Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 217 Mércores, 14 de novembro de 2018 Páx. 48953

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 de Pontevedra

EDICTO (462/2018).

Despedimento/cesamentos en xeral (DSP) 462/2018

Demandante: Alfredo de Miranda Alves

Graduado social: Juan Alberto Campos Couso

Demandados: Fogasa, Alonga Rehabilitaciones, S.L.

Avogados: letrado de Fogasa (...)

Eu, Blanca Susana Janeiro Amela, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 4 de Pontevedra, fago saber que por resolución ditada no día da data no proceso seguido por instancia de Alfredo de Miranda Alves contra Fogasa, Alonga Rehabilitaciones, S.L., en reclamación por despedimento, rexistrado co número de despedimento/cesamentos en xeral 462/2018, se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Alonga Rehabilitaciones, S.L., en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día 17 de xaneiro de 2019, ás 12.00 e 12.05 horas, na planta baixa, Sala 6, Edificio de Xulgados, para a realización dos actos de conciliación e, de ser o caso, xuízo. Poderá comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e deberá acudir con todos os medios de proba de que intente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

En caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido de avogado ou representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, trasladada tal intención ao demandante, poida estar este representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

E para que lle sirva de citación a Alonga Rehabilitaciones, S.L., expídese este edicto para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e colocación no taboleiro de anuncios.

Pontevedra, 24 de outubro de 2018

A letrada da Administración de xustiza