Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 197 Martes, 16 de outubro de 2018 Páx. 45934

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2018 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas, denegadas e non admitidas a trámite no ano 2018 ao abeiro da Resolución do 12 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2018 as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b), da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLVE:

Dar publicidade ás axudas concedidas, desestimadas e non admitidas a trámite, ao abeiro da Resolución do 12 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2018 as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, que figuran nos anexos I e II.

A súa aprobación realizouse no exercicio 2018 con cargo á aplicación orzamentaria 09.A4.741A.770.0, código de proxecto 2018 00009, dotada con 3.706.400,44 euros para o ano 2018 e 4.462.787,56 euros para o ano 2019.

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018

José Ignacio Lema Piñeiro
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO I

Axudas concedidas

Expediente

Beneficiario

Obxecto investimento

Investimento subvencionable

Subvención concedida

Baremo

IN500A-2018-002

Doytela, S.L.

Serra de cinta con raxadora

16.500,00

6.600,00

330

IN500A-2018-006

Maderquinte, S.L.

Autocargador

223.000,00

89.200,00

320

IN500A-2018-008

Obras y Viales Teixeira, S.L.

Cabeza tractora, guindastre e remolque

210.850,00

84.340,00

320

IN500A-2018-009

Leñas Rúa, S.L.

Autocargador

204.440,00

81.776,00

300

IN500A-2018-015

Maderas Patricio, S.L.

Autocargador

294.002,00

117.600,80

340

IN500A-2018-015

Maderas Patricio, S.L.

Cabezal talador

50.000,00

20.000,00

300

IN500A-2018-015

Maderas Patricio, S.L.

Total

344.002,00

137.600,80

IN500A-2018-016

Maderas Naciente, S.L.

Autocargador

320.456,00

128.182,40

310

IN500A-2018-018

Meilán e Guerra, S.L.

Autocargador

311.000,00

124.400,00

310

IN500A-2018-019

Maderas García de Presedo, S.L.

Autocargador

276.450,00

110.580,00

360

IN500A-2018-020

Forestal Ría de Abres, S.L.

Autocargador

296.893,00

118.757,20

330

IN500A-2018-021

Maderas Celeiro, S.L.

Empacadora de biomasa

165.000,00

63.574,13

330

IN500A-2018-021

Maderas Celeiro, S.L.

Nave para almacenar e secar estelas

224.309,33

86.425,87

330

IN500A-2018-021

Maderas Celeiro, S.L.

Total

389.309,33

150.000,00

IN500A-2018-022

Maderas Feijóo Lorenzo, S.L.

Liña de canteado e retestado

244.500,00

97.800,00

300

IN500A-2018-023

Explotaciones Forestales Souto Carrillo, S.L.

Cabeza tractora, guindastre e remolque

195.265,00

75.000,00

330

IN500A-2018-023

Explotaciones Forestales Souto Carrillo, S.L.

Cabeza tractora, guindastre e remolque

195.265,00

75.000,00

330

IN500A-2018-023 Resultado

Explotaciones Forestales Souto Carrillo, S.L.

Total

390.530,00

150.000,00

IN500A-2018-024

Maderas Paco Cacharolo, S.L.

Autocargador

333.763,50

133.505,40

330

IN500A-2018-024

Maderas Paco Cacharolo, S.L.

Trituradora hidráulica

21.465,50

8.586,20

330

IN500A-2018-024 Resultado

Maderas Paco Cacharolo, S.L.

Total

355.229,00

142.091,60

IN500A-2018-027

Proforga Explotacións Forestais, S.L.

Autocargador

226.960,00

90.784,00

340

IN500A-2018-029

Maderas Gómez Orense, S.L.

Liña de clasificado de táboa

395.000,00

60.100,00

350

IN500A-2018-030

Maderas Orense, S.L.

Autocargador

323.871,10

129.548,44

300

IN500A-2018-031

Besteiro Forestal, S.C.

Soleira de formigón e silos

42.500,00

17.000,00

330

IN500A-2018-031

Besteiro Forestal, S.C.

Conxunto apilador

145.000,00

58.000,00

330

IN500A-2018-031

Besteiro Forestal, S.C.

Silo prefabricado e aspiración

12.750,00

5.100,00

330

IN500A-2018-031

Besteiro Forestal, S.C.

