Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Venres, 9 de novembro de 2018 Páx. 48534

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 de Pontevedra

EDICTO de citación (PO 418/2017).

PO procedemento ordinario 418/2017

Procedemento orixe:

Sobre ordinario

Demandante: María Belén del Oro Cores

Graduado social: Juan Alberto Campos Couso

Demandados: Luis Miguélez Vázquez, Fondo de Garantía Salarial, Hermanos Miguélez, C.B. e María del Rocío Mollinedo Casas

Eu, Blanca Susana Janeiro Amela, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 4 de Pontevedra, fago saber que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido por instancia de María Belén del Oro Cores contra Luis Miguélez Vázquez, Fondo de Garantía Salarial, Irmáns Miguélez, C.B. e María del Rocío Mollinedo Casas, en reclamación por ordinario, rexistrado co número de procedemento ordinario 418/2017 acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar Luis Miguélez Vázquez, Hermanos Miguélez, C.B. e María del Rocío Mollinedo Casas, en ignorado paradoiro, a fin de que comparezan o día 18 de decembro de 2018 ás 10.05 horas, na planta baixa, Sala 6, Edificio Xulgados, para a celebración dos actos de conciliación e, se for o caso xuízo, aos cales poden comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e que deberán acudir con todos os medios de proba de que se tenten valer, coa advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

En caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido de avogado ou representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, trasladada tal intención ao demandante, poida estar este representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de se valer no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

E para que sirva de citación a Luis Miguélez Vázquez, Hermanos Miguélez, C.B. e María del Rocío Mollinedo Casas, expídese este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da provincia e colocación no taboleiro de anuncios.

Pontevedra, 17 de outubro de 2018

A letrada da Administración de xustiza