Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 217 Mércores, 14 de novembro de 2018 Páx. 48950

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 5 da Coruña

EDICTO (DSP 546/2018).

Eu, María Jesús Hernando Arenas, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 5 da Coruña, fago saber que no procedemento de despedimento/cesamentos en xeral 546/2018 deste xulgado do social, seguido por instancia de Elvia García Moure contra Fros, S.L., Fogasa, Dispelga Galicia, S.L., sobre despedimento, se ditou sentenza coa seguinte parte dispositiva:

Que debo estimar e estimo a demanda que en materia de despedimento foi interposta por Elvia García Moure contra as entidades Fros, S.L. e Dispelga Galicia, S.L. e, en consecuencia, debo declarar e declaro improcedente o despedimento de que Elvia García Moure foi obxecto en data do 31 de maio de 2018, e debo declarar e declaro extinguida a relación laboral que unía ás partes, desde a data de efectos do citado despedimento, ao cesar na súa actividade a anterior entidade, e condeno solidariamente as entidades Fros, S.L. e Dispelga Galicia, S.L. ao aboamento dunha indemnización por despedimento a razón de 74.391,95 €.

Coa intervención procesual do Fondo de Garantía Salarial.

Notifíqueselles a presente resolución ás partes, facéndolles saber o seu dereito a interpor contra esta recurso de suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o cal poderán anunciar por comparecencia ou por escrito ante este xulgado no prazo de cinco días a partir da súa notificación.

E para que lle sirva de notificación en legal forma a Fros, S.L. e a Dispelga Galicia, S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente para a súa inserción no DOG.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 23 de outubro de 2018

A letrada da Administración de xustiza