Subministración e instalación de cadros eléctricos

17.497,90

6.999,16

330

IN500A-2018-031

Besteiro Forestal, S.C.

Total

217.747,90

87.099,16

IN500A-2018-032

Iván Tembras, S.L.

Trituradora

39.000,00

15.600,00

300

IN500A-2018-033

Seistag Innovación, S.L.

Amoreador de madeira e enristrelado en verde

250.000,00

100.000,00

320

IN500A-2018-036

Forestambre, S.L.

Procesadora

260.250,00

104.100,00

300

IN500A-2018-037

Exfopino, S.L.

Nave para almacenar produto final

200.753,00

66.334,95

300

IN500A-2018-037

Exfopino, S.L.

Canteadora

253.200,00

83.665,05

300

IN500A-2018-037

Exfopino, S.L.

Total

453.953,00

150.000,00

IN500A-2018-041

Maderas Míguez de Burela, S.L.

Procesadora

238.716,00

95.486,40

320

IN500A-2018-045

Manuel Dafouz Castro

Trituradora

30.000,00

12.000,00

330

IN500A-2018-046

Madeiras Irmáns Castros, S.L.

Esteladora

44.000,00

17.600,00

310

IN500A-2018-047

Maderas Romero Cambeiro, S.L.

Liña de estelado

97.980,00

39.192,00

330

IN500A-2018-047

Maderas Romero Cambeiro, S.L.

Liña de costeiros

112.020,00

44.808,00

330

IN500A-2018-047

Maderas Romero Cambeiro, S.L.

Total

210.000,00

84.000,00

IN500A-2018-049

Maderas Varela Otero, S.L.

Pa cargadora

135.000,00

54.000,00

320

IN500A-2018-050

Díaz y Buceta, S.L.

Hipsómetro

370,00

148,00

300

IN500A-2018-050

Díaz y Buceta, S.L.

GPS

250,00

100,00

300

IN500A-2018-050

Díaz y Buceta, S.L.

Total

620,00

248,00

IN500A-2018-051

Maderas San Lorenzo, C.B.

Cabeza tractora, guindastre e plataforma

194.500,00

77.800,00

310

IN500A-2018-052

Tableros de Betanzos, S.L.

Autocargador

390.000,00

150.000,00

290

IN500A-2018-057

Forestal Díaz Casariego, S.L.

Autocargador

311.500,00

120.892,63

340

IN500A-2018-057

Forestal Díaz Casariego, S.L.

Cabezal procesador

75.000,00

29.107,37

300

IN500A-2018-057

Forestal Díaz Casariego, S.L.

Total

386.500,00

150.000,00

IN500A-2018-060

Maderas Gestal, S.L.

Tractocargador

195.000,00

78.000,00

300

IN500A-2018-060

Maderas Gestal, S.L.

Pa cargadora

104.700,00

41.880,00

300

IN500A-2018-060

Maderas Gestal, S.L.

Total

299.700,00

119.880,00

IN500A-2018-061

Serrerías Nogueira, S.L.

Desmoreador

21.100,00

8.440,00

320

IN500A-2018-063

Agrupación Lucense de Maderas, S.A. (Almasa)

Desdobradora

360.000,00

144.000,00

330

IN500A-2018-064

Edelmiro López, S.L.

Autocargador

224.265,00

89.706,00

330

IN500A-2018-077

Onega Ares, S.L.

Tractocargador

384.872,75

150.000,00

290

IN500A-2018-078

Maderas Clemente López y Cía, S.L.

Pa cargadora

90.000,00

36.000,00

320

IN500A-2018-082

Excavaciones y Desbroces Núñez, S.L.

Procesadora

108.497,00

43.398,80

290

IN500A-2018-085

Maderas Castro Varela, S.L.

Tractocargador

193.000,00

77.200,00

320

IN500A-2018-088

Mosquera Villavidal, S.L.

Amoreador

101.650,00

40.660,00

350

IN500A-2018-088

Mosquera Villavidal, S.L.

Automatización electrónica do carro de secado

24.640,00

9.856,00

350

IN500A-2018-088

Mosquera Villavidal, S.L.

Total

126.290,00

50.516,00

IN500A-2018-089

Tojeiro y Vidal, S.L.

Autocargador

225.000,00

90.000,00

330

IN500A-2018-092

Maderas Argimiro, S.L.

