Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 204 Xoves, 25 de outubro de 2018 Páx. 47148

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 28 de setembro de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, pola que se lles notifica ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados.

Por medio desta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES61 0081 5363 21 0001082819 do Banco de Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, a eficacia desta notificación quedará supeditada a súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2018

Eloína Núñez Masid
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Agrasar Crespo, María Perla

35480447A

Fra. 201706673

29.8.2017

536,68

Agulla Lemos, Alberto

53116435M

Fra. 201702079

7.3.2017

268,34

Alamancos Vigo, Rubén

44831079P

Fra. 201608642

21.11.2016

268,34

Alcalde Santos, José Antonio

52938018E

Fra. 201701204

3.2.2017

1.197,01

Álvarez Alonso, Francisco

34449974E

Fra. 201607273

28.9.2016

256,87

American Assist Travel Services

B86654308

Fra. 201803682

25.4.2018

442,29

Ansede Carballeira, David

76583728F

Fra. 201700168

5.1.2017

297,22

Calo Sieira, José Francisco

53481346K

Fra. 201700200

9.1.2017

268,34

Castro Fondo, Aniceto

032416161F

Fra. 201804122

14.5.2018

401,94

Coris España, S.A.

A79823803

Fra. 201506141

19.8.2015

8.263,08

De Moraes Salles, Israel

Y04918984B

Fra. 201703185

11.4.2017

361,59

Ferreira Barbeira, Carlos

44825047W

Fra. 201700247

9.1.2017

256,87

Franco Reinoso, Sebastián

053487272J

Fra. 201709010

20.11.2017

401,94

Gonzaga Proença, Luiz

Y05603872M

Fra. 201803320

13.4.2018

1.100,54

Hernández González, Yesica

045955228D

Fra. 201603004

20.4.2016

256,87

Hernández Siles, Yoesdan

X08248613P

Fra. 201602572

8.4.2016

401,94

Jiménez Salazar, Rafael

070903246L

Fra. 201602601

8.4.2016

401,94

Lareo Mazas, Gabriel

35281282H

Fra. 201504151

4.6.2015

256,87

López López, Jomara

048111336M

Fra. 201602573

8.4.2016

361,59

López Suárez, Teresa

033259626Q

Fra. 201602689

13.4.2016

256,87

Louro Ageitos, Laura María

079328887R

Fra. 201602575

8.4.2016

401,94

Luquez Dalo, Agustín Mariano

Y02351185R

Fra. 201704901

13.6.2017

256,87

Melo de Medeiros, Elder

X03283528W

Fra. 201606966

22.9.2016

361,59

Mera Juncal, Jorge

045955971Q

Fra. 201707150

18.9.2017

297,22

Mosquera Martínez, José

045860345R

Fra. 201604155

10.6.2016

361,59

Orozco Rodríguez, Reddy Alberto

046091583C

Fra. 201701799

22.2.2017

256,87

Paula Yolanda López Pombo

44805014W

Fra. 201702806

28.3.2017

361,59

Pedreira Noya, Verónica

044829101P

Fra. 201604176

13.6.2016

779,30

Pereira dos Santos, Tatiane

X07447852S

Fra. 201701803

22.2.2017

401,94

Porto García, Ramón Salustiano

035440632R

Fra. 201606985

22.9.2016

401,94

Rodríguez Expósito, María Fe

76553162P

Fra. 201607527

11.10.2016

361,59

Rodríguez Vázquez, Vicente

078795955W

Fra. 201700772

20.1.2017

256,87

Rodríguez Villasanta, Martín

053489912P

Fra. 201604170

13.6.2016

256,87

Romanet --- Titi

X09832396B

Fra. 201507380

25.9.2015

268,34

Salazar Giménez, José Miguel

044810134Q

Fra. 201608855

23.11.2016

779,30

Salazar Giménez, José Miguel

044810134Q

Fra. 201608989

25.11.2016

401,94

Salazar Giménez, José Miguel

044810134Q

Fra. 201608992

25.11.2016

401,94

Sánchez Rodríguez, José Fernando

0440912824

Fra. 201704891

12.6.2017

268,34

Santana Ramírez, Francisco

042870292V

Fra. 201705019

14.6.2017

256,87

Santomé Soto, Damián José

45846799W

Fra. 201705068

15.6.2017

256,87

Santos Fraga, José Mario

076816629X

Fra. 201608315

11.11.2016

256,87

Sesar Seoane, José

033019440L

Fra. 201701869

23.2.2017

439,86

Spataru --- Mihail

0Y3459455Q

Fra. 201602472

5.4.2016

819,65

Teixeira Ferrerira, João Paulo

Y02487409L

Fra. 201704884

12.6.2017

268,34

Vázquez Rodríguez, Sergio

033559119A

Fra. 201505590

22.7.2015

361,59

Vigón Fuente, Juan

071428639T

Fra. 201703187

12.4.2017

256,87

Villaverde Pulleiro, Francisco

076359012R

Fra. 201701833

22.2.2017

256,87

Voda --- Ilie Toader

Y01080848T

Fra. 201608312

11.11.2016

268,34