRIGUEZ, CONCEPCION

30100011

EOXI de Vigo

Matamá

Mañá

Vigo

*213E

VAZQUEZ VARELA, MARIA JOSE

19600012

EOXI de Vigo

Colmeiro

Tarde

Vigo

*686W

VAZQUEZ VAZQUEZ, MARIA CARMEN

54800011

EOXI de Santiago de Compostela

Santiso

Mañá

Santiso

*517Z

VAZQUEZ VEIGA, ELENA

22200012

EOXI da Coruña

Elviña-Mesoiro

Tarde

Coruña, A

*135J

VAZQUEZ VILAR, JUAN ALBERTO

6500011

EOXI de Santiago de Compostela

Arzúa

Mañá

Arzúa

*073G

VEGA FERNANDEZ, MARIA JOSE

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*524W

VEIGA FREIRE, MARIA ANGELES

43800011

EOXI de Santiago de Compostela

Outes

Mañá

Outes

*796X

VEIGA LOPEZ, MARGARITA

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*226X

VEIGA RODRIGUEZ, PATRICIA

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*385W

VEIRAS LOJO, CARMEN

159900010

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*553Q

VELHAS PEREIRA, MONCHO JOSE

55100011

EOXI de Vigo

Sárdoma

Mañá

Vigo

*273F

VIDAL MIRALLES, MARIA DEL ROSARIO

37300013

EOXI de Santiago de Compostela

Noia

Desprazable

Noia

*512L

VIDAL VILLAR, FRANCISCO JAVIER

2000011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Lama

Mañá

Lama, A

*240H

VIDAL VIZOSO, ANA MARIA

11700011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

*706D

VIEITES PREGO, MARIA DEL CARMEN

54000011

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

Coruña, A

*877S

VIEITES SANCHEZ, MARIA CONSOLACION

27700013

EOXI de Vigo

Lavadores

Desprazable

Vigo

*487J

VILA SESTO, ISMAEL

60900011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*265Y

VILAR PORTO, MARIA DEL CARMEN

1200012

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Tarde

Estrada, A

*936Y

VILARIÑO LOPEZ, MARIA DEL PILAR

14700011

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

*544Q

VILAS GEY, INMACULADA

3400010

EOXI de Santiago de Compostela

A Pobra do Caramiñal PAC

-

Pobra do Caramiñal, A

*074N

VILASUSO PITA, MARIA CARMEN

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*489S

VILELA ANEIROS, MARIA JESUS

16600011

EOXI de Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

*401H

VILELA CARREGAL, JUAN ANTONIO

27700013

EOXI de Vigo

Lavadores

Desprazable

Vigo

*808M

VILELA FERRO, MARIA LUZ

51800013

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

*274T

VILLAMARIN ARIAS, PAZ

26700011

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Mañá

Lalín

*211H

VILLANUEVA DOMINGUEZ, JULIA

37000013

EOXI de Vigo

Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

*749R

VILLANUEVA FERNANDEZ, PILAR

6100011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Arnoia

Mañá

Arnoia, A

*665R

VILLAR BLANCO, ROSA MARIA

8400011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Barbadás-A Valenza

Mañá

Barbadás

*635B

VILLAR CARRIL, PURIFICACION

87800011

EOXI da Coruña

O Portádego

Mañá

Culleredo

*034P

VILLAR LOUREIRO, ANA

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*905S

VILLAR VAZQUEZ, MARIA LUZ

34600011

EOXI de Ferrol

Mugardos

Mañá

Mugardos

*898Y

VILLARINO RODRIGUEZ, MARIA CARMEN

53100013

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*232E

VILLAVERDE CHAMOSA, MARIA SOLEDAD

19700011

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

*427Y

VILLAVERDE SOUTO, MARIA BELEN

81200010

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS-Santiago

-

Santiago de Compostela

*860Z

VIÑAS UCHA, MERCEDES

47700010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

-

Pontevedra

*568M

VIZOSO GARCIA, AURORA

72500010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Foz

-

Foz

*044A

WEISS PROL, MARIA NIEVES

703600011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo-Vilalonga

Mañá

Sanxenxo

*641H

YAÑEZ GARROTE, MATILDE

42200010

EOXI de Ferrol

Ortegal PAC

-

Ortigueira, Cariño

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*738W

YAÑEZ TELLA, SUSANA

39000011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

O Corgo

Mañá

Corgo, O

*947C

ZAMORANO ANDRINO, FRANCISCO JAVIER

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*241A

ZAMUDIO CUTRIN, XOANA

43300011

EOXI de Santiago de Compostela

Os Tilos

Mañá

Teo

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA-XINECOLOXÍA (MATRÓN/A)

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*914V

ABEL DIEGUEZ, ISABEL

369900900

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*256E

ARIAS GONZALEZ, MARIA EUGENIA

41200901

EOXI da Coruña

Oleiros-Perillo

Mañá

Oleiros

*045Y

ARRANZ IGLESIAS, PILAR

19200903

EOXI de Vigo

Coia

Desprazable

Vigo

*242P

BARREIRO LAGE, JUDITH

360300900

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

*620X

BENASACH GARCIA, MONICA

86200901

EOXI de Ferrol

Ares-Fene-A Capela-Mugardos

Mañá

Ares, Fene, Capela (A), Mugardos

*302A

CORDEIRO RIVAS, MARIA ARACELI

87100901

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Illas Canarias-Sagrado Corazon

