Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 197 Martes, 16 de outubro de 2018 Páx. 46057

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Santa Comba

ANUNCIO da oferta de emprego público.

Primeiro. Oferta de emprego público correspondente ao exercicio 2018, aprobada polo Concello Pleno na sesión extraordinaria do 10 de agosto de 2018, de acordo ao orzamento e cadro de personal definitivamente aprobados co seguinte contido:

A) Funcionarios de carreira:

Denominación

Vínculo

Escala

Grupo

Nivel

Acceso

Nº vacantes

1

Xefe negociado tesouraría

Funcionario

Administración xeral

C1

22

Promoción interna

1

2

Técnico de recursos humanos

Funcionario

Administración xeral

A2

22

Promoción interna

1

3

Axente policía local

Funcionario

Administración especial, subescala serv. especiais

C1

22

Libre

1

B) Persoal laboral fixo:

Denominación

Grupo

Acceso

Nº vacantes

1

AEDL

A1

Libre

1

2

Asistente social

A2

Libre

1

3

Aux. axuda no fogar

E

Libre

2

4

Auxiliar administrativo

C2

Libre

3

5

Coordinador/a formación

A1

Libre

1

6

Educador/a familiar

A2

Libre

1

7

Limpador/a

E

Libre

5

8

Mestra

A2

Promoción interna

1

9

Monitor/a deportivo/a

C2

Libre

1

10

Oficial de obras

E

Libre

9

11

Peón

E

Libre

1

12

Péon de obras

E

Libre

8

13

Peón do Grumir

E

Libre

11

14

Profesora

1 A1 e 2 A2

Libre

3

15

Subalterno

E

Libre

1

16

Subalterno serv. xerais

E

Libre

3

17

Técnico deportivo municipal

A2

Libre

1

Segundo. Facer pública a presente oferta de emprego público 2018 deste concello mediante anuncio que se inserirá no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da provincia.

Terceiro. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante a Alcaldía do Concello de Santa Comba no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao de publicación do último dos anuncios, ou ben, directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ou xulgados do contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen perxuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se considere pertinente.

Santa Comba, 4 de outubro de 2018

María J. Pose Rodríguez
Alcaldesa