Autocargador

330.017,00

132.006,80

340

IN500A-2018-093

José Ángel López Morelle

Tractocargador

178.000,00

71.200,00

300

IN500A-2018-096

Maderas Xinzo, S.L.

Procesadora base

135.200,00

54.080,00

330

IN500A-2018-096

Maderas Xinzo, S.L.

Cabezal procesador e cabezal talador

164.400,00

65.760,00

330

IN500A-2018-096

Maderas Xinzo, S.L.

Total

299.600,00

119.840,00

IN500A-2018-098

Manuel Bouzas Garrido, S.A.

Desmoreador automático

77.000,00

30.800,00

320

IN500A-2018-100

Forestal J. Carrillo, S.L.

Procesadora/taladora

299.250,00

119.700,00

320

IN500A-2018-101

Forestal Hosintra, S.L.

Equipo de desembosque

191.800,00

76.720,00

320

IN500A-2018-101

Forestal Hosintra, S.L.

Empacadora de biomasa

180.000,00

72.000,00

320

IN500A-2018-101

Forestal Hosintra, S.L.

Total

371.800,00

148.720,00

IN500A-2018-102

Maderas Díaz Ramos, S.L.

Equipo de desembosque

196.695,00

78.678,00

330

IN500A-2018-102

Maderas Díaz Ramos, S.L.

Trituradora forestal

63.000,00

25.200,00

330

IN500A-2018-102

Maderas Díaz Ramos, S.L.

Total

259.695,00

103.878,00

IN500A-2018-103

Explotaciones Forestales Rudive, S.L.

Procesadora

416.525,27

150.000,00

320

IN500A-2018-104

Omar Ares Puente

Implantación cadea de custodia

2.000,00

800,00

310

IN500A-2018-105

Maderas Sedes, S.L.

Procesadora

440.000,00

150.000,00

300

IN500A-2018-106

Marcos Castro Sal Trabajos Forestales, S.L.U.

Autocargador

212.100,00

84.840,00

290

IN500A-2018-107

Maderas Gay, S.L.U.

Balsa antiazulado

71.000,00

28.400,00

300

IN500A-2018-107

Maderas Gay, S.L.U.

Obra civil balsa antiazulado

5.210,00

2.084,00

300

IN500A-2018-107

Maderas Gay, S.L.U.

Transportador de estela

21.200,00

8.480,00

300

IN500A-2018-107

Maderas Gay, S.L.U.

Total

97.410,00

38.964,00

IN500A-2018-109

Maderas Silvar, S.L.

Cabeza tractora, guindastre e plataforma

209.700,00

83.880,00

340

IN500A-2018-109

Maderas Silvar, S.L.

Forcípula dixital

1.595,00

638,00

300

IN500A-2018-109

Maderas Silvar, S.L.

Hipsómetro

1.395,00

558,00

300

IN500A-2018-109

Maderas Silvar, S.L.

Total

212.690,00

85.076,00

IN500A-2018-111

Maderas Masma, S.L.

Autocargador

325.000,00

130.000,00

330

IN500A-2018-115

Forestal Gonzar, S.L.

Trituradora

7.000,00

2.800,00

340

IN500A-2018-115

Forestal Gonzar, S.L.

Procesadora

261.500,00

104.600,00

300

IN500A-2018-115

Forestal Gonzar, S.L.

Cabezal procesador

100.000,00

40.000,00

300

IN500A-2018-115

Forestal Gonzar, S.L.

Total

368.500,00

147.400,00

IN500A-2018-118

Hermanos Delgado, S.L.

Retestadora

36.000,00

14.400,00

320

IN500A-2018-118

Hermanos Delgado, S.L.

Forno de tratamento de fitosanitarios

35.500,00

14.200,00

320

IN500A-2018-118

Hermanos Delgado, S.L.

Total

71.500,00

28.600,00

IN500A-2018-120

Forestcorte, S.L.

Autocargador

332.789,58

133.115,84

340

IN500A-2018-122

Maderas Bama, S.L.

Transfer de madeira

9.700,00

3.880,00

300

IN500A-2018-122

Maderas Bama, S.L.

Secadoiro

89.000,00

35.600,00

300

IN500A-2018-122

Maderas Bama, S.L.

Liña de estelado

115.000,00

46.000,00

300

IN500A-2018-122

Maderas Bama, S.L.