Mañá

Lugo

*756A

DARRIBA ASTARIZ, EVA MARIA

271100900

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

*176Q

ESCUDERO MILLOS, VANESA

86300901

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín-Bueu

Mañá

Marín, Bueu

*146E

ESTEVEZ RIAL, HERMELINDA

59300903

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Desprazable

Ourense

*872C

GARCIA IGLESIAS, RAQUEL MARIA

22200901

EOXI da Coruña

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

*723M

GONZALEZ FIGUERAS, RAMON

369900900

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*635H

GONZALEZ SALGADO, SOFIA

159900900

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*077Q

GRANDIO FERREIRO, MARIA DEL CARMEN

369900900

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*120T

GUNTIN MIRANDA, VERONICA

320400900

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

*922W

LOPEZ CARRAL, INES

15300901

EOXI da Coruña

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

*408X

LOUREIRO FUENTES, AMALIA ISABEL

41500901

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*650E

LUQUE INDIANO, DIANA

157100900

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*626Q

MARTINEZ BECARES, ESTHER

87000901

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Fingoi-A Milagrosa

Mañá

Lugo

*894Y

MARTINEZ CAGIAO, ANA MARIA

21100901

EOXI da Coruña

Culleredo

Mañá

Culleredo

*987E

NAYA PEREZ, TERESA CATALINA

159800900

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

*860L

PARDO MEDIN, SONIA MARIA

6200901

EOXI da Coruña

Arteixo

Mañá

Arteixo

*168S

PEREZ MARTINEZ, NATALIA

36600901

EOXI de Ferrol

Neda-Narón

Mañá

Neda, Narón

*038S

PEREZ VAZQUEZ, MARIA BEGOÑA

329900900

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

-

Verín

*688X

PIÑEIRO REIGOSA, ANA VANESA

159900900

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*407G

PRADO FERNANDEZ, MARIA PILAR

24000901

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Mañá

Ferrol

*193S

RODRIGUEZ GARCIA, MARIA DOLORES

369900900

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*673H

SANCHEZ VALIÑO, MARIA JESUS

38900901

EOXI da Coruña

O Castrillón

Mañá

Coruña, A

*979L

SEIJAS PEREZ, MARIA CRISTINA

14700901

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

*827A

VARAS MERINO, JULIA

40500902

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN SAÚDE MENTAL

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*584X

GRANDA MARIÑO, SARA COVADONGA

150501090

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*480B

RODRIGUEZ SAN ADRIAN, BELEN

150101090

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FISIOTERAPEUTA

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*051P

ABEL REAL, BRENDA

150100080

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*356V

ALCOBA MAYO, IDALINA

85700081

EOXI de Santiago de Compostela

Galeras

Mañá

Santiago de Compostela

*070J

ALONSO MONTES, ANITA

320100080

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*304J

AMATE LENS, MARIA

360300080

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

*600V

AMOR OZORES, DIVINA

271100080

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

*413R

AVALLE GONZALEZ, CRISTINA

271100080

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

*118Y

BALSA CANTO, MONTSERRAT

150100080

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*097D

BUSTELO MIGUENS, CARMEN

