Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 220 Luns, 19 de novembro de 2018 Páx. 49457

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería do Mar

ORDE do 8 de novembro de 2018 pola que se dispón o nomeamento dunha vogal no Consello de Administración da Autoridade Portuaria da Coruña.

O texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, no seu artigo 30 atribúe ás comunidades autónomas as facultades de designación e separación dos vogais dos consellos de administración das autoridades portuarias de interese do Estado situadas no seu territorio, que deberán facerse necesariamente por proposta das administracións públicas e organismos e entidades que aqueles representen.

O acordo do Consello da Xunta de Galicia do 16 de setembro de 2010 faculta a persoa titular da consellería competente en materia de portos para o exercicio das devanditas competencias.

Polo exposto, en exercicio da facultade atribuída,

DISPOÑO:

O nomeamento de Ethel María Vázquez Mourelle como vogal no Consello de Administración da Autoridade Portuaria da Coruña, en representación da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2018

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Mar