Centro de transformación

45.337,34

18.134,94

300

IN500A-2018-122

Maderas Bama, S.L.

Silo de estelas e soleira para secadoiro

17.929,00

7.171,60

300

IN500A-2018-122

Maderas Bama, S.L.

Total

276.966,34

110.786,54

IN500A-2018-123

Maderas Alfonso e Hijos, C.B.

Tractocargador

160.000,00

64.000,00

300

IN500A-2018-128

Transportes y Maderas Chaves, S.L.

Cabeza tractora, guindastre e plataforma

149.000,00

59.600,00

320

IN500A-2018-133

Maderas Villapol, S.A.

Cabeza tractora, semirremolque e guindastre

192.300,00

75.162,21

350

IN500A-2018-133

Maderas Villapol, S.A.

Cabeza tractora, remolque e guindastre

191.470,00

74.837,79

350

IN500A-2018-133

Maderas Villapol, S.A.

Total

383.770,00

150.000,00

IN500A-2018-134

Mader Campo, S.L.

Escáner de calidade da madeira

70.000,00

28.000,00

310

IN500A-2018-134

Mader Campo, S.L.

Nave de almacén para madeira serrada

189.180,75

75.672,30

310

IN500A-2018-134

Mader Campo, S.L.

Total

259.180,75

103.672,30

IN500A-2018-135

Maderas Goiriz, S.L.

Autocargador

259.500,00

103.800,00

350

IN500A-2018-135

Maderas Goiriz, S.L.

Cabezal procesador

83.553,00

33.421,20

310

IN500A-2018-135

Maderas Goiriz, S.L.

Total

343.053,00

137.221,20

IN500A-2018-136

Manuel Villadóniga Casas, S.L.

Tractocargador

230.000,00

92.000,00

330

IN500A-2018-137

Biomasas Forestales del Cantábrico, S.L.

Cabeza tractora e remolque

137.750,00

55.100,00

300

IN500A-2018-138

Manuel Bouzas Pereiras y Cía, S.L.

Pa cargadora

139.725,00

55.890,00

320

IN500A-2018-140

Serrerías Rodríguez, S.L.

Caldeira de biomasa

124.540,00

49.816,00

330

IN500A-2018-140

Serrerías Rodríguez, S.L.

Pa cargadora

162.000,00

64.800,00

330

IN500A-2018-140

Serrerías Rodríguez, S.L.

Total

286.540,00

114.616,00

IN500A-2018-141

Maderas Hermanos Castro, S.L.

Caldeira de biomasa

135.220,00

52.313,52

330

IN500A-2018-141

Maderas Hermanos Castro, S.L.

Secadoiro de madeira

84.250,00

32.594,40

330

IN500A-2018-141

Maderas Hermanos Castro, S.L.

Secadoiro de madeira

84.250,00

32.594,40

330

IN500A-2018-141

Maderas Hermanos Castro, S.L.

Automatización canteadora

84.000,00

32.497,68

330

IN500A-2018-141

Maderas Hermanos Castro, S.L.

Total

387.720,00

150.000,00

IN500A-2018-143

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

Desdobradora

150.560,00

60.224,00

350

IN500A-2018-143

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

Amoreador-desapilador

99.200,00

39.680,00

350

IN500A-2018-143

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

Carretilla elevadora

54.800,00

21.920,00

350

IN500A-2018-143

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

Total

304.560,00

121.824,00

IN500A-2018-145

Hermanos García Rocha, S.L.

Nave de almacenamento

178.740,60

71.496,24

360

IN500A-2018-146

Maderas Cajaraville, S.L.

Descortezadora e sistema de control automático

375.600,00

150.000,00

320

IN500A-2018-147

Antonio Villaverde, S.L.

Autocargador

300.000,00

120.000,00

290

IN500A-2018-148

Maderas C. Lata, S.L.

Cabeza tractora, plataforma e guindastre

155.525,00

62.210,00

320

IN500A-2018-148

Maderas C. Lata, S.L.

Pa cargadora

107.000,00

42.800,00

320

IN500A-2018-148

Maderas C. Lata, S.L.

Total

262.525,00

105.010,00

IN500A-2018-152

Biomasa Forestal, S.L.

Piso móbil hidráulico

35.484,88

14.193,95

290

IN500A-2018-152

Biomasa Forestal, S.L.