1200082

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Tarde

Estrada, A

*489F

CASTRO PORRAL, MARIA CRISTINA

360300080

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

*137W

CERVELO MOURULLO, LAURA

157100080

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*331J

CHACHERO COMESAÑA, SILVIA

361000080

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*537Q

DE LA FUENTE MAGANTO, NOEMI

40900081

EOXI da Coruña

Oleiros

Mañá

Oleiros

*284T

FERNANDEZ CARRACEDO, SONIA MARIA

87700081

EOXI da Coruña

Arteixo-Vilarrodis

Mañá

Arteixo

*196Q

FIDALGO RODRIGUEZ, CARLOS MIGUEL

38500081

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Mañá

Carballiño, O

*024K

FRAMIL FERNANDEZ, MIREYA

150100080

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*542V

GARCIA GARCIA DE LONGORIA, ELIA

150100080

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*571W

GILSANZ GONZALEZ, NURIA

271100080

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

*815S

GONZALEZ DE DIOS, RUTH

24400081

EOXI de Santiago de Compostela

Fontiñas

Mañá

Santiago de Compostela

*911Q

GONZALEZ LAZARO, ROSA MARIA

600081

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Carballeira

Mañá

Ourense

*308Z

HENRIQUES SALGADO, ISABEL BEATRIZ

150500080

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*711M

IGLESIAS SANTOS, ROSA

59300081

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Mañá

Ourense

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*259S

LOBEIRAS LOPEZ, LUCIA

271100080

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

*229Z

LOPEZ GOMEZ, MONTSERRAT

85700081

EOXI de Santiago de Compostela

Galeras

Mañá

Santiago de Compostela

*566A

LORENZO RODRIGUEZ, MONTSERRAT

320100080

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*952Z

MARTIN BELLIDO, M. INMACULADA

320100080

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*582C

MOJON BARCIA, ANGEL ANTONIO

157100080

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*497C

OREIRO RUIBAL, MARIA DEL PILAR

60900081

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

*400Q

OROSA BERMUDEZ, LAURA

150100080

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*073J

PARADA LEIROS, JAVIER

46400081

EOXI de Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

*241L

PORTABALES VILAN, BORJA

361000080

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*065N

QUINTELA CABADO, MARIA CARMEN

54000081

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

Coruña, A

*920D

REY ABELLEIRA, MARIA FELIX

150500080

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*047D

REY SILVA, CRISTINA

150100080

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*207B

ROJO MARTINEZ, MARIA ALBINA

159800080

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

*300K

SALANGUERA BUSTO, EVA

150100080

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

*938B

SANCHEZ VIEITES, PAULA

44300081

EOXI de Santiago de Compostela

Padrón

Mañá

Padrón

*642C

VARELA MIRAMONTES, MARIA DEL ROSARIO

73600081

EOXI da Coruña

Cambre-O Temple

Mañá

Cambre

*468V

VAZQUEZ FERNANDEZ, RUBEN

150100080

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

TERAPEUTA OCUPACIONAL

DNI

APELIDOS E NOME

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

QUENDA

CONCELLO/S

*525L

FERNANDEZ BARREIRO, JORGE JUAN

150100260

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A