Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Martes, 6 de novembro de 2018 Páx. 48065

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2018 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas e non admitidas a trámite no ano 2018 ao abeiro da Resolución do 16 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións de valorización das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN500B).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b), da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLVE:

Dar publicidade ás axudas concedidas e non admitidas a trámite, ao abeiro da Resolución do 16 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións de valorización das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega, que figuran nos anexos I e II.

A súa aprobación realizouse no exercicio 2018 con cargo á aplicación orzamentaria 09.A4.741A.770.0, código de proxecto 2018 00006, dotada con 1.200.000,00 €.

Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2018

José Ignacio Lema Piñeiro
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO I

Axudas concedidas

Expediente

Beneficiario

Obxecto investimento

Investimento subvencionable

Subvención concedida

Baremo

IN500B-2018-001

Carronza, S.L.

– Serra desdobradora

– Equipamento informático para control e rexistro de secado

– Equipamento de control de calidade da humidade da madeira

50.960,68 €

20.384,27 €

98

IN500B-2018-002

Ramudo Servicios Agrarios, S.L.

– Asteladora de biomasa con tractor e guindastre carga

– Páxina web e posicionamento comercial

265.200,00 €

106.080,00 €

64

IN500B-2018-003

Aquiles Nieto

Filgueira, S.L.

– Adquisición liña de canteado automática

300.000,00 €

120.000,00 €

135

IN500B-2018-004

Sabrafen Luthier Allariz, S.L.

– Máquina fresadora

– Aspirador

– Serra de cinta

– Lixadora de rolos

– Ordenador personal

20.596,36 €

8.238,54 €

85

IN500B-2018-007

Fuentes Transformaciones de la Madera, S.L.U.

– Máquina especial para roscar o interior de tapóns

– Máquina para baño para tratamento de fungos

– Ampliación zona de máquinas e aserradoiro

174.125,00 €

69.650,00 €

140

IN500B-2018-008

Maderas

Goiriz, S.L.

Máquina para tratamento autoclave

180.000,00 €

72.000,00 €

120

IN500B-2018-009

Maderas

Becerra, S.L.

– Serra de discos múlitples

– Instalación eléctrica da serra

72.914,41 €

29.165,76 €

85

IN500B-2018-010

Noel Cotón Teijeiro

– Escavadora-trituradora

– Páxina web con posicionam. SEO e SEM

– Desenvolvemento de software

89.032,00 €

35.612,80 €

96

IN500B-2018-011

Grupo Todomadera Vino, S.L.

– Cámara de secado/deloiro

– Serra desdobradora

112.159,00 €

44.863,60 €

108

IN500B-2018-012

Madeiras

O Incio, S.C.

– Arrastre hidraúlico e cabina de mandos en carro de serra

– Soleira de formigón

52.400,00 €

20.960,00 €

36

IN500B-2018-015

Otero Transformación

Maderera, S.A.

– Enfardadora

– 2 colocadoras de aros

– Silo

– Equipamento secadoiro

49.020,00 €

19.608,00 €

45

IN500B-2018-016

Hermanos García Rocha, S.L.

– Fresadora con cargador para fabricar mangos

– Máquina para mecanizado de mangos

– Lixadora para barras cilíndricas

109.904,00 €

43.961,60 €

116

IN500B-2018-017

Visecorsa, S.L.U.

– Sistema de secado de labra de madeira

188.000,00 €

75.200,00 €

65

ANEXO II

Axudas non admitidas a trámite

Expediente

Beneficiario

Investimento solicitado

Motivo non aprobación

IN500B-2018-005

Lima Forestal, S.L.

– Cabezal procesador

Inadmitido por atoparse o investimento solicitado dentro do ámbito obxectivo da Resolución do 12 de abril de 2018

IN500B-2018-006

Omar Ares Puente

– Procesadora de leña

Inadmitido por atoparse o investimento solicitado dentro do ámbito obxectivo da Resolución do 12 de abril de 2018

IN500B-2018-013

Forzas Forestal, S.L.

– Guindastre forestal

– Semirremolque carrozamento

Inadmitido por atoparse o investimento solicitado dentro do ámbito obxectivo da Resolución do 12 de abril de 2018

IN500B-2018-014

Aserradero de

Tuiriz, S.L.

– Placa fotovoltaica

Inadmitido por investimento non subvencionable

IN500B-2018-018

H2O Iniciativas no Medio Rural, S.L.N.E.

Desiste da súa solicitude

IN500B-2018-019

San Paio Sat 1140 Xuga

– Rachador

Desiste da súa solicitude