Criba de muíño verde e acondicionamento

71.500,00

28.600,00

290

IN500A-2018-152

Biomasa Forestal, S.L.

Criba de muíño seco e acondicionamento

39.300,00

15.720,00

290

IN500A-2018-152

Biomasa Forestal, S.L.

Sensorización da planta

5.500,00

2.200,00

290

IN500A-2018-152

Biomasa Forestal, S.L.

Sistema de decantación

74.700,00

29.880,00

290

IN500A-2018-152

Biomasa Forestal, S.L.

Total

226.484,88

90.593,95

IN500A-2018-153

Forestal Ángel, S.L.

Autocargador

361.720,00

144.688,00

290

IN500A-2018-155

Forestal Ameneiros, S.L.

Implantación cadea de custodia

2.500,00

1.000,00

300

IN500A-2018-156

Greenalia Forest, S.L.

Autocargador

431.700,00

150.000,00

330

IN500A-2018-158

Maderas Pérez Giménez, S.L.

Pa cargadora

62.500,00

25.000,00

360

IN500A-2018-158

Maderas Pérez Giménez, S.L.

Compresor

7.055,00

2.822,00

360

IN500A-2018-158

Maderas Pérez Giménez, S.L.

Acondicionamento de parque de rolla

221.981,00

88.792,40

360

IN500A-2018-158

Maderas Pérez Giménez, S.L.

Total

291.536,00

116.614,40

IN500A-2018-159

Ovidio Leiva Pereiro

Tractocargador

150.000,00

60.000,00

330

IN500A-2018-160

Otero Transformación Maderera, S.A.

Secadoiro

130.000,00

52.000,00

330

IN500A-2018-160

Otero Transformación Maderera, S.A.

Soleira de formigón para secadoiro

40.497,00

16.198,80

330

IN500A-2018-160

Otero Transformación Maderera, S.A.

Instalación eléctrica secadoiro

6.146,87

2.458,75

330

IN500A-2018-160

Otero Transformación Maderera, S.A.

Galpóns anexos ao secadoiro

46.170,00

18.468,00

330

IN500A-2018-160

Otero Transformación Maderera, S.A.

Transfer de madeira

32.800,00

13.120,00

330

IN500A-2018-160

Otero Transformación Maderera, S.A.

Empacadora de biomasa

29.000,00

11.600,00

330

IN500A-2018-160

Otero Transformación Maderera, S.A.

Total

284.613,87

113.845,55

IN500A-2018-162

Explotaciones Forestales J. Villaverde, S.L.

Tractocargador

170.000,00

68.000,00

300

IN500A-2018-175

Maderas Marcos Rodríguez, S.L.U.

Cabeza tractora, semirremolque e guindastre

200.015,00

80.006,00

300

IN500A-2018-176

Maderas Bastavales, S.L.

Pa cargadora

100.757,00

40.302,80

310

IN500A-2018-177

Reforestgal Vilar, S.L.

Implantación cadea de custodia

2.000,00

800,00

360

IN500A-2018-177

Reforestgal Vilar, S.L.

Tractocargador

136.717,00

54.686,80

310

IN500A-2018-177

Reforestgal Vilar, S.L.

Total

138.717,00

55.486,80

IN500A-2018-178

Visecorsa, S.L.U.

Caldeira de biomasa

198.800,00

79.520,00

310

IN500A-2018-179

Bioforga, S.L.

Trituradora

375.000,00

150.000,00

320

IN500A-2018-181

Alfredo Manuel Luna Barros

Tractocargador

146.000,00

58.400,00

330

ANEXO II

Axudas desestimadas e non admitidas a trámite

Expediente

Beneficiario

Investimento solicitado

Motivo non aprobación

IN500A-2018-003

Forestal Maraxial, S.L.

Procesadora

Puntuación 230 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-004

Valentín Manuel Rey Lustres

Tractocargador

Puntuación 230 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-005

Vilmon Forestal, S.L.

Procesadora

Puntuación 220 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-007

Explotaciones Forestales Lolo, S.L.

Procesadora

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-010

Maderas Mancebo, S.L.

Procesadora

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-011

Maderas Maradona, S.L.

Procesadora con cabezal talador e procesador

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-011

Maderas Maradona, S.L.

Plataforma con carrozado

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-012

Servicios Javier Patricia Candela, S.L.

Trituradora

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-013

Maderas Carril, S.L.

Procesadora forestal

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-013

Maderas Carril, S.L.

Procesadora forestal

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-014

Pablo López Freire

Tractocargador

Puntuación 240 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-016

Maderas Naciente, S.L.

Cabezal talador

Puntuación 270 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-017

Meilán Aprovechamientos Forestales, S.L.

Autocargador

Puntuación 240 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-018

Meilán e Guerra, S.L.

Cabezal talador

Puntuación 270 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-020

Forestal Ría de Abres, S.L.

Góndola

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-025

Carecatráns, S.L.

Cabeza tractora, remolque e guindastre

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-026

Maderas Moisés Dopico, S.L.

Procesadora

Puntuación 240 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-028

Manuel Lorenzo García

Tractocargador

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-031

Besteiro Forestal, S.C.

Plataforma con guindastre

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-032

Iván Tembras, S.L.

Cabezal talador

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-034

Maderas Trigo, S.L.

Ordenador

Non cumpre requisitos: investimento non subvencionable

IN500A-2018-034

Maderas Trigo, S.L.

Forcípula dixital

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-034

Maderas Trigo, S.L.

Hipsómetro

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-035

Francisco Javier Rodríguez González

Grúa hidráulica

Puntuación 220 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-038

Manuel Sánchez Vázquez y Otro, S.C.

Cabezal procesador

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-038

Manuel Sánchez Vázquez y Otro, S.C.

Remolque

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-039

Trafonor, S.L.

Máquina base e cabezal talador

Puntuación 270 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-039

Trafonor, S.L.

Plataforma, carrozado e guindastre

Puntuación 240 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-040

Servicios Agroindustriales Bascuas, S.L.

Tractocargador

Puntuación 270 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-042

Pedro Nunes dos Santos

Autocargador

Puntuación 280 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-042

Pedro Nunes dos Santos

Cabezal talador

Puntuación 240 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-043

Maderas Pereiro y Tinelli, S.L.

Procesadora/taladora

Puntuación 270 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-044

Maderas y Muebles Villamor, S.L.

Procesadora

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-045

Manuel Dafouz Castro

Cabezal procesador

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-045

Manuel Dafouz Castro

Forcípula

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-045

Manuel Dafouz Castro

Hipsómetro

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-045

Manuel Dafouz Castro

Rozadora

Puntuación 280 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-046

Madeiras Irmáns Castro, S.L.

Cabezal talador

Puntuación 270 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-048

Serafín Senlle Sendón

Secadoiro de madeira

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-048

Serafín Senlle Sendón

Acondicionamento de cámara de secado

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-053

Maderas Laracha, S.L.

Secadoiro e caldeira

Puntuación 280 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-054

Mateo Forestal, S.L.U.

Excavadora con cabezal procesador

Puntuación 240 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-055

José Carlos Martínez Barciela

Tractocargador

Puntuación 280 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-056

Maderas Jorge Rey, S.L.

Cabezal procesador

Puntuación 230 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-058

Maderas Piñeiro, S.L.

Liña de estelado

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-059

Tomevia, S.L.

Tractocargador

Non cumpre requisitos: empresa en crise

IN500A-2018-062

Ramudo Servicios Agrarios, S.L.

Esteladora de biomasa

Non emendou a documentación requirida

IN500A-2018-064

Edelmiro López, S.L.

Góndola

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-065

Javier García Calvo

Procesadora

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-066

Agroforestal Candal, S.L.

Empacadora

Puntuación 280 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-067

Deforgal XXI, S.L.

Retroaraña e cizalla

Puntuación 270 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-068

Servicios Forestales Prieto Vale, S.L.

Tractocargador

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-069

Maderas García O Serrador, S.L.

Autocargador

Puntuación 240 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-070

Explotaciones Forestales Menpa del Bosque, S.L.

Prcesadora

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-071

Maderas Pedreira, S.L.

Forcípula

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-071

Maderas Pedreira, S.L.

Hipsómetro

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-072

Julián Fernández Nogueira

Rozadora

Puntuación 200 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-073

Aquiles Nieto Filgueira, S.L.

Canteadora automática

Puntuación 270 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-074

Severo Díaz Suárez

Cabezal procesador

Puntuación 230 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-075

José Luis Canto Yanes

Tractocargador

Puntuación 230 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-076

Seragrivifor, S.L.

Arrastrador forestal

Puntuación 200 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-079

Manuel Sobrino Pérez

Tractocargador

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-080

Noel Cortón Teijo

Equipo cargador e rozador

Puntuación 210 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-081

Maderas Cuba, S.L.

Procesadora e taladora

Puntuación 230 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-083

José Manuel Fariña González

Rozadora

Puntuación 230 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-084

Madeiras Estanqueiro, S.L.

Tractocargador

Puntuación 270 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-085

Maderas Castro Varela, S.L.

Cabezal procesador

Puntuación 280 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-085

Maderas Castro Varela, S.L.

Forcípula dixital

Puntuación 280 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-086

Logística del Mar Express, S.L.

Non emendou a documentación requirida

IN500A-2018-087

José Manuel Rial Pereiro

Procesadora

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-090

Explotaciones Forestales Luis Rego, S.L.U.

Autocargador

Puntuación 280 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-091

Maderas Martínez e Irimia, S.L.

Autocargador

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-092

Maderas Argimiro, S.L.

Góndola

Puntuación 270 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-094

Jesús Picos Gómez

Autocargador

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-095

Serformac Galaica, S.L.

Autocargador

Non cumpre requisitos: non ten seguro de responsabilidade civil en vigor dentro do prazo de presentación de solicitudes

IN500A-2018-097

Reimar Forestal, S.L.

Autocargador

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-099

Transformaciones Galicia, S.L.

Autocargador

Puntuación 270 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-099

Transformaciones Galicia, S.L.

Plataforma con guindastre

Puntuación 200 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-102

Maderas Díaz Ramos, S.L.

Cabezal procesador

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-102

Maderas Díaz Ramos, S.L.

Plataforma con carrozado

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-104

Omar Ares Puente

Procesadora

Puntuación 220 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-104

Omar Ares Puente

Remolque forestal

Puntuación 190 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-108

Maderas Santa Cruz-Ribadeo, S.L.

Equipo talador-recolector de biomasa

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-108

Maderas Santa Cruz-Ribadeo, S.L.

Cabezal procesador

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-110

Forestal Lamarcide, S.L.

Autocargador forestal

Non cumpre requisitos: non ten seguro de responsabilidade civil en vigor dentro do prazo de presentación de solicitudes

IN500A-2018-111

Maderas Masma, S.L.

Góndola

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-112

Madeiras O Incio, S.C.

Soleira para parque de almacenamento de madeira

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-112

Madeiras O Incio, S.C.

Autocarro de arrastre hidráulico e cabina de mando

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-113

Maderas Aljalex, S.L.

Tractocargador

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-113

Maderas Aljalex, S.L.

Forcípula

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-113

Maderas Aljalex, S.L.

Hipsómetro

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-114

Lima Forestal, S.L.

Cabezal procesador

Non acada a puntuación mínima de 50 puntos (artigo 7.1.b)

IN500A-2018-116

Druida Roble, S.L.

Cabeza tractora e brazo telescópico

Non emendou a documentación requirida

IN500A-2018-117

Excavaciones Gonpe, S.L.

Procesadora

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-119

Castro Neira, S.L.

Autocargador

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-121

Maderas Irixoa, S.L.

Góndola

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-121

Maderas Irixoa, S.L.

Plataforma forestal e carrozado

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-124

Hnos. Ramalledo, S.L.

Autocargador

Non cumpre requisitos: os investimentos solicitados non se atopan no ámbito territorial PDR Galicia 2014-2020

IN500A-2018-125

Manuel Jaime Valiña Álvarez

Rozadora de cadeas

Desistencia da solicitude

IN500A-2018-125

Manuel Jaime Valiña Álvarez

Trituradora

Desistencia da solicitude

IN500A-2018-126

Explotaciones Forestales Rubio, S.L.

Góndola

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-126

Explotaciones Forestales Rubio, S.L.

Remolque forestal

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-127

Desbroces Casal, S.L.

Procesadora

Puntuación 280 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-127

Desbroces Casal, S.L.

Rozadora

Puntuación 270 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-128

Transportes y Maderas Chaves, S.L.

Remolque forestal con guindastre

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-129

José Torrado Barro

Remolque forestal

Puntuación 230 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-130

Maderas Rasiva, S.L.

Procesadora

O investimento solicitado non acada a puntuación mínima de 180 puntos

IN500A-2018-130

Maderas Rasiva, S.L.

Taladora

O investimento solicitado non acada a puntuación mínima de 180 puntos

IN500A-2018-131

Manuel Gómez Míguez

Cabezal procesador

Non emendou a documentación requirida

IN500A-2018-132

Selforga, S.L.

Forcípula dixital

Puntuación 280 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-132

Selforga, S.L.

Hipsómetro

Puntuación 280 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-139

Auria Servicios Agroforestais e Medioambientais, S.L.

Tractocargador

Puntuación 220 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-139

Auria Servicios Agroforestais e Medioambientais, S.L.

Trituradora

Puntuación 220 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-142

Maderas Orol, S.L.

Cabezal talador

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-142

Maderas Orol, S.L.

Remolque forestal, guindastre, cabestrantes, neumáticos e adaptacións

Puntuación 230 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-142

Maderas Orol, S.L.

Remolque forestal

Puntuación 230 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-144

Avelino Araújo e Hijos, S.L.

Arrastrador

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-144

Avelino Araújo e Hijos, S.L.

Remolque forestal con guindastre

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-149

Biosalnes, S.L.

Autocargador

Puntuación 270 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-150

Jocamade, S.L.

Autocargador

Puntuación 270 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-151

Asociación de Productores de Madeira de Cerdido

Cabezal procesador

Desistencia da solicitude

IN500A-2018-154

Maderas Camino, S.L.

Procesadora

Puntuación 230 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-154

Maderas Camino, S.L.

Rozadora

Puntuación 220 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-155

Forestal Ameneiros, S.L.

Autocargador

Puntuación 250 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-155

Forestal Ameneiros, S.L.

Procesadora

Puntuación 210 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-157

Díaz Candamil, S.L.

Cabezal talador

Puntuación 270 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-161

Greenalia Logistics, S.L.U.

Empacadora de biomasa

Non emendou a documentación requirida

IN500A-2018-163

Ametlam, S.L.

Implantación sistema de xestión integrado de calidade

Non cumpre requisitos: non ten seguro de responsabilidade civil en vigor dentro do prazo de presentación de solicitudes

IN500A-2018-163

Ametlam, S.L.

Implantación e certificación da cadea de custodia

Non cumpre requisitos: non ten seguro de responsabilidade civil en vigor dentro do prazo de presentación de solicitudes

IN500A-2018-164

Luis Orlando Aguilar Caruajulca

Tractocargador

Non cumpre requisitos: non xustifica a viabilidade económica

IN500A-2018-165

Maderas Torreira, S.L.

Carretilla elevadora

Puntuación 290 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500A-2018-166

Sampaio SAT 1140 Xuga

Rachadora

Investimento non subvencionable (destinado ao comercio polo miúdo)

IN500A-2018-167

Maderas José Lema, S.L.

Procesadora

Puntuación 230 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-167

Maderas José Lema, S.L.

Cabezal talador

Puntuación 230 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-168

Daniel Martínez Almeida

Grapa con serra

O investimento solicitado non acada a puntuación mínima de 180 puntos

IN500A-2018-168

Daniel Martínez Almeida

Tractocargador

Puntuación 240 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-169

Maderas Caamaño, S.C.

Cabezal talador

Puntuación 240 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-169

Maderas Caamaño, S.C.

Cabezal procesador

Puntuación 240 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-170

Puente Traballos Agrarios, S.L.

Rozadora

Puntuación 230 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-171

Forescultura, S.L.

Autocargador

Non emendou a documentación requirida

IN500A-2018-172

Explotaciones Forestales Garafete, S.L.

Autocargador

Puntuación 280 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-173

Sanigle, S.L.U.

Desistencia da solicitude

IN500A-2018-174

Lema Arteaga, S.L.

Tractocargador, guindastre e remolque

Non acada a puntuación mínima de 50 puntos (artigo 7.1.b)

IN500A-2018-175

Maderas Marcos Rodríguez, S.L.U.

Cabezal procesador

Puntuación 260 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-175

Maderas Marcos Rodríguez, S.L.U.

Cabeza tractora

Puntuación 230 puntos inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 290

IN500A-2018-180

H2O Iniciativas no Medio Rural, S.L.N.E.

Non emendou a documentación requirida